Na dzisiejszej komisji omawialiśmy status kilku kluczowych inwestycji drogowych na terenie gminy Piaseczno. W posiedzeniu uczestniczył p. burmistrz Zdzisław Lis, urzędnicy wydziału IT – p. Krawczyk i p. Rosińska. Gościliśmy również p. Ksawerego Guta z Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Najpierw skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Chyliczkowską. Pan Gut poinformował nas o tym, że GDDKiA wyłoniła wykonawcę przebudowy skrzyżowania. Zapewne wkrótce dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą. Najpierw projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę a potem sama budowy, jeszcze w tym roku. Równolegle starostwo powiatowe przygotowuje dokumentację projektową do uzyskania decyzji ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Chyliczkowską. Prace na tym skrzyżowaniu (będzie nowy układ tego skrzyżowania) zaczną się niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID.

Konsekwencją przebudowy skrzyżowania jest wprowadzenie dwukierunkowości u. Chyliczkowskiej. Wszelkie uzgodnienia w sprawie organizacji ruchu na ulicach sąsiednich, które należą do gminy powinny zostać zamknięte do końca czerwca br. i burmistrz potwierdził, że tak się stanie.

Kolejnym tematem było skrzyżowanie ul. Puławskiej i ul. Okulickiego oraz fragment ul. Puławskiej do ul. Energetycznej. Na podstawie uzgodnień z GDDKiA, gmina przystąpiła do wykonania szczegółowej koncepcji remontu zarówno skrzyżowania jak i fragmentu ul. Puławskiej. Koncepcja obejmuje też zminaę wjazu na teren firmy KUBARA LAMINA. Pan Krawczyk zaprezentował rysunki z przyjętumi rozwiązania – które nie są jeszcze ostateczne. Po analizie ewentualnych kolizji z elementami infrastruktury podziemnej okazało się, że uda się ich uniknąć – co zdecydowanie przyśpieszy przygotowanie dokumentacji projektowej. Według uzyskanych informacji koncpecja ma być gotowa do końca czerwca br. a dokumentacja projektowa we wrześniu/październiku br. Wtedy GDDKiA będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy remontu w przetargu publicznym. Prace miałyby się rozpocząć na początku przyszłego roku.

W dyskusji zwróciliśmy uwagę na konieczność objęcia koncepcją fragmentu ul. Okulickiego od skrzyżowania z ul. Puławską do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Dalej zaczyna się obszar objęty przebudową drogi wojewódzkiej 721, wykonywany przez MZDW. Trudno byłoby zrozumieć sutyację, w której pomiędzy wyremontowanym skrzyżowaniem przez GDDKiA a przebudowaną DW721 przez MZDW pozostaje „nietknięty” kawałek drogi. Zaproponowałem wniosek o następującej treści:

„Komisja wnioskuje o rozszerzenie szczegółowej koncepcji remontu ul. Puławskiej na odcinku od ul. Energetycznej do skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego włącznie, wykonywanym na zlecenie gminy Piaseczno, o fragment drogi 721 od w.w. skrzyżowania do granic projektu przebudowy DW721 (realizowanej obecnie przez MZDW), z uwzględnieniem bezpośredniego łącznika DK79 z ul. Wojska Polskiego.”

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie i trafi do burmistrza, który go rozpatrzy.

Następnie komisja zapoznała się ze stanem prac projektowych dróg dojazdowych do węzła Antoninów na projektowanej drodze ekspresowej S7. Uzyskaliśmy informację, że projektowanie podzielone jest na 3 odcinki i dla każdego z odcinków przygotowano dokumentację celem uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. Postępowania w celu uzyskania tych pozwoleń zostały wszczęte. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosków o uzyskanie decyzji ZRID, co wciąż może nastąpić jeszcze w tym roku. W WPF gminy na lata 2017-2019 przewidziano środki na realizację tych połączeń. W sumie będą to 3 ronda i ok. 3 km dróg.

Ostatni temat dotyczył projektowania i realizacji układu komunikacyjnego w rejonie ulic Berberysowej, Irysów i Astrów. Komisja przegłosowała wniosek do burmistrza o następującej treści:

„Komisja wnioskuje o podział zadania pn. „wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru realizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + Astrów + budowa” na etapy oraz  odstąpienie od uzyskania decyzji budowlanej w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.”

Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na 13.04.2017 r.

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.