Drodzy mieszkańcy,

Na początek chciałbym Państwa poinformować o aktualnej sytuacji ul. Działkowej, na który czeka tyle osób. Odkąd w styczniu br. objąłem stanowiska zastępcy burmistrza jest to jeden z  moim priorytetów. Odbyłem szereg spotkań z burmistrzem Konstancina-Jeziornej. Gmina Piaseczno wywiązała się ze wszystkich uzgodnień. Jednak po upływie 5 miesięcy nie ma żadnych efektów działań po stronie gminy Konstancin-Jeziorna. Skoro nie udało się nic osiągnąć, trzeba zabrać się za temat inaczej. W związku z tym na środowej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie podjęte zostały uchwały o wycofaniu dotacji finansowej i rzeczowej dla gminy Konstancin-Jeziorna na wykonanie koncepcji ul. Działkowej i projektowania układu drogowego łączącego ul. Cyraneczki z ul. Głowackiego, obejmującego drogę 10 KDL i 4 KL.

Teraz gmina Piaseczno sama przystąpi do wykonania dokumentacji w niezbędnym zakresie. Jest to konieczne do podjęcia kolejnych działań, czyli uzgodnień między gminami o udziale finansowym w budowie dróg oraz zmianie zarządu ul. Działkowej. Mam nadzieję, że mając więcej konkretnych danych o zakresie i kosztach realizacji tych inwestycji, uda się z gminą Konstancin-Jeziorna osiągnąć porozumienie. Tymczasem gmina Piaseczno będzie konsekwentnie żądać od Konstancina-Jeziornej poprawy bezpieczeństwa i jakości ul. Działkowej. Będziemy to robić wspólnie z mieszkańcami tych okolic, będziemy stale informować Radę Miejską Konstancina-Jeziornej o trudnej sytuacji na tej ulicy i przekonywać do podjęcia współpracy z gminą Piaseczno.

W Józefosławiu trwają obecnie prace drogowe w 6 miejscach: ul. Spacerowa, ul. Ogrodowa (2 odcinki, ul. Kuropatwy, ul. Olchowa i ul. Geodetów. To powoduje oczywiste utrudnienia i uciążliwości dla wszystkich. Te uciążliwości potęguje jeszcze pogoda – padające od kilku dni deszcze i ulewy tworzą błoto, utrudniają dojazd do posesji.

Zadajecie Państwo pytanie dlaczego wszystkie te budowy prowadzone są w jednym czasie i czy nie można było inaczej tego zaplanować?

Mamy 3 budowy, które rozpoczęły się wiele miesięcy temu. Przebudowa ul. Spacerowej rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. i jest obecnie w końcowej fazie. W przyszłym tygodniu na skrzyżowaniu Spacerowej i Kameralnej mają się zacząć ostatnie prace związane z infrastrukturą podziemną. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy gminą a PGE Dystrybucja, skrócono termin ułożenia kabli energetycznych i przestawienia stacji TRAFO. Końcowe prace drogowe powinny zacząć się jeszcze w maju br. Razem z I zastępcą burmistrza, p. Hanną Michalak-Kułakowską wizytowaliśmy plac budowy i nakazaliśmy kierownikowi budowy skuteczne jego ogrodzenie. Do szkoły można dotrzeć z każdej z ulic, bezproblemowy dojazd jest od strony ul. Spacerowej. Zasadnicze prace drogowe mają się zakończyć za ok. 4 tygodnie.

Budowa ul. Cyraneczki w kierunku Lesznowoli rozpoczęła się jeszcze w 2017 r. Budowa została przerwana i na jej kontynuację czekaliśmy ponad rok. Dopiero decyzja wojewody mazowieckiego o utrzymaniu decyzji ZRID z końca ubiegłego roku pozwoliła gminie złożyć 2 wnioski o tzw. ZRID zamienne, jeden na skrzyżowanie ul. Ogrodowej z Cyraneczki, drugi na ul. Kuropatwy. Było to niezbędne, aby zmienić stary projekt przygotowany jeszcze w latach 2012-2013, w celu wybudowania ronda i skorygowania przebiegu ul. Kuropatwy. Po uzyskaniu decyzji można było przystąpić do prac, najpierw na rondzie, potem na Kuropatwy. Czekaliśmy długo, ale już widać, że było warto. Ta zmiana była szczególnie ważna dla właścicieli nieruchomości przy ul. Kuropatwy, którym wywłaszczono znacznie mniej terenu niż w pierwotnym projekcie. Cały odcinek (Cyraneczki od Ogrodowej i Kuropatwy) będzie gotowy za ok. 3-4 tygodnie.

Remont ul. Ogrodowej powiązany jest z budową ul. Prymulki, dla której musiał być wykonany projekt budowlany i uzyskana decyzja ZRID. To szczególnie uciążliwy remont, ponieważ ulica jest remontowana fragmentami i musi być rozkopana na całej szerokości. Utrudnia to dojazd do posesji, a jednocześnie ze względu na brak połączeń poprzecznych, dla osób zamieszkałych na południe od remontowanego fragmentu, jedyny wyjazd to ul. Geodetów. Tu natomiast jest sygnalizacja świetlna starego typu, bez możliwości jej regulacji. Na to nakłada się jeszcze ruch związany z funkcjonowaniem kościoła. Podczas budowy ronda na Geodetów ta sygnalizacja była wyłączona, ale wtedy jednocześnie była zmiana organizacji ruchu (ul. Geodetów była drogą podporządkowaną w stosunku do ul. Ogrodowej). Na początku obecnego remontu również wyłączono sygnalizację, ale ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu oraz duży ruch na ul. Geodetów, sygnalizacja została ponownie włączona. Staramy się, aby w przyszłym tygodniu zostało utworzone tymczasowe (jeszcze nie utwardzone) połączenie ul. Ogrodowej z ul. Osiedlową przez ul. Prymulki. Jest to możliwe, ponieważ gmina uzyskała właśnie decyzję ZRID. W związku z tym będzie łatwiej wyjechać z Ogrodowej i dojść do kościoła od strony Osiedlowej. Od razu zaznaczę, że wiemy jak wygląda wyjazd z Osiedlowej na Geodetów – będziemy mogli to poprawić dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID na budowę tego fragmentu ul. Geodetów, o czym piszę dalej. Remont Ogrodowej i budowa Prymulki zakończy się w lipcu br.

To „stare” budowy. Dlaczego rozpoczęto nowe?

Gmina uzyskała pozwolenia na budowę kolejnych ulic jeszcze w ubiegłym roku i rozpoczęła postępowania przetargowe (ul. Olchowa, ul. Ogrodowa i ul. Geodetów).  Historię tego procesu można prześledzić w innych artykułach. W ostatnich 2 latach oferty na prace budowlane przekraczały wartości kosztorysowe od 50% do 100%. Jeśli udaje się uzyskać ofertę na poziomie wartości kosztorysowych, jest to argument za tym, aby dołożyć środków finansowych. To wymaga decyzji Rady Miejskiej (sesje odbywają się raz w miesiącu). I kiedy trzeba podjąć decyzję, czy rozpoczynać nową budowę czy odłożyć ją w czasie, to trzeba mieć świadomość, że odłożenie jej w czasie to nowy przetarg, bez gwarancji jakie oferty spłyną w przyszłości i czy wówczas Rada Miejska podjęłaby decyzję o dołożeniu środków. A na każdą nową inwestycję czekają nasi mieszkańcy – czy to na chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Geodetów czy na ul. Olchową. W umowie z wykonawcą są określone terminy, wykonawca przystępując do przetargu nie tylko zobowiązuje się do ich utrzymania, ale też odpowiednio planuje wykorzystanie swoich zasobów. Każda zmiana terminu wiążę się z dodatkowymi kosztami dla gminy. Jeśli zatem, pomimo oczywistych uciążliwości wynikających z prowadzonych remontów, można je przeprowadzić – to takie decyzje zostały podjęte.

Pomimo tego spiętrzenia prac drogowych, do każdego miejsca w Józefosławiu można dojść i dojechać. Owszem, dłuższą drogą, zajmuje to więcej czasu, ale można. Wiem to, bo mieszkam w Józefosławiu, poruszam się po tych samych drogach i dotyka mnie to tak samo jak wszystkich.

Z nowych robót najbardziej uciążliwa jest budowa mostu i fragmentu ul. Ogrodowej do Olchowej. Ten odcinek musi zostać wybudowany równolegle z ul. Olchową, gdyż odwodnienie tej ostatniej przeprowadzone jest właśnie poprzez ten fragment Ogrodowej. Budowa mostu oznacza brak przejścia przez Rów Jeziorki, dlatego gmina poszerzyła i utwardziła pobocza ul. Krótkiej – było to możliwe dzięki uzyskaniu decyzji ZRID na budowę ul. Krótkiej. Przejście czy przejazd tą ulicą jest zdecydowanie bezpieczniejsze. Most natomiast będzie gotowy za ok. 8 tygodni.

W związku ze spiętrzeniem prac gminni inspektorzy mają szczególnie pilnować kierowników robót, aby prace były prowadzone zgodnie z zapisami umów. Dojazd do posesji musi być zagwarantowany, wykonawcy zostali zobligowani, aby utrzymywać dojazd w odpowiedniej jakości, minimalizując skutki padających deszczy. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia dojazdu, wykonawca powinien wcześniej poinformować mieszkańców i w miarę możliwości ograniczać czas zamknięcia. Jeśli te warunki umów nie są dotrzymywane, prosimy o zgłaszanie takich przypadków do wydziału IT.

Proszę jednak Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Wyjazd i powrót z pracy zajmują o wiele więcej czasu niż zwykle, błoto jest wszędzie, trzeba nałożyć drogi, a czasem samochód trzeba zostawić na sąsiedniej ulicy – ale to wszystko są przejściowe problemy.

Za 3-4 tygodnie pojedziemy ul. Cyraneczki i dalej ul. Kuropatwy do ul. Puławskiej, czekaliśmy na to połączenie kilka lat. Wiem, że dalej ul. Kuropatwy jest wąska i niebezpieczna, ale trzeba zachować ostrożność, respektować ograniczenie prędkości, pamiętać o pieszych i rowerzystach i przejechać te 600 m. Na budowę tego odcinka też przyjdzie czas.

Za ok. 6 tygodni skończy się budowa ul. Spacerowej. Zapewne będzie to najbezpieczniejsza, a zarazem najładniejsza ulica spacerowa w naszej miejscowości. A organizacja ruchu przy szkole radykalnie poprawi bezpieczeństwo dzieci.

Za ok. 2 miesiące będzie gotowy most nad Rowem Jeziorki. W lipcu zakończy się remont ul. Ogrodowej, a połączenie ul. Osiedlowej z ul. Ogrodowej poprzez nową ul. Prymulki, zmieni to radykalnie otoczenie kościoła. Pojawią się nowe miejsca do parkowania samochodów i organizacja ruchu, która uporządkuje weekendowy chaos (pod warunkiem, że kierowcy będą tę organizację respektować). Mam nadzieję, że ten nowy układ zachęci mieszkańców do wybrania spaceru lub roweru zamiast korzystania z samochodu.

Za ok. 4 miesiące wybudowana zostanie ul. Olchowa i fragment ul. Ogrodowej z nowym ciągiem pieszo rowerowym.

Za ok. 5 miesięcy zostanie wykonana ul. Geodetów z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym oraz rondem na skrzyżowaniu ul. Geodetów z ul. Julianowską.

Wiemy co zrobić i pracujemy nad rozwiązaniem problemu zalewania ul. Cyraneczki, który wynika z wadliwego zaprojektowania  i wykonania ulicy w latach 2012-2015 przez Starostwo Powiatowe. Ponieważ do czasu wprowadzenia zmian w układzie odwodnieniowym tej ulicy (czego nie można zrobić z dnia na dzień) każda większa ulewa będzie powodować zalanie tej ulicy – będziemy reagować. Dzisiaj od rana straż pożarna w kliku miejscach sprawnie wypompowała wodę. Na Cyraneczki woda zniknęłaby i bez strażaków, tylko potrzeba na to więcej czasu. Niewydolność systemu odprowadzenia wód opadowych jest właśnie przyczyną zalewania tej ulicy. Każdy przypadek nieprzejezdności ulicy z powodu zalania najlepiej zgłaszać pod numer 998 – tam następuje dyspozycja na miejsca zdarzeń jednostek straży pożarnej, w tym ochotniczej straży pożarnej z naszej gminy.

Najgorsza sytuacja z wodą jest na ul. Geodetów, ponieważ tam nie ma gdzie awaryjnie odpompować wody, trzeba czekać aż woda spłynie sama. Rozwiązanie tego problemu jest gotowe i częściowo wykonane: powstał wielki zbiornik podziemny przy rondzie Geodetów, jest projekt budowlany ul. Geodetów i Energetycznej. Do końca tego roku gmina powinna uzyskać decyzję ZRID. Pozostanie wtedy szukać finansowania budowy tych ulic, co – biorąc pod uwagę koszt ok. 40 mln – będzie trudne.

Jeszcze raz proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Mam nadzieję, że efekt końcowy wynagrodzi wszystkim obecne uciążliwości.

Z poważaniem,

 

Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

18.05.2019 r.

35 komentarzy:
 1. Paweł
  Paweł says:

  Panie Robercie
  Jak zawsze rzetelna porcja informacji – dziękuję.
  Świetnie że tyle się dzieje – wytrzymamy 🙂
  Biorąc jednak pod uwagę informacje odnośnie budowy ul. Geodetów od Wilanowskiej do Puławskiej która nastąpi najprawdopodobniej w odległej przyszłości czy można prosić o uzupełnienie ubytków które powstały na tym odcinku Geodetow ? Ostatnie deszcze dość mocno wypłukały nawierzchnię i przydałoby się tam porządne wiosenne “łatanie”.
  Oprócz powyższego poprosilbym takze o chociażby prowizoryczne przełożenie kostki w najbardziej nawralgicznych miejscach na ul. Wilanowskiej na odcinku od Wenus do Geodetów bo zrobiło się tam już bardzo nierówno.

  Z góry dziękuję.
  Paweł

  Odpowiedz
  • Kasia Krzyszkowska - Sut
   Kasia Krzyszkowska - Sut says:

   Z pewnością wiceburmistrz przeczyta podziękowania. Od siebie dodam, że interpelacje w kwestii poprawy nawierzchni ul. Wilanowskiej złożyłam do wydziału IT dość dawno. Ale uważam, że zanim zaczniemy poprawiać ul. Wilanowską musimy zakończyć którąś z dróg z tych co są w remoncie, bo w tej chwili to jedyna nie zablokowana i przejezdna ulica.

   Odpowiedz
 2. Jan
  Jan says:

  Mam pytanie. Dlaczego na budowanym odcinku ul. Kuropatwy nie ma zatoczki autobusowej. Na ul. Cyraneczki po wschodniej stronie skrzyzowania z ul. Osiedlowa jest zatoczka a po zachodniej stronie tego skrzyzowania zatoczki nie ma, dlaczego ?

  Odpowiedz
   • Jan
    Jan says:

    No tak przy skrzyzowaniu z ul. Ogrodowa sa 2 zatoczki dla ruchu autobusow od i do Pulawskiej. Natomiast przy skrzyzowaniu z Osiedlowa jest tylko 1 zatoczka dla ruchu od Pulawskiej. Podchodzac do sprawy tak jak Pan to przedstawil to by wynikalo ze przy Osiedlowej jest o jedna zatoczke za duzo (przeciez nastepna jest przy Ogrodowej). A wedlug mnie przy Osiedlowej jest o jedna zaticzke za malo.

    Odpowiedz
    • Robert Widz
     Robert Widz says:

     Zatoczki to i tak relikt przeszłości. Projekt tej ulicy to ok 2010/2012 rok. Dzisiaj przystanki autobusowe w takich miejscowościach jak nasza robi się na jezdni i traktuje się jak naturalne spowalniacze. Jeśli kiedyś będzie potrzebny tam przystanek, to się go zrobi.

     Odpowiedz
     • Jan
      Jan says:

      To korzystając z okazji od razu zgłaszam potrzebę stworzenia tam przystanku. Według mnie zatoczki są jednak potrzebne. Obawiam się że bez zatoczki przy porannym szczycie komunikacyjnym samochody osobowe będą wyprzedzały stojący na przystanku autobus ryzykując czołowe zderzenie z jadącymi z przeciwka. Pozdrawiam.

     • Robert Widz
      Robert Widz says:

      do kursowania autobusu ulicą Kuropatwy jeszcze daleko. Będziemy się na tym zastanawiać, gdy przyjdzie na to czas.

 3. Piotr Malinowski
  Piotr Malinowski says:

  Szanowny Panie, w kwestii pozyskania środków na remont ul. Geodetów na odcinku od CH Józefosław do Puławskiej:

  Może istniałaby możliwość porozumienia się z właścicielem CH Auchan, który planuje rozbudowę centrum handlowego, a jednocześnie “korzysta” z ulicy Geodetów jeśli chodzi o dojazd klientów z kierunku Lesznowoli i Warszawy, jak również Józefosławia. Przykład Łomianek, gdzie Auchan partycypowało w budowie układu drogowego na skrzyżowaniu Kolejowej i Brukowej, wraz z wiaduktami i drogami dojazdowymi pokazuje, że się da (http://tustolica.pl/wiadukt-w-lomiankach-od-soboty-kiedy-trzy-pasy-na-pulkowej_62078).

  Nie jestem ekspertem od kwestii prawnych, tak więc możliwe jest, że to o czym piszę jest w tym konkretnym przypadku niemożliwe do zrealizowania, niemniej jednak może warto byłoby się pochylić nad tego rodzaju rozwiązaniem.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Kasia Krzyszkowska - Sut
   Kasia Krzyszkowska - Sut says:

   Wszystko tak, ale problem w tym, że po stronie Auchan zmieniają się nieustająco decydenci, takich rozmów odbyło się wiele. Może teraz za tej kadencji dojdzie do rozmów.

   Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   Gmina ma porozumienie z właścicielem Auchan dotyczące współfinansowania dróg (ul. Geodetów, ul. Energetyczna). Nie zmienia to faktu, że na budowę tych dróg pieniędzy wciąż potrzeba dużo.

   Odpowiedz
   • Karolina
    Karolina says:

    Panie Robercie, czy po otwarciu w przyszłym tygodniu przejścia od ul.Ogrodowej przez Prymulki do ul.Osiedlowej będzie możliwy od razu przejazd dla aut, czy tylko dla pieszych?

    Odpowiedz
    • Robert Widz
     Robert Widz says:

     intencją jest umożliwienie również przejazdu samochodom, ale będzie to przejazd gruntowy, bez żadnego tłucznia.

     Odpowiedz
     • Lu
      Lu says:

      Praktyka pokazuje, że to rozwiązanie będzie skuteczne do pierwszego deszczu, a w upalne dni piesi i rowerzyści będą narażeni na kurz podnoszony przez przejeżdżające samochody.

     • Robert Widz
      Robert Widz says:

      Kiedy rozpocznie się budowa ul. Prymulki, przejazdu wtedy nie będzie. Teraz jest to rozwiązanie awaryjne, związane z błotem i kurzem. Nie ma obowiązku korzystania z tego tymczasowego udogodnienia.

   • Katarzyna
    Katarzyna says:

    A czy ja dobrze pamietam,że deweloper budujący osiedle ,chyba Elektra, był zobowiązany do wykonania części ulicy Energetycznej? Fashion House zrobiło swoje a deweloper jakoś nie.Moze sprawdzić to w dokumentacji z tamtych uzgodnień ?

    Odpowiedz
 4. Tadeusz
  Tadeusz says:

  Szanowny Panie Burmistrzu,

  Szkoda tylko, że zapomniano o właścicielach wywłaszczonych działek pod realizację inwestycji drogowych.
  Procedura szacowania wartości terenu przejętego pod budowę ul. Julianowskiej we wrześniu ub. roku
  jeszcze się nie rozpoczęła i nie wiadomo kiedy się rozpocznie. Zabrać było łatwo – rozliczyć się trudno.

  Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   Procedurę administracyjną związaną z odszkodowaniami za działki wywłaszczone pod drogi decyzją ZRID realizuje Starostwo Powiatowe. W sytuacji, w której nastąpiło odwołanie od decyzji ZRID, do czasu wydania prawomocnej decyzji przez wojewodę mazowieckiego procedury są wstrzymane lub utrudnione (podobno jest to związane z dostępnością do dokumentacji, której oryginał przekazany jest do wojewody).
   W efekcie odwołanie jednej osoby powoduje utrudnienia w uzyskania odszkodowania dla wszystkich. W przypadku Spacerowej nie ma jeszcze decyzji wojewody.
   Gminy nie można obciążać odpowiedzialnością za taki stan rzeczy. Procedura odszkodowawcza jest ścieśle określona – od decyzji starosty strony mogą się odwołać do organu wyższej instancji. Gmina wypłaca odszkodowania, ale to Starosta określa jego wysokość, bez tego gmina nie może nic zrobić.

   Odpowiedz
   • Tadeusz
    Tadeusz says:

    Moja odpowiedź jest prosta : co mnie to obchodzi ?
    Przekazałem działkę – nie otrzymałem odszkodowania.
    Dalej nic się kompletnie nie dzieje, ciągle bla,bla,bla.
    Nie ma decyzji, trudności z dostępnością do dokumentacji , to w kompetencji Gminy, to Starostwa . I tak prawie rok.

    Odpowiedz
 5. Tadeusz
  Tadeusz says:

  Dlaczego zniknął mój komentarz w sprawie odszkodowań za wywłaszczone działki ? Czyżby temat był wstydliwy i niewygodny ?
  Zatem jeszcze raz :

  “Szanowny Panie Burmistrzu,

  Szkoda, że zapomniano o właścicielach wywłaszczonych działek pod realizację inwestycji drogowych.
  Procedura szacowania wartości terenu przejętego pod budowę u. Spacerowej we wrześniu ub. roku jeszcze się nie rozpoczęła i nie wiadomo kiedy się rozpocznie.
  Zabrać było łatwo – rozliczyć się trudno “

  Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   komentarz nie zniknął, tylko zanim pojawi się na stronie ktoś musi tam zajrzeć i zatwierdzić, wtedy widać go na stronie. Proszę wybaczyć, ale nie zawsze “siedzimy” w internecie i natychmiast nie reagujemy.. Odpowiedź pod Pana komentarzem.

   Odpowiedz
 6. Lu
  Lu says:

  Panie Robercie,

  proszę o interwencję w sprawie blokady ul. Ogrodowej podczas mszy. Niestety ostatnie weekendy przełożyły się na znaczące utrudnienia dla mieszkańców ulicy Ogrodowej. Samochody były zaparkowane po obu strunach ulicy (również na chodniku). Piesi byli zmuszeni do poruszania się ulicą i przeciskania obok przejeżdżających samochodów. Mieszkańcy próbujący wyjechać stali kilkadziesiąt minut w korku.

  Chciałbym zwrócić uwagę, że do kościoła z najbardziej oddalnych rejonów naszej parafii jest maksymalnie 25 minut pieszo. To bardzo blisko. Może czas podjąc kroki które zmobilizują mieszkańców do spaceru.

  Ciekawe jest również, gdzie w tym czasie były służby (policja, staż miejska), które powinny upomnieć kierowców parkujących w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w szczególności na chodniku), jak również kierować ruchem na skrzyżowaniu Ogrodowa-Geodetów w celu rozładowania gigantycznego korka.

  Oczekuję, że w przyszły weekend sytuacja będzie dużo lepsza, za sprawą działań podjętych przez naszych reprezentantów w Urzędzie Miasta. Przypominam, że jesteście tam dzięki naszym głosom.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dd
   Dd says:

   Dokładnie, bardzo trafny komentarz. Wygląda tak to od dawna, ostatnio mamy tylko nasilenie tego zjawiska. Nie wiem dlaczego ci, którzy przyjeżdżają do kościoła mają być uprzywilejowani i zwolnieni z przestrzegania przepisów drogowych. To powinno być jasne – zakaz parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych i kropka. Kilka niedziel z kontrolą policji/straży miejskiej i byłby spokój. Proszę to wziąć pod uwagę.

   Przy okazji druga sprawa: czemu nie jest jasno oznaczone już przy rondzie Wilanowska/Cyraneczki, że ulica Cyraneczki jest bez przejazdu? Nagminnie widzę kierowców, którzy jadą ulicą Cyraneczki, dojeżdżają do ronda Cyraneczki/Ogrodowa i kombinują co zrobić dalej – w prawo brak przejazdu kompletny (chociaż na znaku przy rondzie nie jest skręt skreślony – a w lewo jest), w lewo można jechać ignorując zakaz wjazdu i “przedrzeć się” przez Ogrodową, prosto podobnie – bo tam już widzę sporo osób, które decydują się przejechać (teoretycznie już się da) do ulicy Osiedlowej – a chyba nie tak to powinno wyglądać i zakazy powinny być respektowane. Gdyby dobrze była oznakowana Cyraneczki na początku, to większość tych kierowców by w nią w ogóle nie wjeżdżała. Pozdrawiam i z góry dziękuję.

   Odpowiedz
   • Kasia Krzyszkowska - Sut
    Kasia Krzyszkowska - Sut says:

    Właściwie to samo mogłabym odpowiedzieć co panu LU, wszyscy dobrze wiemy, że jest remont, a jednak się pchamy… a co! nam wolno… do domu jedziemy przecież… Naprawdę oznakowanie nie ma tu nic do rzeczy cwaniakujemy i tyle.

    Odpowiedz
    • Lu
     Lu says:

     Jeżeli Pani nie dostrzega różnicy pomiędzy dojazdem do posesji, a blokowaniem drogi z powodu przyjazdu do Kościoła, to zajmuje Pani złe stanowisko.
     Dojazd do posesji jest zagwarantowany prawem budowlanym. Czy zatem uważa Pani, że dojazd do posesji w której mieszkamy jest cwaniakowaniem?

     Odpowiedz
     • Kasia Krzyszkowska - Sut
      Kasia Krzyszkowska - Sut says:

      Szanowny panie, tak się składa, że dostrzegam różnicę. Ale gmina nie jest w stanie zapewnić wszystkim wiernym parkingu. Wiele osób usiłujących przejechać przez zakaz nie dojeżdża do posesji, tylko chce skrócić sobie drogę i dobrze państwo o tym wiecie. Jest zakaz to znaczy: że przejazdu nie ma. A Ci mieszkańcy co muszą dojechać do posesji przejeżdżają. To są utrudnienia związane z remontem. Nie pozostaje państwu nic innego tylko go przetrwać.

    • Dd
     Dd says:

     Niestety nie mogę się z Panią zgodzić – obserwuję sytuację kilka razy dziennie, spacerując tamtędy z psem i oczywiście jest część “cwaniaków”, ale bardzo dużo osób dojeżdżających do ronda Cyraneczki/Ogrodowa jest totalnie zagubiona i nie wie co dalej zrobić, bo nie spodziewa się całkowitej nieprzejezdności – i to najczęściej są rejestracje warszawskie lub różni dostawcy. To jest naprawdę nagminne. Fakt, że przy rondzie Cyraneczki/Wilanowska jest tablica z zakazem wjazdu za ileś tam metrów, ale mogłaby być dokładniejsza (jak chociażby te informujące o zamkniętej Geodetów) z minimapą i znakami, że pomimo trzech dróg wychodzących z ronda, żadna nie jest przejezdna. Część kierowców pewnie spodziewa się tego, co było kilka tygodni temu – czyli, że jednak da się przejechać, więc poprawne i dokładniejsze oznakowanie na pewno rozjaśniłoby sytuację. Ale jak widać lepiej zrzucać winę na cwaniactwo i nic z tym faktem nie robić.

     Odpowiedz
     • Kasia Krzyszkowska - Sut
      Kasia Krzyszkowska - Sut says:

      Nie Może się Pan/Pani ze mną zgodzić, ale cytuję: jest część “cwaniaków”. No to jak to właściwie jest? Jeszcze raz powtórzę, jeśli przy ulicy widnieje zakaz wjazdu i jeśli ktoś nie mieszka przy tej ulicy i nie dojeżdża do domu, to nie ma prawa na nią wjechać, bo zwyczajnie grozi to wypadkiem, uszkodzeniem pojazdu itp. Jeśli ktoś się zagubił – nie jest stąd, to powinien roztropnie zawrócić. Proszę wybaczyć ale W Gminie Piaseczno nie jest jeden Józefosław i nie tylko u nas są remonty i wydział It nie będzie specjalnie dla nas tworzył co chwila uaktualnień. Jest remont, etapy po kolei bedą do użytku i trzeba to wytrzymać.

  • Kasia Krzyszkowska - Sut
   Kasia Krzyszkowska - Sut says:

   Szanowny panie LU, nie trzeba nam przypominać kto nas wybrał… Niestety tyle samo narzekających jest po jednej i po drugiej stronie. Jedni, że nie umożliwiamy parkowania i nie zadbaliśmy o to, drudzy, że wierni parkują pod oknami, płotami… W trakcie komunii zawsze panował “armagedon”, obojętnie czy był remont czy nie i tylko kultura ludzi się tu sprawdzi, kto jej nie ma, temu ani zakaz, ani nic nie pomoże.

   Odpowiedz
 7. Adam
  Adam says:

  Panie Burmistrzu, takie pytanie czy gmina Piaseczno nie może w innych aspektach tak podchodzić do gminy K-J jak oni do nas? Oni nie są zainteresowani wpuszczaniem większej ilości samochodów do, to dlaczego my jesteśmy zainteresowani wpuszczaniem ich dzieci do naszych szkół? Może podobnie jest z wodociągami albo kanalizacją… nie wiem. Skoro nie da się po dobroci, to może szantażem?

  Odpowiedz
 8. Krzysztof
  Krzysztof says:

  Szanowny Panie Burmistrzu, za 5 miesięcy ma się zakończyć remont Geodetów wraz z rondem z Julianowską. Julianowską jeżdżą dwie linie autobusowe i tysiące samochodów, że o służbach miejskich nie wspomnę. Jak podczas budowy ronda ma wyglądać dostępność przejazdu ww. pojazdów i jak wtedy będzie wyglądało kursowanie autobusów dowożących tysiące ludzi z okolic Julianowskiej do pracy, szkół itp?
  Pozdrawiam,

  Odpowiedz
 9. Piotr
  Piotr says:

  Co nowego w sprawie inwestycji?
  Cześć jest prawie gotowa ale ostatnio jakby mniej się na nich działo?
  Możemy poprosić o informacje?
  Rondo przy szkole zrobione prawie na gotowo a w świetle jezdni są słupy energetyczne i budynek rozdzielni? Podobno energetyka świetnie współpracowała czy coś się zmieniło?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Kasia Krzyszkowska - Sut
   Kasia Krzyszkowska - Sut says:

   Według mojej wiedzy wszystko idzie ku końcowi i do końca czerwca ma być gotowe włącznie z nasadzeniami, mam nadzieję. Zapraszam jutro na piknik, będzie wiceburmistrz będzie można przepytać 😉 Pozdrawiam

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *