Wpisy

Żeby było łatwiej i bezpieczniej, przez jakiś czas będzie trudniej. Zaczynają się te inwestycje i remonty, które wymagają zamykania ulic lub ograniczania ruchu.

Trwają przygotowania do przebudowy skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską. Wykonawca planuje prace w pierwszych 2 tygodniach marca – oczywiście przy założeniu, że pogoda na to pozwoli. Skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte i wiadomo, że spowoduje to duże utrudnienia w ruchu a trasy autobusów 739 i L39 będą zmienione. W najbliższych dniach spodziewamy się oznakowania na ulicy i komunikatu ZTM.

Podczas dyskusji o nowym planie zagospodarowania przestrzennego jednym z podstawowych problemów do rozwiązania był układ komunikacyjny, w szczególności brak poprzecznych połączeń, pomiędzy ulicami Wilanowską, Ogrodową i Osiedlową. Teraz doświadczymy tego “na własnej skórze”. Zamknięcie tego skrzyżowania powoduje, że jedynymi możliwymi trasami przejazdu pomiędzy ul. Wilanowską a ul. Ogrodową będzie ul. Geodetów na południu i ul. Działkowa na północy. Miejmy nadzieję, że wykonawca szybko zrealizuje to zadanie.

Również w najbliższych dniach można spodziewać się rozpoczęcia prac na ul. Ogrodowej (3). Wykonawca przystąpi do prac związanych z przygotowaniem kanalizacji deszczowej na poboczu ulicy. Droga będzie przejezdna, ale trzeba przygotować się na jakieś utrudnienia.

Pomiędzy połową marca (już po remoncie skrzyżowania Cyraneczki/Wilanowska) a końcem kwietnia ulica Ogrodowa na odcinku pomiędzy ul. Geodetów a parkiem będzie całkowicie zamknięta na ok. 3-4 tygodnie. Konkretną datę zamknięcia poznamy na kilkanaście dni wcześniej. Wykonawca powinien zakończyć zadanie do 30.04.2018 r.

Budowa ul. Cyraneczki (1) jest w toku, wykonanie kolejnych etapów uzależnione jest od pogody. Czekają nas utrudnienia na skrzyżowaniach ul. Cyraneczki z Osiedlowej, Cyraneczki z Ogrodową i zamkniecie ul. Kuropatwy. Nie nastąpi to w najbliższych 4 tygodniach, więc o utrudnieniach będziemy informować wtedy, gdy będą znane terminy.

Całkowite zamknięcie skrzyżowania ulic Geodetów, Wilanowskiej, Energetycznej (5) planowane jest na początku maja. Wcześniej zobaczymy prace na poboczach ul. Energetycznej oraz zamknięty będzie odcinek Geodetów od ul. Tenisowej do wysokości centrum handlowego. Do końca kwietnia ten odcinek ma być już przejezdny i połączy się tymczasowo wybudowanym bypassem z ul. Energetyczną. Autobusy 739 i L39 będą kursowały ul. Ogrodową. I znów konkretne terminy poznamy kilkanaście dni przed wprowadzeniem tych zmian. Ta zmiana będzie trwała najdłużej – wykonawca ma czas na oddanie ronda do użytku do końca października br. Trzeba będzie również zmienić i odpowiednio wyregulować ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Geodetów i Ogrodowej a kierowcy muszą wypracować sobie najlepsze drogi przejazdu.

W kwietniu należy spodziewać się jeszcze jednego istotnego utrudnienia, mianowicie wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej 721 zamknie całkowicie północną część skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Okulickiego. Będzie to I etap przebudowy tego skrzyżowania, realizacja 2 etapu, czyli przebudowa pozostałej części skrzyżowania ma nastąpić w wakacje. Do końca sierpnia skrzyżowanie powinno być już zrobione “na gotowo”, czyli z sygnalizacją świetlną. Tu też szczegóły poznamy wtedy, gdy wykonawca będzie gotowy z rozpoczęciem realizacji poszczególnych etapów prac. Według informacji o wykonawcy, ul. Okulickiego powinna być całkowicie wykonana do końca wakacji. Przebudowa oddcinka od ul. Puławskiej do ul. Mleczarskiej potrwa jeszcze do listopada.

Urzędnicy razem z wykonawcami uzgadniają harmonogramy poszczególnych prac, aby minimalizować utrudnienia, zarówno w organizacji ruchu jak i zmianach w komunikacji miejskiej. Jednak my mieszkańcy musimy uzbroić się w cierpliwość, cudów nie ma, będzie trudno. I ja o taką cierpliwość apeluję do naszych mieszkańców. W końcu to wszystko gmina robi po to, by było nam lepiej.

Oczywiście wszystko można zrobić lepiej, sprawniej i bardziej dogodnym czasie, szczególnie gdy odpowiedzialność za stan rzeczy ponosi ktoś inny. My (radni z Józefosławia) mamy świadomość utrudnień i uciążliwości związanych z inwestycjami i remontami. Zabiegaliśmy o nie od dawna, czekaliśmy na nie wiele miesięcy a nawet lat, wiec teraz cieszymy się, że się doczekaliśmy.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie, mieszkaniec Józefosławia, który cierpliwie będzie znosił te utrudnienia – i tej cierpliwość Państwu życzę.

15.02.2018 r.

Kontynuacja dyskusji o statusie zadań inwestycyjnych oraz stanowisku wojewody i starosty w sprawie pozwoleń wodno-prawnych. Okazało się, że wojewoda stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne powinno być wydane zarządcy drogi, czyli burmistrzowi.

Oznacza to, że wszystkie decyzje ZRID powinny być wydawane dla burmistrza, a co za tym idzie również pozwolenia wodno-prawne. Starosta stoi na stanowisku, że pozwolenie wodno-prawne wydaje się na gminę. Spór niezwykle ważny, ponieważ dotyczy większości inwestycji – które albo są w trakcie realizacji albo są na etapie kompletowania dokumentacji (w tym decyzji wodno-prawnych).

W świetle stanowiska wojewody, należałoby ponownie uzyskać decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, tym razem na burmistrza (dotychczas Starosta wydawał decyzję dla Urzędu Miasta i Gminy).

Wydawanie decyzji wodno-prawnej zajmuje Staroście Piaseczyńskiemu 9-12 miesięcy. To ewenement w skali kraju! Są starostwa, gdzie takie decyzje wydaje się w 30 dni (to ustawowy termin). Gdyby teraz przyjąć, że burmistrz musi ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję wodno-prawną, to mamy 9 miesięcy w przysłowiowe „plecy” (może teraz mniej, gdyż nie zmienia się dokumentacja).

Komisja złożyła wniosek do burmistrza dotyczący współpracy ze Starostą i wypracowania takiego sposobu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji wodno-prawnej, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny na uzyskanie takiej decyzji.

Inną poruszaną kwestią była koordynacja prac wydziału IT i wydziału Zamówień Publicznych.

Komisja złożyła wniosek do burmistrza o wprowadzenie takiej organizację pracy, która przyśpieszyłaby uruchomienie przetargu – obecnie wydział IT rozpoczyna przygotowanie dokumentacji przetargowej po otrzymaniu decyzji ZRID i pełnej dokumentacji technicznej (ostemplowanej w Starostwie Powiatowym).