• TAK BYŁO...

 • TAK JEST!

 • AKCJA

  SPRZATAM PO SWOIM PSIE 2015

W 2014 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla Józefosławia. W grudniu 2016 r. projekty planu zostały wyłożone do publicznej wiadomości. Do 13 lutego br. można było składać uwagi do projektu mpzp. Poniżej znajduje się link do strony www z informacjami o projekcie mpzp i nasze artykuły z tym związane.

www.mpzp-jozefoslaw.pl

oficjalna strona przygotowania przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, gdzie można znaleźć informacje o projekcie planu, procedurze uchwalania mpzp itp.

Józefosław – “wieś popsuta”?

Jeśli ktoś zadaje pytanie, dlaczego w Józefosławiu jest tak jak jest, powinien prześledzić kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, historię ….

 

Czy będzie nas 40 tysięcy?

Jutro, 14 grudnia 2016, kolejne warsztaty na temat propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tym razem dotyczące terenów zabudowy mieszkaniowej i usług…..

Przestrzeń publiczna w mpzp

Jednym z największych mankamentów Józefosławia, wymienianych przez mieszkańców w ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. przez UMiG był brak…..

 

Uwagi do projektu MPZP

Poniedziałek, 13.02.2017 to ostatni dzień składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Uwagi można składać w kancelarii….

1
2
4
5
6
7
1

ul. Wilanowska

2

ul. Cyraneczki

3

rondo Geodetów / Wilanowska

4

remont ul. Ogrodowej

5

Puławska / Kuropatwy

6

ul. Kuropatwy

7

ul. Wenus

W BUDOWIE
 • Trwa przebudowa ul. Wilanowskiej. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2017 r., oddanie ulicy do użytku ma nastąpić w czerwcu 2017 r.

 • Przetarg na budowę ul. Wenus rozstrzygnięty. Wykonawca ma wykonać brakujący fragment ulicy Wenus do lipca 2017 r.

 • Trwa przebudowa ul. Kuropatwy łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Puławską. Inwestycja realizowana jest przez gminę Lesznowola. Zakończenie prac przewidywane jest na wrzesień br.

WKRÓTCE
 • Lada moment dokumentacja do wniosku o decyzję ZRID będzie gotowa, a uzyskanie tej decyzji przewidywane jest na maj/czerwiec br. Jest szansa na budowę odcinka od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej w wakacje.

 • Czeka nas remont nawierzchni ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Geodetów do przejścia dla pieszych przy parku. Remont będzie niestety uciążliwy, gdyż trzeba od nowa ułożyć podłoże co oznacza utrudnienia w ruchu, które potrwają około 1 miesiąca. Nawierzchnię z kostki zastąpi asfalt. Wykonanie remontu planowane jest na kwiecień br.

 • Pierwszy etap przebudowy ul. Geodetów zacznie się od budowy ronda przy centrum handlowym. Uzyskanie decyzji ZRID na ten odcinek planowane jest na lipiec br. Budowa zacznie się jak tylko zostanie wyłoniony wykonawca w przetargu publicznym. Budowa potrwa ok. 6 miesięcy i jak można się domyślać, spowoduje duże utrudnienia w ruchu. Budowa zacznie się po połączeniu ul. Cyraneczki z ul. Kuropatwy, będzie więc trochę łatwiej “przeżyć” tę budowę.

1
3
4
5
6
7
8
1

ul. Wilanowska

2

rondo Geodetów / Wilanowska

3

Puławska / Kuropatwy

4

ul. Kuropatwy

5

ul. Wenus

6

ul. Wenus

7

ul. Wenus

8

ul. Wenus

 • Uruchomiony został przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • UMiG Piasecznie przygowuje szczegółową koncepcję modernizacji skrzyżowania., która ma być gotowa we wrześniu br. Wtedy GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na projekt i przebudowę skrzyżowania oraz odcinka ul. Puławskiej do ul. Energetycznej. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na wykonanie ścieżek rowerowych na ul. Puławskiej, od ul. Domaniewskiej do granic m.st. Warszawy. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

 • DROGA EKSPRESOWA S2

  Rozpoczyna się budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku od ul. Puławskiej do drogi S17. Droga ma być oddana do ruchu w 2020 r.

 • DROGA EKSPRESOWA S7

  Trwa postępowanie przetargowe, mające wyłonić wykonawcę budowy drogi ekspresowej S7, od węzła S2-Lotnisko do Tarczyna. Przewidywany termin oddania trasy do użytku opóźnia się, teraz mówi się o 2021 r.

 • DW 721

  Trwa uzyskanie decyzji środowiskowej dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721, na odcinku od ul. Mleczarskiej do węzła S8 w Sękocinie. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje oddanie do użytku tego odcinka w 2023 r.

 • Trwają prace modernizacyjne szlaku kolejowego nr 8, na odcinku Okęcie – Czachówek. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec wakacji. Zmieni się nie tylko prędkość podróży ale będzie można wprowadzić nowe połączenia kolejowe.

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Armii Krajowej (drogi krajowej 79) i ul. Chyliczkowskiej (droga powiatowa 2814). Termin realizacji zadania wskazany w SIWZ to koniec 2017 r. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

Hello

W GMINIE PIASECZNO

W 2014 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla Józefosławia. W grudniu 2016 r. projekty planu zostały wyłożone do publicznej wiadomości. Do 13 lutego br. można było składać uwagi do projektu mpzp. Poniżej znajduje się link do strony www z informacjami o projekcie mpzp i nasze artykuły z tym związane.

www.mpzp-jozefoslaw.pl

oficjalna strona przygotowania przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, gdzie można znaleźć informacje o projekcie planu, procedurze uchwalania mpzp itp.

Józefosław – “wieś popsuta”?

Jeśli ktoś zadaje pytanie, dlaczego w Józefosławiu jest tak jak jest, powinien prześledzić kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, historię ….

 

Czy będzie nas 40 tysięcy?

Jutro, 14 grudnia 2016, kolejne warsztaty na temat propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tym razem dotyczące terenów zabudowy mieszkaniowej i usług…..

Przestrzeń publiczna w mpzp

Jednym z największych mankamentów Józefosławia, wymienianych przez mieszkańców w ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. przez UMiG był brak…..

 

Uwagi do projektu MPZP

Poniedziałek, 13.02.2017 to ostatni dzień składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Uwagi można składać w kancelarii….

1
2
4
5
6
7
1

ul. Wilanowska

2

ul. Cyraneczki

3

rondo Geodetów / Wilanowska

4

remont ul. Ogrodowej

5

Puławska / Kuropatwy

6

ul. Kuropatwy

7

ul. Wenus

W BUDOWIE
 • Trwa przebudowa ul. Wilanowskiej. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2017 r., oddanie ulicy do użytku ma nastąpić w czerwcu 2017 r.

 • Przetarg na budowę ul. Wenus rozstrzygnięty. Wykonawca ma wykonać brakujący fragment ulicy Wenus do lipca 2017 r.

 • Trwa przebudowa ul. Kuropatwy łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Puławską. Inwestycja realizowana jest przez gminę Lesznowola. Zakończenie prac przewidywane jest na wrzesień br.

WKRÓTCE
 • Lada moment dokumentacja do wniosku o decyzję ZRID będzie gotowa, a uzyskanie tej decyzji przewidywane jest na maj/czerwiec br. Jest szansa na budowę odcinka od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej w wakacje.

 • Czeka nas remont nawierzchni ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Geodetów do przejścia dla pieszych przy parku. Remont będzie niestety uciążliwy, gdyż trzeba od nowa ułożyć podłoże co oznacza utrudnienia w ruchu, które potrwają około 1 miesiąca. Nawierzchnię z kostki zastąpi asfalt. Wykonanie remontu planowane jest na kwiecień br.

 • Pierwszy etap przebudowy ul. Geodetów zacznie się od budowy ronda przy centrum handlowym. Uzyskanie decyzji ZRID na ten odcinek planowane jest na lipiec br. Budowa zacznie się jak tylko zostanie wyłoniony wykonawca w przetargu publicznym. Budowa potrwa ok. 6 miesięcy i jak można się domyślać, spowoduje duże utrudnienia w ruchu. Budowa zacznie się po połączeniu ul. Cyraneczki z ul. Kuropatwy, będzie więc trochę łatwiej “przeżyć” tę budowę.

1
3
4
5
6
7
8
1

ul. Wilanowska

2

rondo Geodetów / Wilanowska

3

Puławska / Kuropatwy

4

ul. Kuropatwy

5

ul. Wenus

6

ul. Wenus

7

ul. Wenus

8

ul. Wenus

 • Uruchomiony został przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej. Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • UMiG Piasecznie przygowuje szczegółową koncepcję modernizacji skrzyżowania., która ma być gotowa we wrześniu br. Wtedy GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na projekt i przebudowę skrzyżowania oraz odcinka ul. Puławskiej do ul. Energetycznej. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na wykonanie ścieżek rowerowych na ul. Puławskiej, od ul. Domaniewskiej do granic m.st. Warszawy. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

 • DROGA EKSPRESOWA S2

  Rozpoczyna się budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku od ul. Puławskiej do drogi S17. Droga ma być oddana do ruchu w 2020 r.

 • DROGA EKSPRESOWA S7

  Trwa postępowanie przetargowe, mające wyłonić wykonawcę budowy drogi ekspresowej S7, od węzła S2-Lotnisko do Tarczyna. Przewidywany termin oddania trasy do użytku opóźnia się, teraz mówi się o 2021 r.

 • DW 721

  Trwa uzyskanie decyzji środowiskowej dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721, na odcinku od ul. Mleczarskiej do węzła S8 w Sękocinie. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje oddanie do użytku tego odcinka w 2023 r.

 • Trwają prace modernizacyjne szlaku kolejowego nr 8, na odcinku Okęcie – Czachówek. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec wakacji. Zmieni się nie tylko prędkość podróży ale będzie można wprowadzić nowe połączenia kolejowe.

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Armii Krajowej (drogi krajowej 79) i ul. Chyliczkowskiej (droga powiatowa 2814). Termin realizacji zadania wskazany w SIWZ to koniec 2017 r. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

Hello

TERAZ
ul. Wilanowska

Trwa przebudowa ul. Wilanowskiej. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2017 r., oddanie ulicy do użytku ma nastąpić w czerwcu 2017 r.

ul. Wenus

Przetarg na budowę ul. Wenus rozstrzygnięty. Wykonawca ma wykonać brakujący fragment ulicy Wenus do lipca 2017 r.

Ulice i chodniki

co się udaje zrobić i co nas czeka w najbliższym czasie

Departments

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Departments

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Departments

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

TERAZ
ul. Wilanowska

Trwa przebudowa ul. Wilanowskiej. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2017 r., oddanie ulicy do użytku ma nastąpić w czerwcu 2017 r.

ul. Wenus

Przetarg na budowę ul. Wenus rozstrzygnięty. Wykonawca ma wykonać brakujący fragment ulicy Wenus do lipca 2017 r.

Ulice i chodniki

co się udaje zrobić i co nas czeka w najbliższym czasie

Departments

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Departments

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Departments

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Medical Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetlit. Aenean eget dolor.

Research

Cras dapibus. Vivamus elementum semper. Aenean vulputate tellus.

Research

Cras dapibus. Vivamus elementum semper. Aenean vulputate tellus.

Easy Appointments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Top Equipment

Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Vaccination

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Regular checks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Let us introduce ourselves

A few words about us

Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condic pellentesque. Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero.

How it all came to be…

Aenean leo ligr eu quat

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis.

25 Million $

Research Budget

255.000

Patients healed

212 Doctors

working for you

125 Years

of experience

No better place to get you healthy again

Visit Enfold Medical

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Appointments

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Drug Store

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetlit. Aenean eget dolor.

Dental check

Cras dapibus. Vivamus elementum semper. Aenean vulputate tellus.

Stay up to date

Latest News

Tab 1
Tab 2