logo

Szanowni Państwo, to z pewnością nie jest jeszcze moment na całkowite podsumowanie kadencji 2018-2023. Mamy na to jeszcze czas. Chcieliśmy jednak podsumować to, co wydarzyło się w naszej okolicy do końca roku 2022. W tym niespokojnym czasie trzeba wzmacniać się pozytywnymi wrażeniami i myślami.

Do Józefosławia wciąż napływają nowi mieszkańcy, dlatego warto pokazać i przypomnieć dynamikę zmian, które na dobre ruszyły w raz rokiem 2014, kiedy z działaczy organizacji pozarządowej zmieniliśmy się w członków Rady Miejskiej i władz gminy Piaseczno. Znacząco poprawiła się infrastruktura, powstało sporo nowych ulic, ścieżek rowerowych i chodników. Została rozbudowana szkoła podstawowa, powstał Klub Kultury i Biblioteka oraz została uporządkowana zieleń w przestrzeni wspólnej! Teraz, gdy te rzeczy już istnieją trudno sobie nawet wyobrazić, że kiedyś ich nie było, a wiele z obecnych, pięknych ulic ze ścieżkami rowerowymi były ledwie gruntowymi deptakami. Człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do lepszych standardów puszczając w zapomnienie czasy, gdy trzeba było walczyć o każdy skrawek ziemi pod cele publiczne.

O szczegółach na tę kadencję możecie Państwo poczytać pod linkiem: http://jozefoslawdwazero.pl/jozefoslaw2018/  oraz na stronie www.jozefoslawdwazero.pl

 

Podsumowanie inwestycji w Józefosławiu i Julianowie 

Nowe drogi

 • Cyraneczki i droga 10 KDL (obecnie Przyrodnicza) Inwestycja polegająca na przedłużeniu ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do ul. Kombatantów i połączenia jej z ul. Działkową została zrealizowana za kwotę ponad 6,5 mln zł. Nowy łącznik zyskał nową nazwę – mamy ulicę Przyrodniczą.
 • Geodetów i ul. Energetyczna. Przebudowa ul. Geodetów wraz przebudową ulic Energetycznej, Rubinowej i Granitowej to największa inwestycja drogowa ostatnich lat w naszej gminie. Ulica Energetyczna stała się drogą dwupasmową na całym odcinku od ul. Puławskiej do ronda Praw Kobiet. W ramach obecnej inwestycji zyskała m.in. rondo na skrzyżowaniu z ul. Rubinową, chodniki po obu stronach jezdni i drogę dla rowerów po stronie północnej, oświetlenie i nowe nasadzenia.  Całkowita wartość tej inwestycji to blisko 40 mln zł.
 • Krótka.  Ulica Krótka, dzięki współfinansowaniu przez deweloperów powstała również w ekspresowym tempie. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1.2 mln zł, z czego blisko 0.5 mln zł to udział deweloperów. Mamy więc kolejne bezpieczne połączenie ul. Ogrodowej z ul. Osiedlową.
 • Jutrzenki znalazła się budżecie dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 2.3 mln zł, przy wartości inwestycji ok. 5.7 mln zł. Powstało rondo na skrzyżowaniu ul. Jutrzenki z ul. XXI w i oprócz chodnika po zachodniej stronie wykonany został też ciąg pieszo rowerowy po wschodniej stronie ulicy.
 • Lidii Wysockiej i ul. Nadziei. Za blisko 3,5 mln zł powstał fragment ul. Lidii Wysockiej i ul. Nadziei. To nie tylko ucywilizowało dojazd do posesji i zabudowy wielorodzinnej, ale również zapewniło odprowadzenie wody opadowej z pasa drogi publicznej. Na tę inwestycję otrzymaliśmy również wsparcie finansowe od dewelopera, który wybudował osiedle domów wielorodzinnych przy ul. Nadziei.
zdjęcie ulicy z lotu ptaka

ul. Cyraneczki i ul. Przyrodnicza

Kolejne inwestycje w przygotowaniu

Ul. Kuropatwy – to przedłużenie ul. Cyraneczki w kierunku ul. Puławskiej, obecnie w trakcie projektowania. Na mocy porozumienia z Gminą Lesznowola (ul. Kuropatwy to teren gminy Lesznowola) projekt realizowany jest przez Gminę Piaseczno. Prace trwają już blisko rok, jednak ze względu na ograniczoną przestrzeń wymagają dodatkowych odstępstw od warunków technicznych. Czekamy więc na decyzję właściwego ministerstwa co otworzy drogę do uzyskania decyzji ZRID i poszukiwania finansowania na budowę tej drogi.

Ul. Działkowa – po 2 nieudanych przetargach na wyłonienie projektanta, trwa 3 procedura przetargowa. Na grudniowej sesji budżetowej Rada Miasta dołożyła 165 tyś zł brakujących środków finansowych, aby rozstrzygnąć przetarg, oferta na wykonanie projektu opiewa na kwotę blisko 1.1 mln zł. Ul. Działkowa jest w zarządzie gminy Konstancin-Jeziorna.

Ul. Wilanowska – trwają prace projektowe, które mają zakończyć się w połowie 2023 r. decyzją ZRID. Projekt realizowany jest na podstawie koncepcji drogowej, poddanej konsultacjom społecznym w połowie 2022 r. Koncepcję można znaleźć na stronie internetowej gminy. Budowa tej ulicy będzie zależała od możliwości finansowych gminy – tymczasem, ze względu na ograniczone możliwości finansowe, w budżecie nie ma zarezerwowanych środków na tę inwestycję. Projekt będzie kosztować ponad 360 tys. zł.

Ul. Feniksa – ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego planowane jest na początek II kwartału 2023 r. W budżecie gminy nie ma zabezpieczonych środków na realizację tej inwestycji.

Ul. Rekreacyjna – gmina jest w posiadaniu pozwolenia na budowę tej ulicy, brak jest jednak środków w budżecie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli takie dofinansowanie się pojawi, to jest szansa na kompleksową budowę tej ulicy.

Połączenie ul. Cyraneczki z ul. Zimową – przetarg na wykonanie projektu budowlanego tego połączenia drogowego ma być ogłoszony w pierwszym kwartale 2023 r.

 

Zieleń – Park, place i skwery

 • Park kieszonkowy ul. Jutrzenkikoszt 200.088,84 zł
 • nasadzenia wzdłuż ul. Jutrzenki koszt 10.778,40 zł
 • Plac u zbiegu ulic Julianowskiej i ul. Cyraneczki
 • Wyburzenie domu i przygotowanie terenu pod teren zielony, koszt 101.918,00 zł
 • Mała architektura – ławka koszt 57.803,54
 • Utrzymanie zieleni niskiej (przy ulicach) – koszt. ok. 140 000,00 zł, w tym sadzenie krzewów (ok.1600 szt. przy ul. Cyraneczki, ul. Ogrodowej, ul. Prymulki, ul. Wenus), pielenie, koszenie, grabienie, prace porządkowe, ciecie krzewów itp.
 • Utrzymanie zieleni w parkach – ok. 200 000,00 zł w tym nasadzenia drzew i krzewów, pielenie, koszenie, grabienie, prace porządkowe, cięcie krzewów, ciecia pielęgnacyjne drzew, naprawa ławek itp.
 • Utrzymanie zieleni wysokiej przy ulicach – ok. 95 000,00 zł (cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka, ciecia formujące korony młodych drzew, sadzenie drzew, itp.)
 • Pozostała zieleń – obsadzenie roślinami ul. Energetycznej na granicy z Józefosławiem – obsadzenia ul. Energetycznej koszt 233.357,04 zł
 • Konsultacje i koncepcja w sprawie terenu rekreacyjnego w Julianowie ok. 11 tyś zł
zdjęcie ulicy, drzewa

ul. Jutrzenki

Zagospodarowanie wód opadowych

Intensywność zabudowy bez zapewnienia zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej posesji oraz brak lub niewydolność systemu kanalizacji deszczowej na drogach gminnych sprawia, że Józefosław i Julianów boryka się z problemem podtopień i zalewania, szczególnie obszarów w okolicy Rowu Jeziorki. Obecnie każda nowobudowana lub przebudowywana ulica realizowana jest wraz z kanalizacją deszczową – przykładem jest ul. Geodetów, gdzie podczas przebudowy tej ulicy powstała kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym o wartości w sumie ok. 10 mln zł.

W tym zakresie gmina podjęła lub podejmuje następujące działania:

Zbiornik retencyjny wraz z przebudową skrzyżowania ul. Cyraneczki i ul. Julianowskiej – 3 przetarg na zaprojektowanie skrzyżowania (w dwóch postępowaniach nie było ofert) zostanie ogłoszony jeszcze w 2022 r. Projektowanie z uzyskaniem wszelkich uzgodnień potrwa ok. 10-12 miesięcy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy szukać finansowania tej inwestycji.

Kanalizacja deszczowa w ul. Osiedlowejbyła umowa z wykonawcą, który miał zrealizować tę inwestycję w 2022 r. Wykonawca „rozgrzebał” ulicę i zszedł z budowy, umowę trzeba było rozwiązać. Przetarg na wykonanie kanalizacji zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 r.

Kanalizacja deszczowa na ul. Słoneczny Sadprzetarg ogłoszony w listopadzie br. nie przyniósł rozstrzygnięcia. Oferty w przetargu ponad 3 krotnie przekraczały zaplanowane w budżecie środki. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2023 r.

Zbiornik retencyjny na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej i ul. Geodetów – projekt tego zbiornika jest wykonywany wraz z projektem ul. Wilanowskiej i tak samo będzie z budową zbiornika.

Kanalizacja deszczowa w ul. Sybiraków i ul. Kombatantów – wykonana została analiza możliwości wykonania kanalizacji, w 2023 roku planowane jest wykonanie projektu budowlanego. Realizacja tej inwestycji nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w miarę możliwości finansowych gminy.

W grudniu br. zakończyły się prace nad „Programem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Piaseczno”, który określa konieczne działania w zakresie budowy błękitno-zielonej hydrologicznej infrastruktury. W 2023 roku będą podejmowane więc dalsze działania projektowe w tym zakresie. Jednym z priorytetów jest wybudowanie błękitno-zielonej infrastruktury w okolicy skrzyżowania ul. Kombatantów i Cyraneczki, która powstanie wraz z zagospodarowaniem działek 2/71, 2/69, 2/72, 2/39. Projekt zagospodarowania tej przestrzeni był poddany konsultacjom społecznym w bieżącym roku.

Wykupy terenów w związku z planami mpzp, które weszły w życie po 2018 roku:

Nieruchomość u zbiegu ulic Ogrodowej i Cyraneczki przy rowie Jeziorki, obecnie oznaczona w planie mpzp jako teren ZP – 1,5 mln zł. W tym miejscu jest realna szansa na powstanie „ogródka jordanowskiego” dla dzieci.

Oświetlenie

Na całej ul. Cyraneczki zostały wymienione latarnie na Ledowe. Doświetlone zostały też przejścia dla pieszych na ul. Cyraneczki i na ul. Julianowskiej. Zmienione zostało również oświetlenie na dojściu do parku od ul. Księżycowej.

zdjęcie alejki do parku

Alejka do parku od. ul. Księżycowej

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej

Sołtyska Józefosławia

Robert Widz

II wiceburmistrz Gminy Piaseczno

2 komentarzy:
 1. Piotr
  Piotr says:

  Pytanie w sprawie ulicy Rekreacyjnej. Dofinansowanie w kwocie 4,5mln jest uwzględnione na liście rezerwowej. Czy to oznacza, że jest ono przyznane i teraz pozostaje do wykonania karkołomne zadanie znalezienia finansowania dla pozostałej kwoty 3mln? Czy też żeby było przyznane to jakieś inne z listy podstawowej musiałoby wypaść?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.