Tematem omawianym na komisji była sprawa kolejki wąskotorowej. Referował pełnomocnik burmistrza p. Daniel Putkiewicz.

Została podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14. Przewiduje się 4 etapy realizacji, w czasie 2014-2020.

Przedstawiona została również koncepcja zagospodarowania Rowu Jeziorki w Józefosławiu.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.