Piaseczno, 31 sierpnia 2017

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

Wniosek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dziękujemy za realizację tych zadań dla Józefosławia i Julianowa, które udało się wykonać. Zarówno tych zapisanych w budżecie ja i bieżących prac remontowo-porządkowych.

Uprzejmie prosimy o realizację zadań wpisanych do obecnego budżetu gminy, uwzględnionych już w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

 1. Budowa ul. Geodetów
  1. Etap I rondo ul. Wilanowska/ul. Geodetów – rozpoczęcie prac w 2017 r, z terminem realizacji lipiec 2018 r.
  2. Etap II odcinek od ronda do ul. Julianowskiej – rozpoczęcie prac w kwietniu 2018 r., z terminem realizacji sierpień 2018 r.
  3. Etap III odcinek od ul. Puławskiej do ronda – rozpoczęcie prac w 2018 r. z terminem realizacji sierpień 2019 r.
 2. Budowa ul. Prymulki – zaprojektowanie i budowa ulicy z terminem realizacji lipiec 2018 r.
 3. Realizacja remontu ul. Ogrodowej
  1. Odcinek od ul. Geodetów do parku – realizacja w 2017 r.
  2. Odcinek od parku do ul. Cyraneczki – rozpoczęcie (wyłonienie wykonawcy) w 2017 r. i realizacji do maja 2018 r.
 4. Budowa ul. Spacerowej – wyłonienie wykonawcy w 2017 r. i realizacja do końca sierpnia 2018 r.
 5. Budowa ul. Olchowej – realizacja zasadniczych prac w 2018 r. z terminem odbioru początek 2019 r.
 6. Projektowanie ul. Jutrzenki
 7. Projektowanie drogi 5 KDD
 8. Projektowanie nowej szkoły podstawowej w Julianowie

 

Ponadto wnosimy o wprowadzenie do budżetu gminy na 2018 r następujących pozycji:

 • Rozszerzenie zadania “Budowa ul. Spacerowej” o budowę parkingu przy ul. Kameralnej
 • Wykonanie projektu ul. Wilanowskiej na odcinku od ronda do ul. Cyraneczki
 • Wykonanie połączenia ul. Słoneczny Sad z ul. Księżycową i wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz elementów spowolnienia ruchu na ul. Słoneczny Sad i ul. Księżycowej
 • Przebicie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. XXI w i ul. Wenus
 • Dokonanie uzgodnień z gminą Konstancin-Jeziorna i zabezpieczenie środków finansowych na przedłużenie ul. Wilanowskiej (dojście do parku) oraz utwardzenie poboczy na fragmencie ul. Działkowej na odcinku od ul. Osiedlowej do granicy m. st. Warszawy
 • Udrożnienie i wyrównanie dróg (doprowadzenie ich do stanu dróg gruntowych), określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi publiczne –  dotyczy dróg, które są już własnością gminy
 • Projekt drogi 4KDD od ul. Spacerowej do drogi 5KDD
 • Wprowadzenie do budżetu i WPF na lata 2018-2019 budowy ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do granicy gminy
 • Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie Józefosławia strefy Tempo 30 (wyniesione przejść dla pieszych, elementy spowalniania ruchu, elementy małej architektury drogowej)
 • Wykonanie remontu ul. Mirabelki
 • Włączenie Józefosławia do sieci gminnego monitoringu i instalacja kamer wzdłuż ul. Cyraneczki
 • Uzupełnienie oświetlenia na terenie Józefosławia
 • Montaż wiat przystankowych
 • Urządzenie terenu przy ul. Cyraneczki, położonego w obrębie miejscowości Julianów, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną dla młodzieży i dorosłych
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Józefosławiu na działkach, na których takie zagospodarowanie będzie możliwe – jako realizacja koncepcji budżetu obywatelskiego dla Józefosławia

Wnosimy o kontynuację organizacji gminnych imprez kulturalno-sportowych terenie Józefosławia i Julianowa:

 • V bieg uliczny Józefosławia i Julianowa
 • Muzyczny Hyde Park Ogrodowa na zakończenie lata 2018 r.
 • Festiwal “Musica Classica”
 • Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Letnie rozgrywki sportowe – na boiskach sportowych w parku przy Ogrodowej

Ponadto wnosimy o:

 • bieżące wykupy gruntów pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 • wykup gruntów po tereny publiczne zgodnie z koncepcją zagospodarowania rowu Jeziorki
 • wykupy gruntów pod tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Józefosławia jako zieleń publiczna i udostępnienie ich mieszkańcom

Wnosimy również o wpisanie do budżetu na rok 2018 a także zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na:

 • Udział finansowy gminy w przebudowie drogi wojewódzkiej 722 oraz dróg powiatowych
 • Projektowanie i budowę ul. Elektronicznej i Przemysłowej w Piasecznie
 • Rozszerzenie strefy płatnego parkowania o kolejne ulice w centrum miasta i wprowadzenie systemu informowania kierowców o wolnych miejscach parkingowych
 • Wprowadzenie Karty Ucznia, uprawniającej uczniów szkół podstawowych do bezpłatnego poruszania się komunikacją miejską.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

31.08.2017 r.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *