Wpisy

Najogólniej jak tylko można:
1. Odcinek ul. Ogrodowa – ul. Osiedlowa
Wszystkie grunty zostały przez właścicieli wydane, wykonawca wprowadzony na budowę. Po zakończeniu prac przygotowawczych, w znacznej mierze już zrealizowanych, najpierw będą prowadzone prace ziemne – montowanie rur i studni kanalizacji deszczowej. Podobno jeszcze w tym tygodniu mamy zobaczyć koparki.
Rury trzeba podłączyć do istniejącej kanalizacji w ulicy Ogrodowej – to oznacza czasowe utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Cyraneczki, które musi być rozkopane. Stosowne zmiany organizacji ruchu mają być przygotowane przez Wykonawcę.
Potem nastąpi osadzanie krawężników i przygotowanie podłoża pod jezdnię. Równolegle będą układane chodniki i ścieżka rowerowa. Asfalt i malowanie oznakowania oczywiście na końcu.
Prace na tym odcinku mają potrwać do 2 miesięcy.
2. Skrzyżowanie Cyraneczki/Ogrodowa
Zbudowane zostanie małe rondo najazdowe i zmieni się organizacja ruchu. Na ul. Cyraneczki nie będzie już pasa do skrętu w lewo. Wykonanie tego ronda ma się zbiec w czasie z ukończeniem odcinka Ogrodowa/Osiedlowa.
3. Odcinek Osiedlowa/granica gminy
Tutaj opracowana zostanie nowa koncepcja włączenia ul. Cyraneczki w ul. Kuropatwy. Trzeba poprawić to, co zostało zepsute przez Starostwo Powiatowe w projekcie z 2013/2014 r. a czego nie można było zrobić w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID – opóźniłoby to budowę o kolejne miesiące. Przede wszystkim trzeba dostosować przebieg ulicy do możliwej kontynuacji w gminie Lesznowola w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Propozycja zmian powinna być gotowa w ciągu 2 tygodni, będzie przedstawiona zarówno mieszkańcom, których nieruchomości przylegają do ulicy jak i  gminie Lesznowola. Wtedy zostanie wybrany ostateczny przebieg ulicy na tym odcinku. Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska stosowne decyzje administracyjne. Wtedy dopiero nastąpi przejęcie fragmentów nieruchomości przyległych do ulic. Sama budowa tego odcinka ulicy zajmie około 2 miesięcy. Dzisiaj trudno jeszcze określić, kiedy to będzie. W umowie termin realizacji całości zadania został określony na koniec czerwca 2018 r.
Do wojewody wpłynęły odwołania od decyzji ZRID. Ponieważ decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, prace mogą być prowadzone.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać, nie wyskoczą żadne niespodzianki, Wykonawca dotrzyma terminów i szybko zobaczymy przebicie do ul. Osiedlowej. Nowe połączenie nie tylko odciąży inne ulice i ułatwi poruszanie się po Józefosławiu, ale odkryje dla nas nowe krajobrazy – zobaczymy teren pod przestrzeń publiczną, określoną w koncepcji zagospodarowania Rowu Jeziorki i nowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej informacji na temat ulic, chodników można znaleźć w sekcji ULICE.
Robert Widz
Rada Miejska w Piasecznie
19.10.2017 r.

Wspaniała wiadomość z Konstancina-Jeziornej! Aż chciałoby się krzyknąć YES YES YES!

Na wczorajszej sesji radni wprowadzili do budżetu nowe zadanie: Projekt i budowa drogi 10 KDL i 4 KDL.
Porozumienie pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a gminą Piaseczno jest gotowe i może teraz zostać podpisane.
Oznacza to, że realizacja połączenia ul. Cyraneczki z Kierszkiem wzdłuż torów bocznicy kolejowej i dalej z ul. Prawdziwka staje się faktem. Wszyscy się cieszymy, ale przede wszystkim mieszkańcy wschodniej części Kierszka, gdyż ul. Działkowa przestanie być jedynym połączeniem Józefosławia i okolic z ul. Prawdziwka.
A ja też się cieszę, że można dzisiaj napisać o tym, jak sąsiadujące gminy porozumiewają się i znajdują rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców ponad granicami gmin. Kiedy 14 czerwca ub. roku pisałem interpelację do obu burmistrzów w tej sprawie, trudno było oczekiwać natychmiastowych działań. Dzisiaj mogę powiedzieć, że osiągnięcie takiego porozumienia i uruchomienie tego projektu w ciągu roku to ekspresowe tempo. Muszę więc podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili – nie wymieniając nikogo z nazwiska, to zawsze sukces wielu osób. Ale nie mogę nie wspomnieć o p. Joli Ciesielskiej, nowej p. sołtys Kierszka, bez której zaangażowania gadalibyśmy teraz wciąż o powodach, dlaczego tego porozumienia jeszcze nie ma..

Gmina Piaseczno projektuje obecnie ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do torów kolejowych. To wynik wcześniejszego porozumienia gminy Piaseczno ze Starostwem Powiatowym.  Teraz Konstancin-Jeziorna zaprojektuje drogę 10 KDL i 4 KDL.  Budowa obu dróg ma być zsynchronizowana w czasie – jestem optymistą, więc zakładam, że prace uda się rozpocząć już w przyszłym roku, ulicami pojechalibyśmy w 2019 r. To wymaga odpowiedniego zabezpieczenia środków w budżetach obu gmin – ale dlaczego ma się nie udać?

W ogóle mam dobre wiadomości. Właściwie jedną złą, a pozostałe dobre. Ta zła, to opóźnienie oddania do użytku ul. Wilanowskiej o miesiąc. Synchronizacja prac z PGE okazała się trudniejsza niż zakładano. Wbrew wrażeniu, że na moście nic się nie dzieje, trwają tam prace. Według uzyskanych informacji z gminy, most składa się z poszczególnych elementów, które muszą być wykonywane z betonu w określonej kolejności. Po wylaniu betonu jednego elementu, trzeba czekać aż beton „zwiąże”, dopiero wtedy można wylewać kolejny element. Betonowanie płyty głównej ma być wykonane 12.06, płyt przejściowych 28.06. prace drogowe, teletechniczne i elektryczne mają się zakończyć 22.07.
A teraz już same dobre wiadomości. Wnioski o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Cyraneczki od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej oraz rondo Geodetów/Wilanowska zostały złożone do Starostwa Powiatowego. Czekamy na wszczęcie postępowania przez Starostę i w konsekwencji uzyskanie decyzji ZRID dla obu kluczowych i najważniejszych w tym roku inwestycji w Józefosławiu.
W międzyczasie, prawdopodobnie pod koniec czerwca, odbędzie się remont ul. Ogrodowej, od ul. Geodetów do wysokości parku. Będzie to spora uciążliwość dla mieszkańców, prawdopodobnie trzeba będzie zamknąć ulicę – położone zostaną rury kanalizacji deszczowej. Ten fragment ul. Ogrodowej dostanie całkowicie nową nawierzchnię asfaltową.
Na ul. Ogrodowej w okolicach kościoła oraz na ul. Prymulki zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, porządkująca parkowanie na obu ulicach i na nowym parkingu. Powinno to poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym rejonie. To już w najbliższych dniach.
Rozpoczyna się projektowanie skrzyżowań w ciągu ul. Cyraneczki. Chodzi o docelową organizację ruchu na ulicy, która staje się główną drogą zbiorczą w Józefosławiu. Połączenie ul. Cyraneczki z ul. Osiedlową zmieni zwyczaje kierowców. Dlatego już dzisiaj gmina przystępuje do projektów organizacji ruchu na 4 skrzyżowaniach: Julianowska/Cyraneczki, Wilanowska/Cyraneczki, Ogrodowa/Cyraneczki i Osiedlowa/Cyraneczki.
W pierwszej kolejności zostanie wykonane nowe skrzyżowanie Wilanowska/Cyraneczki, które na 90% będzie rondem. Przebudowa skrzyżowania planowana jest na sierpień br.  Jeśli wystarczy środków, to gmina wykona również skrzyżowanie Ogrodowa/Cyraneczki. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądać organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu, ale wierzymy że będzie lepiej.
Trwają prace na ul. Wenus i choć termin oddania przesunięty jest na wrzesień (znowu coś nie wyszło z PGE), to i tak super, że będziemy mieć ulicę, która „łączy” inne ulice.

Trwa projektowanie ul. Spacerowej, niedługo rozpocznie się projektowanie ul. Prymulki, która połączy ul. Ogrodową z ul. Osiedlową (mamy zabezpieczone środki na budowę tej ulicy w 2017/2018 r.).

Trzymajmy kciuki, aby nie wystąpiły jakieś formalne problemy – co niestety jest zmorą procedur administracyjnych. W każdym razie konsekwentnie realizujemy plan poprawy naszego układu drogowego i  jesteśmy bliżej niż dalej.

Z czego się bardzo cieszę.

1.06.2017

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

Jutro ostatnie utrudnienia na samym skrzyżowaniu Cyraneczki/Julianowskiej. JARPOL, wykonawca przebudowy, ułoży warstwę ścieralną asfaltu. Oznacza to, że skrzyżowanie będzie zamknięte a kierowcy będą mogli skorzystać z tymczasowego przejazdu przez teren Technicolor. Do szkoły trzeba będzie dojechać ul. Wilanowską i Kameralną.

Według informacji z wydziału IT urzędu, od poniedziałku autobusy 739 i L39 mają wrócić na swoje trasy i „stare” rozkłady jazdy.

W kolejnym tygodniu będą trwały prace nad ułożeniem krawężników, ścieżki rowerowej, chodników i oświetlenia. Ułożenie asfaltu planowane jest na przełomie listopada i grudnia – w tym przypadku wszystko zależy od pogody. Miejmy nadzieję, że temperatura powietrza nie spowoduje opóźnienia tych prac.

Robert Widz

17.11.2016