Piaseczno, 16 wrzesień 2018

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

Wniosek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Uprzejmie prosimy o realizację zadań, wpisanych do obecnego budżetu gminy i/lub uwzględnionych już w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

 1. Budowa ul. Geodetów
 2. Etap II odcinek od ronda do ul. Julianowskiej – wyłonienie wykonawcy w 2018 r. i rozpoczęcie prac w 2019 r., z terminem realizacji sierpień 2019 r.
 3. Etap III odcinek od ul. Puławskiej do ronda – rozpoczęcie prac w 2019 r. z terminem realizacji sierpień 2020 r.
 4. Budowa ul. Olchowej w Józefosławiu – wyłonienie wykonawcy w 2018 r. i rozpoczęcie prac z terminem realizacji czerwiec 2019 r.
 5. Dokończenie projektowania ul. Jutrzenki w Józefosławiu i uzyskanie decyzji ZRID – grudzień 2018
 6. Dokończenie projektowania drogi 10 KDL w Józefosławiu i uzyskanie decyzji ZRID –
 7. Dokończenie projektowania drogi 16 KDL w Józefosławiu i uzyskanie decyzji ZRID
 8. Dokończenie projektowania i uzyskania decyzji ZRID dla ul. Krótkiej w Józefosławiu
 9. Zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i budowę parkingu przy ul. Kameralnej
 10. Przesunięcie budowy ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do granicy gminy na rok 2019
 11. Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Julianowskiej 67A na potrzeby Klubu Kultury

 

Ponadto wnosimy o wprowadzenie do budżetu gminy na 2019 r następujących pozycji:

 • Zaprojektowanie i uzyskanie decyzji ZRID dla dróg w Julianowie: 2KDL, ul. Lidii Wysockiej
 • Uruchomienie projektowania nowej szkoły podstawowej w Julianowie wraz z projektowaniem i uzyskaniem decyzji ZRID dla układu drogowego: Cyraneczki-Zimowa-Urbanistów bis-Julianowska, wraz z projektem kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Lidii Wysockiej z ulicami po wschodniej stronie torów trasy siekierkowskiej
 • Uruchomienie projektowania i uzyskania decyzji ZRID dla ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Cyraneczki do ronda Geodetów oraz wprowadzenie do WPF przebudowy tej ulicy na lata 2021-2022
 • Wykonanie połączenia ul. Słoneczny Sad z ul. Księżycowej i wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz elementów spowolnienia ruchu na ul. Słoneczny Sad i ul. Księżycowej
 • Budowa ul. Krótkiej w Józefosławia
 • Wprowadzenie do WPF budowy ulicy Jutrzenki na rok 2020 a w 2019 udrożnienie przejścia pomiędzy ul. Wenus a ul. XXI w.
 • Dokonanie uzgodnień z gminą Konstancin-Jeziorna i zabezpieczenie środków finansowych na koncepcję i projekt ul. Działkowej na odcinku od ul. Spacerowej do granicy z Warszawą, wraz z przedłużeniem ul. Wilanowskiej w kierunku Lasu Kabackiego – 2019 r.
 • Uruchomienie projektowania i uzyskanie decyzji ZRID na drogę 42 KDpj w Józefosławiu
 • Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie Józefosławia – strefy Tempo 30, wyniesione przejścia dla pieszych, elementy spowalniania ruchu, elementy małej architektury drogowej
 • Wykonanie remontu ul. Mirabelki i podłączenie tej ulicy do kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, synchronizacja tego zadania z budową ul. Olchowej
 • Instalację kolejnych 8 kamer monitoringu na terenie Józefosławia i Julianowa i włączenie ich do sieci gminnego monitoringu
 • Zaprojektowanie i uzyskanie decyzji ZRID dla drogi 30 KDD w Józefosławiu
 • Zaprojektowanie i uzyskanie decyzji ZRID dla drogi 57 KDpr i 29 KDD
 • Urządzenie terenu przy ul. Cyraneczki, położonego w obrębie miejscowości Julianów, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną dla młodzieży i dorosłych równolegle z budową ul. Cyraneczki
 • Modernizacja terenów ZP przy Klubie Kultury oraz przeniesienie małej architektury z placu przy ul. Cyraneczki (południowa strona)
 • Zakup i instalację zabawek dla psów w parku przy ul. Ogrodowej
 • Adaptacja domku pomiarowego w parku na potrzeby imprez plenerowych

Wnosimy o kontynuację organizacji gminnych imprez kulturalno-sportowych terenie Józefosławia i Julianowa:

 • V bieg uliczny Józefosławia i Julianowa
 • Muzyczny Hyde Park Ogrodowa na zakończenie lata 2018 r.
 • Festiwal „Musica Classica”
 • Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Letnie rozgrywki sportowe – na boiskach sportowych w parku przy Ogrodowej

Ponadto wnosimy o:

 • Uzupełnienie oświetlenia na terenie Józefosławia
 • Montaż brakujących wiat przystankowych
 • bieżące wykupy gruntów pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 • wykup gruntów po tereny publiczne zgodnie z koncepcją zagospodarowania rowu Jeziorki: m.in. działka przy ul. Cyraneczki obok parku kieszonkowego, teren za przedszkolem Słoneczko
 • wykupy gruntów pod tereny sportu i rekreacji przy drodze gminnej 57 KDpr oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Józefosławia jako produkcyjne z ograniczeniem zabudowy
 • wykup terenów pod plac miejski w okolicy skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Julianowską – otoczenie Klubu Kultury.
 • o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Julianowa i zmianę przeznaczenia terenu po północnej stronie ulicy Cyraneczki na teren zieleni publicznej i sportu

Wnosimy również o wpisanie do budżetu na rok 2019 a także zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na:

 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej na głównych skrzyżowaniach w Piasecznie
 • Udział finansowy gminy w przebudowie dróg powiatowych
 • Projektowanie i budowę ul. Elektronicznej i Przemysłowej w Piasecznie
 • Wprowadzenie systemu informowania kierowców o wolnych miejscach parkingowych w centrum miasta
 • Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych i średnich

 

Z poważaniem,

Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Robert Widz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.