Nowy miejscowy plan zagospodarowania dla Józefosławia został dzisiaj uchwalony przez Radę Miejską w Piasecznie. Po kliku latach prac, dwóch wyłożeniach, tysiącach uwag złożonych przez zainteresowane strony, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przekazał projekt uchwały z nowym mpzp do Rady Miejskiej w grudniu 2017 r. Uchwalony dzisiaj plan musi jeszcze przejść weryfikację prawną wojewody mazowieckiego i być opublikowany w urzędowym dzienniku, wtedy zacznie obowiązywać. Czekamy zatem z nadzieją, że rozstrzygnięć nadzorczych wojewody nie będzie a jeśli już, to będą one nieznaczne.

Ale to i tak już dziś wielki dzień dla mieszkańców Józefosławia. Wystarczy popatrzeć na obowiązujące obecnie plany i porównać je z nowymi rysunkami i tekstem. Nowy plan to nowe przestrzenie publiczne, nowe ciągi piesze i połączenia komunikacyjne, nowe ustalenia w zakresie intensywności zabudowy. To też koszty (odszkodowania, wykupy, inwestycje )– radni uchwalając ten plan, zaakceptowali, że w przyszłości będzie to obciążeniem budżetu całej gminy. Wszystko po to, aby nam żyło się tu lepiej i aby rozwój Józefosławia był bardziej zrównoważony. Za to należą się słowa uznania i podziękowania dla wszystkich radnych Rady Miejskiej w Piasecznie.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wynikiem kompromisu. Drogi czy przestrzeń publiczna zlokalizowane są przecież na prywatnych gruntach, zmniejszenie intensywności zabudowy ogranicza możliwości inwestycji – to wszystko dotyka właścicieli nieruchomości. Z kolei obecni mieszkańcy oczekują jeszcze większego ograniczenia zabudowy, więcej terenów pod przestrzeń publiczną i tereny zielone. To są sprzeczne interesy i plan nie zadowoli wszystkich, ten kompromis trzeba było znaleźć. W naszej ocenie to się udało i jako społeczność odnieśliśmy ogromny sukces, przekonując Radę Miejską do wprowadzenia tak korzystnych dla Józefosławia zmian w mpzp.

Jako radni z Józefosławia zabiegaliśmy o to, by jak najwięcej mieszkańców miało możliwość zapoznania się z propozycjami gminy i zaangażowało się w proces zmiany planu. Dzięki temu mieliśmy bezprecedensowe w historii gminy konsultacje społeczne w trakcie pierwszego wyłożenia, które trwało ponad 2 miesiące. To dzięki uwagom nas wszystkich, nowy projekt planu przyjął taki a nie inny kształt w drugim wyłożeniu. O naszym (mieszkańców) wspólnym sukcesie niech świadczy fakt, że liczba pojedynczych uwag po drugim wyłożeniu była ok 10x mniejsza niż po pierwszym wyłożeniu (ok. 1100 vs 12600).

O nowym planie zagospodarowania będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać, szczególnie dlatego, że w przestrzeni medialnej i społecznościowej pojawia się tak wiele nierzetelnych informacji na temat zarówno planu jak i naszej roli w procesie jego uchwalania. Łatwo jest krytykować, negować, spekulować i straszyć, trudniej tłumaczyć i przekonywać mieszkańców, szczególnie tych niezadowolonych z przyjętych w planie rozstrzygnięć. My jednak zdecydowaliśmy się tłumaczyć i przekonywać, narażając się często na pretensje i oskarżenia. Ale dzisiaj, po uchwaleniu takiej wersji planu mamy ogromną satysfakcję i uważamy, że było warto.

 Informacje na temat procedury uchwalania planu, projekty planów, uwagi i ich rozstrzygnięcia można znaleźć na stronach www urzędu miasta i gminy, łącznie z linkiem do nagrania z przebiegu dzisiejszej sesji. Każdy może zapoznać się z wyjaśnieniami burmistrza i naczelnika wydziału urbanistyki i architektury w zakresie rozstrzygnięcia niektórych kontrowersyjnych uwag po drugim wyłożeniu. Wszystko jest publicznie dostępne i transparentne. 

Więcej informacji o planie i procedurze uchwalania zmian w mpzp można również znaleźć w artykułach w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE oraz na stronie www UMiG: https://piaseczno.eu/plan-dla-jozefoslawia-uchwalony/

Robert Widz, Katarzyna Krzyszkowska-Sut, mieszkańcy Józefosławia

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

17.01.2018

5 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Pozostaw odpowiedź stanislaw Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *