Wpisy

Nowy miejscowy plan zagospodarowania dla Józefosławia został dzisiaj uchwalony przez Radę Miejską w Piasecznie. Po kliku latach prac, dwóch wyłożeniach, tysiącach uwag złożonych przez zainteresowane strony, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przekazał projekt uchwały z nowym mpzp do Rady Miejskiej w grudniu 2017 r. Uchwalony dzisiaj plan musi jeszcze przejść weryfikację prawną wojewody mazowieckiego i być opublikowany w urzędowym dzienniku, wtedy zacznie obowiązywać. Czekamy zatem z nadzieją, że rozstrzygnięć nadzorczych wojewody nie będzie a jeśli już, to będą one nieznaczne.

Ale to i tak już dziś wielki dzień dla mieszkańców Józefosławia. Wystarczy popatrzeć na obowiązujące obecnie plany i porównać je z nowymi rysunkami i tekstem. Nowy plan to nowe przestrzenie publiczne, nowe ciągi piesze i połączenia komunikacyjne, nowe ustalenia w zakresie intensywności zabudowy. To też koszty (odszkodowania, wykupy, inwestycje )– radni uchwalając ten plan, zaakceptowali, że w przyszłości będzie to obciążeniem budżetu całej gminy. Wszystko po to, aby nam żyło się tu lepiej i aby rozwój Józefosławia był bardziej zrównoważony. Za to należą się słowa uznania i podziękowania dla wszystkich radnych Rady Miejskiej w Piasecznie.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wynikiem kompromisu. Drogi czy przestrzeń publiczna zlokalizowane są przecież na prywatnych gruntach, zmniejszenie intensywności zabudowy ogranicza możliwości inwestycji – to wszystko dotyka właścicieli nieruchomości. Z kolei obecni mieszkańcy oczekują jeszcze większego ograniczenia zabudowy, więcej terenów pod przestrzeń publiczną i tereny zielone. To są sprzeczne interesy i plan nie zadowoli wszystkich, ten kompromis trzeba było znaleźć. W naszej ocenie to się udało i jako społeczność odnieśliśmy ogromny sukces, przekonując Radę Miejską do wprowadzenia tak korzystnych dla Józefosławia zmian w mpzp.

Jako radni z Józefosławia zabiegaliśmy o to, by jak najwięcej mieszkańców miało możliwość zapoznania się z propozycjami gminy i zaangażowało się w proces zmiany planu. Dzięki temu mieliśmy bezprecedensowe w historii gminy konsultacje społeczne w trakcie pierwszego wyłożenia, które trwało ponad 2 miesiące. To dzięki uwagom nas wszystkich, nowy projekt planu przyjął taki a nie inny kształt w drugim wyłożeniu. O naszym (mieszkańców) wspólnym sukcesie niech świadczy fakt, że liczba pojedynczych uwag po drugim wyłożeniu była ok 10x mniejsza niż po pierwszym wyłożeniu (ok. 1100 vs 12600).

O nowym planie zagospodarowania będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać, szczególnie dlatego, że w przestrzeni medialnej i społecznościowej pojawia się tak wiele nierzetelnych informacji na temat zarówno planu jak i naszej roli w procesie jego uchwalania. Łatwo jest krytykować, negować, spekulować i straszyć, trudniej tłumaczyć i przekonywać mieszkańców, szczególnie tych niezadowolonych z przyjętych w planie rozstrzygnięć. My jednak zdecydowaliśmy się tłumaczyć i przekonywać, narażając się często na pretensje i oskarżenia. Ale dzisiaj, po uchwaleniu takiej wersji planu mamy ogromną satysfakcję i uważamy, że było warto.

 Informacje na temat procedury uchwalania planu, projekty planów, uwagi i ich rozstrzygnięcia można znaleźć na stronach www urzędu miasta i gminy, łącznie z linkiem do nagrania z przebiegu dzisiejszej sesji. Każdy może zapoznać się z wyjaśnieniami burmistrza i naczelnika wydziału urbanistyki i architektury w zakresie rozstrzygnięcia niektórych kontrowersyjnych uwag po drugim wyłożeniu. Wszystko jest publicznie dostępne i transparentne. 

Więcej informacji o planie i procedurze uchwalania zmian w mpzp można również znaleźć w artykułach w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE oraz na stronie www UMiG: https://piaseczno.eu/plan-dla-jozefoslawia-uchwalony/

Robert Widz, Katarzyna Krzyszkowska-Sut, mieszkańcy Józefosławia

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

17.01.2018

W najbliższą środę, 17.01.2017 Rada Miejska w Piasecznie podejmie decyzję w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia. Po ponad czterech latach, dwóch wyłożeniach, tysiącach uwag złożonych przez zainteresowanych, projekt mpzp został przedłożony Radzie Miejskiej. Dla obecnych i przyszłych mieszkańców Józefosławia są to kluczowe ustalenia prawa miejscowego, które definiują kształt naszej miejscowości na przyszłe lata. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawsze wywołuje emocje, trzeba pogodzić interesy całej społeczności z indywidualnym interesem jednostki –  a nie sposób jest zadowolić wszystkich. Nowy plan jest dobrym kompromisem i szansą na bardziej zrównoważony rozwój Józefosławia. Mam więc nadzieję, że Rada Miejska ten nowy plan uchwali.

To, że zmiana planu jest niezbędna widzimy obserwując jak zmienia się nasza okolica. Pamiętajmy, że Starostwo Powiatowe w Piasecznie cały czas wydaje pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym planem. W okolicach ul. Działkowej właśnie wydano pozwolenie na budowę kolejnych ponad 80 dwulokalowych budynków „jednorodzinnych” w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Trwa wyścig inwestorów z gminą: nowy plan znacząco zmniejsza intensywność zabudowy w wielu obszarach, deweloperzy  spieszą się aby jak najwięcej zabudować dostępne tereny. W tym przypadku, w terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne gęstość zaludnienia będzie porównywalna z budownictwem wielorodzinnym. To konsekwencja ułomności planów miejscowych, uchwalonych w latach 2006-2010.

Projekty planów Józefosław I i Józefosław III, wraz z rozstrzygnięciem uwag dostępne są na stronie www urzędu: http://bip.piaseczno.eu/artykul/175/4357/projekty-uchwal-na-xliii-sesje-w-dniu-17-01-2018-r

Więcej o planowaniu przestrzennym i dylematach związanych z nowym projektem planu można znaleźć w artykułach i materiałach w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

15.01.2018 r.

 

15 marca br. byliśmy obecni na spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy z dyrekcją szkoły i Radą Rodziców, na którym zaprezentowano wybraną przez burmistrza koncepcję rozwiązań drogowych na ulicy Kameralnej i ul. Spacerowej oraz możliwe sposoby zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły.

Koncepcja ul. Spacerowej wywołuje mnóstwo emocji, w szczególności co do wyboru skrzyżowania w postaci ronda najazdowego oraz usytuowania przystanków autobusowych. Rodzice protestują przeciwko lokalizacji przystanku na ulicy Kameralnej w kierunku ul. Wilanowskiej.

Wyjaśnienia projektanta nie przekonały rodziców (koncepcję rozwiązania drogowego można znaleźć tutaj). Ustalono, że przeanalizowane zostaną jeszcze następujące propozycje rodziców:

  • zlokalizowanie przystanku dla autobusów jadących w kierunku Warszawy na ul. Julianowskiej
  • zlokalizowanie przystanku dla autobusów jadących w kierunku Warszawy na by-pasie po północnej stronie ul. Kameralnej, na podobnej zasadzie co by-pas dla autobusów jadących w kierunku Piaseczna
  • część rodziców sugerowała jeszcze, by ul. Spacerowa na odcinku do ul. 3KDD była ulicą jednokierunkową (w kierunku ul. Działkowej), tak by zachować możliwość parkowania ukośnego przy szkole.

Zastępcy burmistrza, p. Hanna Michalak-Kułakowska i Daniel Putkiewicz zobowiązali się do przekazania stanowiska rodziców burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi, który ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.

Burzliwa dyskusja o przystanku praktycznie uniemożliwiła zaprezentowanie propozycji aranżacji przestrzeni wokół skrzyżowania i szkoły. Nowa ul. Spacerowa to nie tylko jezdnia i chodniki, ale możliwość aranżacji nowej przestrzeni publicznej. Na zlecenie urzędu pracownia architektoniczna przygotowała 2 warianty zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły, przedstawione na rysunku poniżej.

Jeden wariant zakłada pozostawienie otoczenia szkoły bez zmian, z przestawieniem ogrodzenia tylko w miejscach wymaganych przez  rozwiązanie drogowe. Drugi wariant zakłada likwidację fragmentu ogrodzenia przy szkole.

Oto co mówi architekt p. Agnieszka Zubala o swoim pomyśle:

“Projekt przestrzeni musi uwzględniać potrzeby różnych grup: uczniów, rodziców, pieszych, rowerzystów, niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi, młodzieży, posiadaczy samochodów osobowych, użytkowników komunikacji miejskiej i itd. Otworzyłabym przestrzeń aby dzieciaki nie tłoczyły się przy furtce i na wąskim chodniku i przystanku autobusowym. Większa przestrzeń daje możliwość „rozgęszczenia” ruchu. Mamy więcej miejsca na przejście, na zatrzymanie się, posiedzenie, pogadanie, spotkanie przed zajęciami i po zajęciach, oczekiwanie na autobus, samochód rodziców lub decyzję o jeździe rowerem ewentualnie spacer. Dotyczy to młodzieży, najmłodsze dzieci wymagają nieco innej obsługi: potrzebny jest parking i miejsca postojowe, a wykorzystanie terenu przy szkole na przestrzeń dla pieszych umożliwia również zwiększenie ilości miejsc parkingowych usytuowanych bezpośrednio przy szkole. Wejście do szkoły z otwartej przestrzeni nie oznacza, że szkoła przestaje być ogrodzona – fragmentem ogrodzenia staje się pierzeja szkoły.  By zapewnić całkowite bezpieczeństwo dzieciom w tym obszarze, przestrzeń dla pieszych oddzielona jest od jezdni murkami oporowymi z ławeczkami, uniemożliwiającymi wybiegnięcie dziecka wprost na ulicę.

Sama dekoncentracja to jedno, druga rzecz to zagospodarowanie tej przestrzeni. Proponuję elementy, które będą interesujące, ładne, edukacyjne, sprzyjające bezpieczeństwu i spowolnieniu ruchu. Chcę likwidacji „ owczego pędu” w kierunku do i od przystanku. Dajmy sobie i młodzieży możliwość spędzania czasu nie tylko pomiędzy przystankiem a wejściem do szkoły i na odwrót. Oczekujemy od nich samodzielności i kreatywności. Stwórzmy przestrzeń pomiędzy szkołą a domem – przyjazną, bezpieczną, w której młodzi ludzie będą mogli się odnaleźć i przemieszczać pieszo, rowerem, środkami komunikacji miejskiej bez pośpiechu i w tłumie. Potraktujmy to jako element edukacji – komunikacja w małej skali. “

 

Tyle od autora tej koncepcji. Czy dyrekcja szkoły, rodzice i mieszkańcy Józefosławiu są gotowi na takie rozwiązanie?

Do decyzji o sposobie zagospodarowania przestrzeni jeszcze daleko. Niezależnie od tej decyzji i ostatecznego kształtu rozwiązań drogowych, przebudowa ul. Spacerowej będzie oznaczać ogromną i pozytywną zmianę w okolicy szkoły.

 

Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Robert Widz

17.03.2017 r.

wizualizacje: UMiG Piaseczno, autor: Architekt Piotr Zubala