logo

Wielokulturowe społeczeństwo to nasza przyszłość, już teraz spotykamy w Polsce coraz więcej ludzi innych od nas, mających inne poglądy czy wychowanych w odmiennej tradycji, wywodzących się z mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych.
Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości postaw dyskryminacyjnych i wykluczających, u podstawy których leżą stereotypy oraz blokady poznawcze.
Będziemy zachęcać do wychodzenia ze swojej strefy komfortu, aby poznać inne osoby mieszkające obok nas, pochodzące z odmiennych kręgów kulturowych, by walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami oraz budować wrażliwości na odmienność.

Zapraszamy na warsztaty, szczegóły TUTAJ

 

plakat

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.