Czy rzeczywiście centrum Piaseczna nie będzie miało możliwości dalszego rozwoju? Czy wszystkie tematy nad którymi pracujemy jako Radni, dotyczące rozwoju i rewitalizacji w Piasecznie wezmą w łeb? Kto za tym stoi? Za co trzeba nas ukarać? Jestem w szoku! Czy komuś jest solą w oku rozwijające się miasto?

Czy te walące się domy to rzeczywiście, aż tak wartościowe zabytki ?

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami z BPiI Gminy Piaseczno.

Centrum miasta w rejestrze zabytków?

 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczno. Co to oznacza dla mieszkańców?

Z treści zawiadomienia wynika, że w czasie trwania postępowania zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowalnych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. Wynika to z art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. W tym przypadku zabytkiem ma być układ urbanistyczny historycznego centrum miasta.

Może to zatem oznaczać, że realizowana właśnie inwestycja powinna zostać zatrzymana. Czy każda inwestycja? Kto może o tym zdecydować? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jest natomiast jednoznaczna odpowiedzialność, określona po stronie inwestora. To inwestor naraża się bowiem na konsekwencje, wynikające z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, konkretnie z rozdziałem 10A o administracyjnych karach pieniężnych.

– Obszar centrum miasta jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mamy również obiekty wpisane do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków. Zatem wszelkie zamierzenia inwestycyjne w tym obszarze już podlegają uzgodnieniom z MWKZ. Dlatego dziwi mnie tak radykalny sposób ochrony centrum Piaseczna, który blokuje inwestycje publiczne i prywatne na nieokreślony czas – mówi Anna Pakulińska Attia – naczelnik wydziału Urbanistyki i Architektury piaseczyńskiego urzędu. – Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania do konserwatora swoich wniosków i uwag, zgodnie z procedurą, które można również przesłać mailem na adres UiA@piaseczno.eu. Pytania oraz wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania można również zgłaszać pod nr telefonu Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22 70-17-643 w godz. 14 – 16.

Obszar objęty postępowaniem stanowi znaczną część centrum miasta i niewątpliwe samo postępowanie może być utrudnieniem dla realizacji zarówno nowych jak i będących w toku inwestycji gminnych i prywatnych. Dodatkowo trudno określić, ile czasu zajmie wydanie decyzji, która może wymagać wielu analiz, ekspertyz czy konsultacji.

– Poprosiłem już pana konserwatora o spotkanie. Moim zdaniem informacja o takim postępowaniu i jego skutkach dla mieszkańców powinna trafić do gminy wcześniej – mówi Daniel Putkiewicz, burmistrz miasta i gminy. – Popieramy i realizujemy wiele działań na rzecz ochrony historycznego centrum Piaseczna i chcielibyśmy, aby mieszkańcy byli z niego dumni. Ale żeby to osiągnąć miasto musi żyć i się rozwijać. Mieszkańcy powinni chcieć tu przyjechać, pracować, robić zakupy czy spędzać wolny czas w kawiarnianym ogródku. Obawiam się, że paraliż inwestycyjny czyli blokowanie na wiele miesięcy czy lat każdego przedsięwzięcia od drogi rowerowej poprzez budowę sygnalizacji świetlnej a na remoncie kamienicy kończąc nie będzie sprzyjał procesowi przywracania Piasecznu blasku – dodaje burmistrz.

Zawiadomienie Konserwatora

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Załącznik graficzny https://bip.mwkz.pl/uploads/images/obwieszczenia/2020.06.25/zalacznik_graficzny_do_zawiadomienia.pdf

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

1 komentuj
  1. Majami
    Majami says:

    Jaki Xsiąże Pan Wojewoda, taki Pan Profesor Konserwator. Pan Lewicki zapewne potrafi przekonująco wyjaśnić swoją decyzję. Równie przekonująco, jak potrafił wyjaśnić zgodę na zniszczenie przestrzeni Pl. Piłsudskiego koszmarkiem smoleńskich schodów do nieba.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.