Niestety przedłuża się odbiór nowego budynku ZSP w Józefosławiu. Oto oficjalna informacja z Urzędu Miasta i Gminy:

„Zbliża się otwarcie rozbudowanego skrzydła ZSP w Józefosłwiu przy ul. Kameralnej, niestety nie nastąpi ono zgodnie z planem, czyli z dniem 1 września.

 W rozbudowanej placówce trwało już sprzątanie i montaż wyposażenia, w tym mebli i sprzętu elektronicznego oraz trwają odbiory techniczne. Niestety w trakcie prac komisji technicznej odbierającej obiekt okazało się, że kotły zasilające siec C.O. zamontowane przez jednego z podwykonawców nie spełniały wymagań zamówienia, w tym tych związanych z bezpieczeństwem dzieci. W nowych obudowach zostały zamontowane używane (stare) wkłady! Podwykonawca nie dysponował również odpowiednią dokumentacją techniczną urządzeń. Z tego powodu Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie zakwestionował jakość i prawidłowość wykonanych robót. Reakcja głównego wykonawcy była natychmiastowa: zostały zamówione nowe kotły C.O., które powinny pojawić się w bieżącym tygodniu. Główny wykonawca zapowiedział również złożenie doniesienia do Prokuratury Rejonowej w Piasecznie w związku z podejrzeniem oszustwa. Obiekt powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie w pierwszym tygodniu września. Dyrekcja placówki jest na bieżąco informowana o sytuacji związanej odbiorem z nowej części szkoły i w razie potrzeby plan lekcji obwiązujący od 1 września zostanie poddany drobnym modyfikacjom bez szkody dla uczniów i realizacji programu nauczania. Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie zajęcia będą odbywać się normalnie w istniejącej części obiektu.

Zasadnicze prace budowlane i wykończeniowe już się zakończyły – obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Całkowity koszt rozbudowy szkoły wyniesie blisko 15,4 mln zł.”

Wszystko powinno być gotowe do 2 tygodni. Oficjalne uroczystości związane z otwarciem nowego skrzydła mają się odbyć 19-20 września. To wielka spawa dla dzieci i rodziców z naszego rejonu. Inwestycja ma przynieść radykalną poprawę warunków w jakich uczą się dzieci.

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

27.08.2015