Wpisy

Na wczorajszej sesji Rada Miejska uchwaliła uruchomienie w 2018 r. budżetu obywatelskiego w wysokości 1.4 mln zł.

W maju i czerwcu br. mieszkańcy Piaseczna będą mogli zgłaszać swoje projekty, potem nastąpi ich weryfikacja pod kątem kosztów i możliwości realizacji. Następnie we wrześniu odbędzie się głosowanie wyłaniające projekty, które zostaną wpisane do budżetu gminy na 2018 r.

Piaseczno dołącza więc do wielu miast, które zdecydowały się oddać w ręce mieszkańców decyzję, jak wydać część budżetu.

Wartość budżetu obywatelskiego wynika z ilości mieszkańców, przyjęto że będzie to ok. 30 zł na mieszkańca.

Józefosław niestety nie jest objęty budżetem obywatelskim, ponieważ ma status sołectwa a wsiom przysługuje jedynie fundusz sołecki, który dla Józefosławia wynosi w tym roku  39596 zł.  W rzeczywistości wsią jesteśmy tylko formalnie, przy ok 8.8 tys. zameldowanych mieszkańców wypada ok. 4.5 zł na mieszkańca, jesteśmy więc ewidentnie „poszkodowani”. O tym, jak wydawany jest fundusz sołecki decyduje zebranie wiejskie, które odbywa się we wrześniu. Zwykle decyduje o tym kilkadziesiąt osób, które na takie zebranie przychodzą.

Bardzo nam zależy, aby mieszkańcy Józefosławia też mieli możliwość zgłaszania projektów na zasadzie partycypacji społecznej, w której uczestniczy więcej niż kilkadziesiąt osób. Zabiegamy więc o to, by uruchomić u nas procedurę zgłaszania projektów zbliżoną do tej, jaka będzie funkcjonować w budżecie obywatelskim dla Piaseczna. Chcielibyśmy też zlikwidować tę ewidentną nierówność w wysokości budżetu partycypacyjnego, jaka nam przypada. Cieszy to, że większość radnych podziela nasze zdanie. Mamy nadzieję wkrótce przedstawić mieszkańcom Józefosławia propozycję, jak wdrożyć „nasz” budżet obywatelski.

Robert Widz, Katarzyna Krzyszkowska-Sut

23.03.2017 r.

Więcej o budżecie można znaleźć na stronie: http://www.piaseczno.eu/budzet-obywatelski-w-piasecznie-wystartuje-w-tym-roku/

Uchwałę można znaleźć tutaj: http://bip.piaseczno.eu/attachments/download/13241