Wiemy już, jak Urząd Miasta i Gminy przygotowuje się do wyłożenia propozycji planu zagospodarowania do publicznej wiadomości. Miło nam poinformować, że burmistrz przychylił się do naszego wniosku z 17.05.2016 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej i publicznych debat w ramach procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia.

Projekt planu znajduje się obecnie w tzw. uzgodnieniach, czyli został wysłany do różnych instytucji zewnętrznych a także wydziałów urzędu miasta do zaopiniowania. Urzędnicy przewidują, że za około 2 miesiące projekt planu będzie mógł być wyłożony do publicznej wiadomości, choć konkretnej daty jeszcze nie ma. Wtedy następuje uruchomienie formalnego procesu składania uwag do projektu planu, które następnie są rozstrzygane (uwzględnianie lub nie) przez burmistrza. Następnie burmistrz przedkłada projekt uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania do Rady Miejskiej, którym zajmują się komisje problemowe. Na koniec na sesji Rady Miejskiej radni przyjmują (większością głosów) lub odrzucają uchwałę. To tak w skrócie. Jakie działania przygotowuje teraz burmistrz?

  • Zostanie przygotowana broszura informacyjna, która zawierać będzie informacje o planie i proponowanych zmianach, z wyjaśnieniem dlaczego proponuje się takie zmiany. Broszura zawierać będzie również informacje o tym, jak i kiedy składać uwagi do propozycji planu. Broszura ma być dostępna w postaci elektronicznej jak wydrukowanej. Sposób dystrybucji nie jest jeszcze znany, ale według zapowiedzi urzędników, ma być skuteczny.
  • Urząd uruchomi specjalną stronę WWW, na której będzie można przyjrzeć się proponowanym zmianom, zadać pytanie do specjalistów i wziąć udział w dyskusji
  • W trakcie fazy wyłożeniu planu nastąpi tzw. wysłuchanie publiczne, na którym urzędnicy i projektanci zaprezentują propozycję planu mieszkańcom. Przewiduje się jedno wysłuchanie publiczne oraz minimum 3-4 spotkania poświęcone określonym tematom, które pojawią się w trakcie wysłuchania publicznego i dyskusji na forum internetowym.
  • Oprócz tradycyjnej formy składania uwag za pośrednictwem poczty, na stronie uruchomiona zostanie opcja składania uwag w formie elektronicznej. Można będzie również przeglądać złożone uwagi i przyłączyć się do nich. Na zakończenie tej fazy powstanie rejestr uwag, z adnotacją, które z uwag zostały przez burmistrza przyjęte a które odrzucone.

Jest szansa na wzorcowy sposób komunikacji społecznej przy wprowadzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – czegoś takiego jeszcze w naszej gminie nie było. Czy się to uda, to dopiero zobaczymy w praktyce – urzędnicy muszą jeszcze uruchomić te wszystkie zadania i dopilnować, aby wszystko było dobrze przygotowane. Trzymamy kciuki, ponieważ zależy nam na pełnej transparentności procesu oraz aby każdy miał możliwość zarówno zapoznania się z propozycją planu jak i złożenia uwagi. Składane przez mieszkańców uwagi nie muszą być tylko „przeciw” – można wyrazić również swoją aprobatę dla przyjętych rozwiązań.

Musimy być przygotowani na „gorące” dyskusje, gdyż przy uchwalaniu planu pojawiają się sprzeczne interesy. Właściciel niezabudowanej działki może mieć inne zamierzenia i uwagi od sąsiada, który chce zachować status quo i nowy budynek za oknem nie jest tym o czym marzy. Podobnie z drogami publicznymi, które są potrzebne nam wszystkim, ale wolelibyśmy aby ta ulica nie przebiegała pod naszymi oknami. To naturalne i typowe problemy każdej lokalnej społeczności i my również ich nie unikniemy. Idealnym byłoby, gdybyśmy kierowali się szeroko rozumianym interesem społecznym oraz świadomością, że plan służyć będzie nie tylko obecnym mieszkańcom ale i tym, którzy zamieszkają tu w przyszłości. Ponieważ znamy dzisiejsze „uroki” codziennego życia, warto wcześniej popatrzeć na aktualnie obowiązujący plan, który przyczynił się do obecnego stanu rzeczy i składać uwagi, które pozwolą uniknąć tych błędów w przyszłości.  Treści i rysunki aktualnie obowiązujących planów znajdują się na stronach www urzędu.

Mamy nadzieję, że burmistrz przygotowuje dla nas plan, w których takich błędów już nie będzie.

 

Robert Widz

15.09.2016