logo

Wczoraj przeszłam się ul. Geodetów od ronda Praw Kobiet w kierunku ul. Puławskiej. Odcinek z asfaltem – jest wiadomo, w miarę drożny, do ul. Ogrodowej, ale trzeba mieć się na baczności, bo to wciąż teren budowy. Od ul. Ogrodowej zgodnie z tym co jest napisane na stronie gminy TU , od strony południowej „chodnik” jest wysypany tłuczniem. Prace od poniedziałku są wciąż w toku. Przestoje, które się pojawiają spowodowane są różnymi czynnikami, głównie pogodowymi, ale również inne firmy przekładają swoją infrastrukturę np. telekomunikacja. Tu gdzie są obecnie głębokie wykopy i nie da się przejść na druga stronę ulicy po zakończeniu, teren ma zostać utwardzony tłuczniem.  Newralgiczne miejsca – przejścia na druga stronę ulicy to: od ul. Osiedlowej, od ul. Ottawy, od ul. Wiejskiej. Wyjazdy z bram innych nieruchomości są utwardzone tłuczniem. Niestety pogoda znowu nie będzie przychylna w najbliższym czasie. Oby nie padało zbyt długo. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcom remont się dłuży, ale tak jak każdy remont w końcu się skończy.

Radna Rady Miejskiej

Katarzyna Krzyszkowska Sut.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.