Wpisy

 

Gmina Piaseczno wykonała 2 koncepcje drogowe ul. Działkowej i w lutym br. przekazała je do gminy Konstancin-Jeziorna. Na spotkaniu burmistrzów obu gmin ustalono, że gminy podzielą się kosztami wykonania projektów budowlanych jak i w przyszłości kosztami budowy zarówno ulicy Działkowej jak i dróg 10 KDL i 4 KL wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Udział gminy Piaseczno będzie odpowiednio „proporcjonalny” (czyli większy) choć konkretny podział zostanie jeszcze ustalony i wymagać będzie akceptacji obu Rad Miejskich. Na najbliższą sesję przygotowujemy projekty uchwał o wzajemnej pomocy rzeczowej i finansowej. Pozwoli to przystąpić do przetargu na projektowanie tego układu drogowego.

Szacujemy, że wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji administracyjnej zajmie 14-18 miesięcy. Całość zostanie podzielona na odcinki, które będziemy mogli sukcesywnie budować. Biorąc pod uwagę szacunkowe koszty na ok. 30 mln zł, realizacja całego układu będzie rozłożona na 4-5 lat i będzie zależała od sytuacji finansowej obu gmin i decyzji radnych.

W tym roku Piaseczno ma wybudować kolejny fragment ul. Cyraneczki i drogę 10 KDL, co zdecydowanie zmniejszy natężenie ruchu na ul. Działkowej na odcinku pomiędzy ul. Spacerową a 10 KDL. Mam nadzieję, że obecna sytuacja epidemiczna nie pokrzyżuje tych planów.

Nie ma jeszcze decyzji, która z koncepcji będzie podstawą do projektowania. Jedna z nich jest bardziej „zielona”, z elementami uspokojenia ruchu i przewiduje wyprowadzenie ruchu na ulicę Cyraneczki poprzez organizację ruchu. Druga przewiduje duże natężenie ruchu, a jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa przy wąskim pasie drogi ogranicza możliwość wykonania nasadzeń. W naszej opinii, wariant „zielony” jest lepszy, podkreśla lokalny charakter ulicy i mniej kosztuje, co ma niebagatelne znaczenie. Po wyłonieniu projektanta będziemy jeszcze konsultować obie koncepcje z mieszkańcami obu gmin.

Obie koncepcje drogowe ul. Działkowej dostępne są na stronie urzędu: http://bip.piaseczno.eu/artykul/407/6841/koncepcja-obslugi-komunikacyjnej-drog-gminnych-w-obrebie-ulicy-dzialkowej

Robert Widz

10.04.2020 r.

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie w kadencji 2014-2018, wybrany do Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023, po rezygnacji z mandatu radnego obecnie pełni funkcję II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Wspaniała wiadomość z Konstancina-Jeziornej! Aż chciałoby się krzyknąć YES YES YES!

Na wczorajszej sesji radni wprowadzili do budżetu nowe zadanie: Projekt i budowa drogi 10 KDL i 4 KDL.
Porozumienie pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a gminą Piaseczno jest gotowe i może teraz zostać podpisane.
Oznacza to, że realizacja połączenia ul. Cyraneczki z Kierszkiem wzdłuż torów bocznicy kolejowej i dalej z ul. Prawdziwka staje się faktem. Wszyscy się cieszymy, ale przede wszystkim mieszkańcy wschodniej części Kierszka, gdyż ul. Działkowa przestanie być jedynym połączeniem Józefosławia i okolic z ul. Prawdziwka.
A ja też się cieszę, że można dzisiaj napisać o tym, jak sąsiadujące gminy porozumiewają się i znajdują rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców ponad granicami gmin. Kiedy 14 czerwca ub. roku pisałem interpelację do obu burmistrzów w tej sprawie, trudno było oczekiwać natychmiastowych działań. Dzisiaj mogę powiedzieć, że osiągnięcie takiego porozumienia i uruchomienie tego projektu w ciągu roku to ekspresowe tempo. Muszę więc podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili – nie wymieniając nikogo z nazwiska, to zawsze sukces wielu osób. Ale nie mogę nie wspomnieć o p. Joli Ciesielskiej, nowej p. sołtys Kierszka, bez której zaangażowania gadalibyśmy teraz wciąż o powodach, dlaczego tego porozumienia jeszcze nie ma..

Gmina Piaseczno projektuje obecnie ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do torów kolejowych. To wynik wcześniejszego porozumienia gminy Piaseczno ze Starostwem Powiatowym.  Teraz Konstancin-Jeziorna zaprojektuje drogę 10 KDL i 4 KDL.  Budowa obu dróg ma być zsynchronizowana w czasie – jestem optymistą, więc zakładam, że prace uda się rozpocząć już w przyszłym roku, ulicami pojechalibyśmy w 2019 r. To wymaga odpowiedniego zabezpieczenia środków w budżetach obu gmin – ale dlaczego ma się nie udać?

W ogóle mam dobre wiadomości. Właściwie jedną złą, a pozostałe dobre. Ta zła, to opóźnienie oddania do użytku ul. Wilanowskiej o miesiąc. Synchronizacja prac z PGE okazała się trudniejsza niż zakładano. Wbrew wrażeniu, że na moście nic się nie dzieje, trwają tam prace. Według uzyskanych informacji z gminy, most składa się z poszczególnych elementów, które muszą być wykonywane z betonu w określonej kolejności. Po wylaniu betonu jednego elementu, trzeba czekać aż beton „zwiąże”, dopiero wtedy można wylewać kolejny element. Betonowanie płyty głównej ma być wykonane 12.06, płyt przejściowych 28.06. prace drogowe, teletechniczne i elektryczne mają się zakończyć 22.07.
A teraz już same dobre wiadomości. Wnioski o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Cyraneczki od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej oraz rondo Geodetów/Wilanowska zostały złożone do Starostwa Powiatowego. Czekamy na wszczęcie postępowania przez Starostę i w konsekwencji uzyskanie decyzji ZRID dla obu kluczowych i najważniejszych w tym roku inwestycji w Józefosławiu.
W międzyczasie, prawdopodobnie pod koniec czerwca, odbędzie się remont ul. Ogrodowej, od ul. Geodetów do wysokości parku. Będzie to spora uciążliwość dla mieszkańców, prawdopodobnie trzeba będzie zamknąć ulicę – położone zostaną rury kanalizacji deszczowej. Ten fragment ul. Ogrodowej dostanie całkowicie nową nawierzchnię asfaltową.
Na ul. Ogrodowej w okolicach kościoła oraz na ul. Prymulki zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, porządkująca parkowanie na obu ulicach i na nowym parkingu. Powinno to poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym rejonie. To już w najbliższych dniach.
Rozpoczyna się projektowanie skrzyżowań w ciągu ul. Cyraneczki. Chodzi o docelową organizację ruchu na ulicy, która staje się główną drogą zbiorczą w Józefosławiu. Połączenie ul. Cyraneczki z ul. Osiedlową zmieni zwyczaje kierowców. Dlatego już dzisiaj gmina przystępuje do projektów organizacji ruchu na 4 skrzyżowaniach: Julianowska/Cyraneczki, Wilanowska/Cyraneczki, Ogrodowa/Cyraneczki i Osiedlowa/Cyraneczki.
W pierwszej kolejności zostanie wykonane nowe skrzyżowanie Wilanowska/Cyraneczki, które na 90% będzie rondem. Przebudowa skrzyżowania planowana jest na sierpień br.  Jeśli wystarczy środków, to gmina wykona również skrzyżowanie Ogrodowa/Cyraneczki. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądać organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu, ale wierzymy że będzie lepiej.
Trwają prace na ul. Wenus i choć termin oddania przesunięty jest na wrzesień (znowu coś nie wyszło z PGE), to i tak super, że będziemy mieć ulicę, która „łączy” inne ulice.

Trwa projektowanie ul. Spacerowej, niedługo rozpocznie się projektowanie ul. Prymulki, która połączy ul. Ogrodową z ul. Osiedlową (mamy zabezpieczone środki na budowę tej ulicy w 2017/2018 r.).

Trzymajmy kciuki, aby nie wystąpiły jakieś formalne problemy – co niestety jest zmorą procedur administracyjnych. W każdym razie konsekwentnie realizujemy plan poprawy naszego układu drogowego i  jesteśmy bliżej niż dalej.

Z czego się bardzo cieszę.

1.06.2017

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie