Historia sięga 2014 r, kiedy rozpoczęła się dyskusja o budowie Krótkiej, zarówno na zebraniach wiejskich jak i w gminie. Plan miejscowy określił tę ulicę jako drogę dojazdową o szerokości 10m.
Właściciele 4 nieruchomości nie chcieli zgodzić się taką szerokość drogi, skutkującą wywłaszczeniami fragmentów ich nieruchomości. W 2015 r. rozpoczęło się projektowanie ul. Krótkiej, Olchowej i Ogrodowej. Było to wspólne zadanie, ze względu na to, że odwodnienie zarówno Olchowej jak i Krótkiej odbywa się poprzez kanał w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki. Taki projekt wymaga uzyskania decyzji środowiskowej – ok. 8 miesięcy, potem pozwolenia wodno-prawnego – kolejne 8 miesięcy. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu projektu drogi o szerokości 8 m, przychylając się do głosu mieszkańców.

Projekt uzgadnia się z gestorami sieci (gaz, energetyka itp), potem wykonywane są mapy podziałowe i wniosek z gotowym projektem trafia do właściwego ministerstwa o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. Po ok. 8 miesiącach z ministerstwa przychodzi decyzja odmowna. We wrześniu 2017 r. zapada decyzja, aby wydzielić odrębne zadania: ul. Olchowa i ul. Krótka. Podjęte są stosowne uchwały budżetowe. Dla wykonawcy jest to dodatkowa praca, więc trzeba wynegocjować wynagrodzenie, podpisać aneks, zabezpieczyć środki w budżecie. Mijają kolejne 2 miesiące. W końcu aneks podpisany – koniec 2017 r.

Wykonawca podzielił dokumentację, gmina złożyła wniosek o ZRID dla ul. Olchowej a dla ul. Krótkiej przygotowany jest nowy projekt, uzgodniony następnie z gestorami sieci, wykonane są nowe mapy podziałowe dla wywłaszczeń.

W październiku 2018 r. dokumentacja projektowa jest gotowa i gmina składa wniosek o ZRID na budowę ul. Krótkiej. Wcześniej, w sierpniu 2018 r. gmina uzyskała ZRID na ul. Olchową.

W tym przypadku zasadniczym powodem opóźnienia w uzyskaniu decyzji ZRID dla ul. Krótkiej (a w konsekwencji jej budowy), jest przychylenie się burmistrza do wniosku mieszkańców o zwężenie drogi na fragmencie, który przechodzi po ich działkach.

Z punktu widzenia tych mieszkańców było to słuszne – wyczerpano formalną ścieżkę, która mogła umożliwić zmniejszenie wywłaszczenia ich nieruchomości. Niestety ta ścieżka się nie powiodła, 14 dodatkowych miesięcy upłynęło a wywłaszczenia będą zgodne z parametrami drogi określonymi w planie miejscowym.

Zapewne ogół mieszkańców korzystających z ul. Krótkiej widzi to inaczej – gmina nie potrafi wybudować 200 m ulicy…

Czy w tym przypadku burmistrz podjął dobrą decyzję? Nie ma dobrej odpowiedzi, wszystko zależy od punktu widzenia, a ten może być dwojaki.

Decyzja ZRID na ul. Krótką spodziewana jest na przełomie roku, zapewne zostanie oprotestowana do wojewody.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie
17.10.2018

6 komentarzy:
 1. PB
  PB says:

  W takim razie trzeba tam postawic na Krotkiej 2 lub 3 budynki 30 pietrowe. Zagesci sie ruch, beda wieksze korki, przyjedzie telewizja bo nowi mieszkancy sie zbuntuja i od razu znajda sie wszystkie pozwolenia.

  Odpowiedz
   • Robert Widz
    Robert Widz says:

    Od każdej decyzji administracyjnej strona, której decyzja dotyczy może złożyć odwołaniu do organu II instancji. Decyzja ZRID wydawana jest przez Starostę, właściciele wywłaszczanych nieruchomości są stronami w postępowaniu administracyjnym. Jak będzie wydana decyzja ZRID na ul. Krótką, to strony mogą wnieść odwołanie od tej decyzji do Wojewody Mazowieckiego.

    Odpowiedz
    • Beata
     Beata says:

     Dziękuję za odpowiedź.
     Z tego wynika niestety, że mieszkańcy ul.Krótkiej znowu, tj.poprzednio mogą wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego i termin rozpoczęcia prac zostanie odłożony, sytuacja patowa.

     Odpowiedz
    • Rodowity
     Rodowity says:

     Tak samo było na Powstańców Śląskich w Warszawie. Oporny właściciel działki sparaliżował ruch dla całego Bemowa jadącego do pracy. I teraz nie ma paraliżu a miasto i tak osiągnęło cel gdzie ogół i jego dobro jest zawsze ponad kilkoma metrami nie używanego gruntu. Na węźle Marsa także był Pan który myślał że zbije majątek stawiając opór dla inwestycji. Nie ma teraz ani biznesu a kasy się nie nachapał. Myślę że tu także dobro ogółu będzie wystarczającym argumentem do zamknięcia sprawy.

     Odpowiedz
     • Beata
      Beata says:

      Okaże się w grudniu, czy dobro ogółu będzie priorytetem albo czy jednak wciąż mieszkańcy ul.Krótkiej będą protestować przeciwko poszerzeniu tej ulicy.
      Oby w końcu doszło do przebudowy, bo na ul.Krótkiej jest niebezpieczny przejazd dla wszystkich…!

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.