Komisja odbyła się w siedzibie Centrum Kultury i członkowie komisji zapoznali się z warunkami lokalowymi CK.

Zastępca dyr. CK p.Katarzyna Hernik zapoznała radnych z różnorodnością imprez cyklicznych w Piasecznie. Nadmieniła, że zainteresowanie występami w Piasecznie jest ogromne, jednak możliwości lokalowe (sala Centrum Kultury) na ul. Kościuszki 49 są niewystarczające. W związku z tym CK w okresie od maja do października wychodzi z imprezami w plener.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.