PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) definiuje naszą miejscowość. To mpzp określa przebieg dróg gminnych, dopuszcza określoną zabudowę, miejsca zieleni publicznej itp. Plan wyznacza kierunki rozwoju miejscowości a jego skutki widzimy dopiero po latach – co szczególnie widać w przypadku Józefosławia.

W latach 2013-2014 Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla Józefosławia. 17 stycznia 2018 r. Rada  Miejska w Piasecznie uchwaliła 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące razem cały Józefosław. 26 lutego Wojewoda Mazowiecki opublikował plan Józefosław III, 1 marca Józefosław I (dla tego obszaru wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, uchylające niektóre z punktów – szczegóły w artykułach obok). Mniej więcej od połowy marca 2018 r. obowiązują już nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całej miejscowości. Nowe plany dostępne są na stronach Urzędu Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przygotował broszurę, w której znajdują się podstawowe informacje o nowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.