3.OSIEDLOWA_SZYKANA_PHOTO

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jest celem remontu fragmentu ulicy Osiedlowej na odcinku od Rowu Jeziorki do ul. Działkowej. Ulica stanowi jeden z “traktów” dla pieszych i rowerzystów w kierunku Lasu Kabackiego. W planie zagospodarowania przestrzennego ulica ma pas drogowy o szerokości 12 m, jednak tylko w kilku miejscach gmina Piaseczno dysponuje prawem własności do działek w pasie o pełnej szerokości. Wybudowanie ulicy z chodnikiem czy ciągiem pieszo rowerowym wiązałoby się z wykonaniem pełnego projektu, uzyskania tzw. decyzji ZRID i przejęciem za odszkodowaniem gruntów po budowę ulicy. Dla porównania, projektowanie ulicy Wilanowskiej rozpoczęło się na początku 2014 r., decyzji ZRID ma być dostępna w maju 2016 r. a na budowę drogi zarezerwowano środki w wysokości 4 mln złotych.  W najbliższej perspektywie nie ma szans na sfinansowanie takiej inwestycji, stąd inny pomysł na poprawę bezpieczeństwa na tej ulicy, która ma zresztą zupełnie inny charakter niż ulica Wilanowska.

Gmina Piaseczno zleciła przygotowanie projektu remontu tej ulicy, który przewiduje wykorzystanie posiadanych przez gminę działek w pasie drogowym. Nie ma możliwości wybudowania oddzielnego chodnika, więc zdecydowano się na wizualne wydzielenie części jezdni z przeznaczeniem dla pieszych oraz na elementy spowalniające ruch. Powstanie w ten sposób ciąg pieszo-jezdny, na którym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości a piesi i rowerzyści poruszają się w nim na równi z pozostałymi uczestnikami ruchu. Projektanci wzięli za przykład rozwiązania stosowane w Holandii, gdzie często ulice stają się spokojną przestrzenią publiczną, tworząc tzw. woonerfy. Remont uzupełniony o zagospodarowanie zieleni sprawi, że ulica ma szansę stać się “osiedlową” nie tylko z nazwy. Mankamentem ciągu pieszo-jezdnego jest zakaz parkowania na takiej ulicy, dlatego tam, gdzie gmina dysponuje działkami w pasie drogowym będą zagospodarowane miejsca do parkowania. Plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje na tym obszarze usług, a prowadzący tzw. usługi nieuciążliwe i tak muszą zabezpieczyć parkowanie dla klientów na swoich posesjach. Przygotowane miejsca parkingowe powinny zabezpieczyć ewentualne potrzeby – np. gości odwiedzających zamieszkałych tam osób.

Poniżej przedstawiamy rysunek z projektem remontu i wizualizacjami przygotowanymi przez projektantów. Materiał pochodzi z Urzędu Miasta i Gminy. Ponieważ ten remont nie ingeruje we własność działek, nie ma przestawiania płotów itd., nie przewiduje się typowych dla projektu przebudowy ulic konsultacji społecznych. Materiał stanowi bardziej informację o tym, jaki efekt chce osiągnąć gmina. Tym niemniej, gdyby ktoś miał jakieś uwagi, można je zgłosić do pracownika Urzędu Miasta i Gminy (grzesiak@piaseczno.eu) lub do nas. Gmina planuje remont w kwietniu 2016.

Robert Widz

31.01.2016

 

Osiedlowa1

Osiedlowa2

Osiedlowa3

Osiedlowa4

Osiedlowa5

Osiedlowa6

Osiedlowa8

Osiedlowa9

Osiedlowa10

4.OSIEDLOWA_SZYKANA_MODEL2.OSIEDLOWA_ZAWEZENIE_MODEL

1.OSIEDLOWA_ZAWEZENIE_PHOTO