Wpisy

Najogólniej jak tylko można:
1. Odcinek ul. Ogrodowa – ul. Osiedlowa
Wszystkie grunty zostały przez właścicieli wydane, wykonawca wprowadzony na budowę. Po zakończeniu prac przygotowawczych, w znacznej mierze już zrealizowanych, najpierw będą prowadzone prace ziemne – montowanie rur i studni kanalizacji deszczowej. Podobno jeszcze w tym tygodniu mamy zobaczyć koparki.
Rury trzeba podłączyć do istniejącej kanalizacji w ulicy Ogrodowej – to oznacza czasowe utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Cyraneczki, które musi być rozkopane. Stosowne zmiany organizacji ruchu mają być przygotowane przez Wykonawcę.
Potem nastąpi osadzanie krawężników i przygotowanie podłoża pod jezdnię. Równolegle będą układane chodniki i ścieżka rowerowa. Asfalt i malowanie oznakowania oczywiście na końcu.
Prace na tym odcinku mają potrwać do 2 miesięcy.
2. Skrzyżowanie Cyraneczki/Ogrodowa
Zbudowane zostanie małe rondo najazdowe i zmieni się organizacja ruchu. Na ul. Cyraneczki nie będzie już pasa do skrętu w lewo. Wykonanie tego ronda ma się zbiec w czasie z ukończeniem odcinka Ogrodowa/Osiedlowa.
3. Odcinek Osiedlowa/granica gminy
Tutaj opracowana zostanie nowa koncepcja włączenia ul. Cyraneczki w ul. Kuropatwy. Trzeba poprawić to, co zostało zepsute przez Starostwo Powiatowe w projekcie z 2013/2014 r. a czego nie można było zrobić w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID – opóźniłoby to budowę o kolejne miesiące. Przede wszystkim trzeba dostosować przebieg ulicy do możliwej kontynuacji w gminie Lesznowola w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Propozycja zmian powinna być gotowa w ciągu 2 tygodni, będzie przedstawiona zarówno mieszkańcom, których nieruchomości przylegają do ulicy jak i  gminie Lesznowola. Wtedy zostanie wybrany ostateczny przebieg ulicy na tym odcinku. Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska stosowne decyzje administracyjne. Wtedy dopiero nastąpi przejęcie fragmentów nieruchomości przyległych do ulic. Sama budowa tego odcinka ulicy zajmie około 2 miesięcy. Dzisiaj trudno jeszcze określić, kiedy to będzie. W umowie termin realizacji całości zadania został określony na koniec czerwca 2018 r.
Do wojewody wpłynęły odwołania od decyzji ZRID. Ponieważ decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, prace mogą być prowadzone.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać, nie wyskoczą żadne niespodzianki, Wykonawca dotrzyma terminów i szybko zobaczymy przebicie do ul. Osiedlowej. Nowe połączenie nie tylko odciąży inne ulice i ułatwi poruszanie się po Józefosławiu, ale odkryje dla nas nowe krajobrazy – zobaczymy teren pod przestrzeń publiczną, określoną w koncepcji zagospodarowania Rowu Jeziorki i nowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej informacji na temat ulic, chodników można znaleźć w sekcji ULICE.
Robert Widz
Rada Miejska w Piasecznie
19.10.2017 r.

Kontynuacja dyskusji o statusie zadań inwestycyjnych oraz stanowisku wojewody i starosty w sprawie pozwoleń wodno-prawnych. Okazało się, że wojewoda stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne powinno być wydane zarządcy drogi, czyli burmistrzowi.

Oznacza to, że wszystkie decyzje ZRID powinny być wydawane dla burmistrza, a co za tym idzie również pozwolenia wodno-prawne. Starosta stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne wydaje się na gminę. Spór niezwykle ważny, ponieważ dotyczy większości inwestycji – które albo są w trakcie realizacji albo są na etapie kompletowania dokumentacji (w tym decyzji wodno-prawnych).

W świetle stanowiska wojewody, należałoby ponownie uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, tym razem na burmistrza (dotychczas Starosta wydawał decyzję dla Urzędu Miasta i Gminy).

Wydawanie decyzji wodno-prawnej zajmuje Staroście Piaseczyńskiemu 9-12 miesięcy. To ewenement w skali kraju! Są starostwa, gdzie takie decyzje wydaje się w 30 dni (to ustawowy termin). Gdyby teraz przyjąć, że burmistrz musi ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję wodno-prawną, to mamy 9 miesięcy w przysłowiowe „plecy” (może teraz mniej, gdyż nie zmienia się dokumentacja).

Komisja złożyła wniosek do burmistrza dotyczący współpracy ze Starostą i wypracowania takiego sposobu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji wodno-prawnej, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na uzyskanie takiej decyzji.

Inną poruszaną kwestią była koordynacja prac wydziału IT i wydziału Zamówień Publicznych.

Komisja złożyła wniosek do burmistrza o wprowadzenie takiej organizację pracy, która przyśpieszyłaby uruchomienie przetargu – obecnie wydział IT rozpoczyna przygotowanie dokumentacji przetargowej po otrzymaniu decyzji ZRID i pełnej dokumentacji technicznej (ostemplowanej w Starostwie Powiatowym).