1. Rondo Geodetów/Wilanowska

Przedłuża się oddanie do użytku tymczasowego łącznika ul. Energetycznej z ul. Geodetów. Połączenie miało być gotowe w połowie maja, ale z powodu przedłużających się uzgodnień i umów z PGE na likwidację kolizji z sieciami energetycznymi, wciąż nie można tego łącznika wykonać. Najpierw trzeba położyć w nowych miejscach kable niskiego i średniego napięcia (a są to okolice stacji transformatorowej GPZ), to wymaga umowy z PGE. Już nie raz formalne uzgodnienia z PGE opóźniają realizację prac drogowych. Jak się dowiedziałem, sprawa nie jest trywialna, dotyczy odpowiedzialności i kosztów, które w przypadku przebudowy kabli energetycznych w obszarze budowy na ul. Energetycznej wynoszą ponad 2 mln zł. Gmina może ponosić jedynie koszty prac niezbędnych przy budowie drogi publicznej. A ponieważ przy takiej przebudowie lepiej od razu ułożyć nowe kable w sposób docelowy, trzeba porozumieć się z PGE, które w takiej sytuacji ponosi część kosztów związanych z układaniem linii energetycznych. Opłaca się to i gminie i PGE, ale wymaga przejścia przez formalną procedurę inwestycji w PGE. Do tego dochodzi taki aspekt, że procedurę można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą. Tyle wyjaśnień. Dla nas, mieszkańców, ma to znaczenie w kontekście ruchu w kierunku ul. Julianowskiej, który musi być kierowany ulicami Geodetów, Wilanowska, Cyraneczki. Ze względu na przebudowę skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Okulickiego, jest to obecnie jedyne połączenie (o tym skrzyżowaniu poniżej). Dobrą wiadomością jest natomiast to, że całkowite zamknięcie skrzyżowania Wilanowska/Geodetów nastąpi dopiero w wakacje. Druga dobrą wiadomością jest to, że opóźnienie wykonania tymczasowego połączenia nie wpływa na termin realizacji prac drogowych całego ronda. Wykonawca utrzymuje, że we wrześniu te prace powinny się zakończyć. Zaciskamy kciuki.

2. ul. Cyraneczki, ul. Kuropatwy

Po kolejnych kilku frustrujących tygodniach, gdy na budowie nie widzieliśmy nikogo, w końcu zobaczyliśmy ekipy budowlane. Tłumaczyłem już, że ulica Cyraneczki realizowana jest w trybie projektuj i buduj (a właściwie zmieniaj projekt i buduj). Trzeba było przygotować nowy projekt odcinka od ul. Osiedlowej do granicy z gminą Lesznowola i zmodyfikować nieco projekt od ul. Ogrodowej do Osiedlowej. “Historia choroby” opisana jest we wcześniejszych komunikatach. Ponieważ u wojewody mazowieckiego toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID na budowę tej ulicy, nie można złożyć wniosku o nową decyzję zanim wojewoda nie podejmie decyzji co do „starej” decyzji ZRID. I tak jesteśmy „w klinczu”. Wykonawca może teraz robić ten fragment, który objęty jest starą decyzją a nie będzie zmieniany (czyli do ul. Osiedlowej). Decyzja wojewody jest kluczowa jeśli chodzi o jakiekolwiek formalne oddanie ulicy do użytkowania. Jak rozumiem, wykonawca mógłby dzisiaj nic nie robić i czekać na tę decyzję – i zgodnie z umową nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia. Wszystkie zmiany do dokumentacji projektowej są wykonane i przekazane do wojewody ponad 2 miesiące temu. Jest koniec maja, liczymy że wojewoda podejmie decyzję „na dniach” i gmina razem z wykonawcą będą zastanawiać się, jak tymczasowo otworzyć i połączyć ul. Cyraneczki z ul. Osiedlową i ul. Kuropatwy. Przebudowa na tym odcinku wymaga nowej decyzji ZRID – czyli: 1. decyzja wojewody dotycząca aktualnej decyzji ZRID  2. wniosek o nowy ZRID  3. wydanie decyzji ZRID (Starostwo Powiatowe)  4. budowa. Minimum 3-4 miesiące od daty podjęcia przez wojewodę decyzji w sprawie aktualnego ZRIDu.

Można się zżymać, frustrować, narzekać, płakać, pomstować, kląć pod nosem, mieć pretensje do całego systemu – wszystko można i ja to wszystko przerabiałem.. Z tym, że krawężników i asfaltu to nie przyśpieszy. Więc przestałem się tym frustrować, na tym etapie nie mam na to wpływu.

3. Skrzyżowanie ul. Julianowskiej z ul. Okulickiego

Inwestycja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z budową DW 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej. Ta inwestycja też dokucza nam bardzo, korki na Okulickiego to większe natężenie ruchu na naszych ulicach. Przy całkowitym zamknięciu skrzyżowania z ul. Julianowską nastąpiły zmiany tras autobusów ZTM. Ale wiadomości są całkiem dobre. Skrzyżowanie ma być gotowe do połowy czerwca, łącznie z północną jezdnią ul. Okulickiego. W czerwcu ma nastąpić przeniesienie ruchu na gotową jezdnię a SKANSKA SA rozpocznie budowę południowej jezdni. Zarówno 739 jak i L39 wrócą wtedy na swoje trasy. Do tego czasu linia tymczasowa na ul. Julianowskiej zostanie utrzymana. Wszelkie uwagi mieszkańców dotyczące funkcjonowania tej linii są przez urząd sprawdzane.

Plan oddania do użytku całej ul. Okulickiego od Julianowskiej do ul. Puławskiej do końca sierpnia br. wciąż jest aktualny. To będzie wielka zmiana, która wpłynie na natężenie ruchu na naszych ulicach. Liczymy na to, że ucieczka w ul. Julianowską przed „wiecznym” mega korkiem na skrzyżowaniu ulic Puławskiej/Okulickiego, aby dalej ul. Działkową i Jagielską dostać się na ul. Puławską już nie będzie się opłacać kierowcom – a przynajmniej poza porannymi godzinami szczytu. W sierpniu czeka nas jeszcze zamknięcie południowej części skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Okulickiego. Będzie miało to wpływ na trasę linii 739, ale pojawiła się ciekawa propozycja od jednego z mieszkańców, aby 739 dojeżdżało do pętli przy cmentarzu ul. Okulickiego i Przesmyckiego. Będziemy o to zabiegać, bo to bardzo dobry pomysł.

Po zakończeniu budowy ul. Okulickiego, na skrzyżowaniu z ul. Julianowską będzie funkcjonować sygnalizacja świetlna i zniknie jeden z największych gordyjskich węzłów drogowych w Piasecznie.

4. Budowa ul. Prymulki łącznie z remontem ul. Ogrodowej na odcinku park-ul. Cyraneczki

Przetarg ogłoszony pod koniec kwietnia. Otwarcie ofert 16 maja, dzień przed sesją Rady Miejskiej. Najtańsza oferta: 4 735 500 zł., kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania: 1 323 400 zł. Kolejna oferta to 6 349 260 zł. I co teraz? Oferty we wszystkich przetargach publicznych na prace drogowe w tym roku przewyższają kwoty, jakie gmina zabezpieczyła w budżecie. Urzędnicy badają, jak się mają złożone oferty do kosztorysów inwestorskich. Jeśli złożona oferta rażąco nie odbiega od kosztorysu, może to oznaczać, że kolejny przetarg nie musi wcale przynieść lepszego rozstrzygnięcia. Wtedy burmistrz rozważa wprowadzenie zmian do budżetu, proponując projekt zmiany uchwały budżetowej a Rada Miejska decyduje o przyznaniu dodatkowych środków lub odłożeniu zadania w czasie. Jak będzie w tym przypadku? Nie wiem, czekamy na decyzję burmistrza i ewentualnie potem decyzję Rady Miejskiej.

5. Budowa ul. Spacerowej

Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia – żadna z firm nie złożyła oferty. Wczoraj, 29 maja br. odbyło się otwarcie ofert w drugim przetargu. Tym razem wpłynęły 2 oferty, najniższa ok. 9.4 mln zł. Kolejna oferta to ponad 17 mln zł… Kwota, którą zamawiający przeznaczył na to zadanie: 2.3 mln zł. I co teraz? Dokładnie to samo, co w punkcie powyżej. Jaka będzie decyzja burmistrza i ewentualnie Rady Miejskiej? Przekonamy się wkrótce a ja nie będę nic spekulował. Obie inwestycje są bardzo potrzebne i dołożymy wszelkich starań, aby przekonywać burmistrza i radnych co do zasadności tych inwestycji.

6. ul. Geodetów – odcinek od ul. Tenisowej do ul. Julianowskiej

Dokumentacja do wniosku ZRID na ten odcinek ma być gotowa do końca maja. Gmina złoży wniosek i będziemy czekać na decyzję ZRID – maksimum 90 dni. Wtedy przetarg i zobaczymy.

7. ul. Olchowa z fragmentem ul. Ogrodowej

Wniosek o decyzję ZRID został złożony do Starostwa Powiatowego, teraz gmina czeka na decyzję. Potem przetarg z terminem realizacji 2019 r.

8. ul. Cyraneczki do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna

Dokumentacja do wniosku ZRID jest na ukończeniu, potrzebne są jeszcze uzgodnienia z zarządcami dróg wyższej kategorii. Po złożeniu wniosku będziemy czekać na decyzję ZRID. Finansowanie tego zadania przewidziane jest w budżecie gminy na 2020 r. Jak będzie decyzja ZRID i gmina Konstancin-Jeziorna będzie gotowa do budowy swojej drogi 10 KDL, wtedy będzie można się zastanawiać nad ewentualnym przyspieszeniem budowy tego fragmentu ulicy.

9. ul. Relaksowa – ul. Rosnowskiego

To inwestycja na Ursynowie, ale przez kilka tygodni miała wpływ na natężenie ruchu w naszej okolicy, głównie na ul. Działkowej i ul. Jagielskiej. Od ponad tygodnia obie ulice są już przejezdne.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

30.05.2018 r.

 

10 komentarzy:
 1. Karol
  Karol says:

  Co budowa to te same problemy. Czy nie można przewidywać pewnych rzeczy, uczyć się na błędach, wysnuwac wnioski itp? Mnie by dawno z roboty wyje…..gdybym ciągle popelnial te same błędy.

  Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   nie ma co uogólniąć. Jedna budowa przebiega sprawnie, inna ciągnie się jak przysłowiowe “flaki z olejem”. Na samą budowę ma wpływ wiele czynników, łącznie z ludzkimi zachowaniami. Dotyczy to urzędników, wykonawców, właścicieli nieruchomości. Ja zauważam i tak dużą zmianę, nasze inwestycje na tle innych wyglądają dobrze, przede wszystkim je widzimy, w odróżnieniu od wielu, które wciąż tkwią w formalno-prawnych procedurach, uzgodnieniach, pozwoleniach. Każdy, kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym ma prawo odwołać się od decyzji ZRID i w obecnych czasach praktycznie każda decyzja jest oprotestowana.

   Odpowiedz
   • Marcin
    Marcin says:

    Zgadza się, ale są jeszcze inne aspekty jak chociażby:
    – rozgrzebanie prac i później czekanie na czy to nowe plany, czy dogadanie z pwik, gazownikami, itp. Takie rzeczy można by przewidywać ucząc się na błędach wynikających z wcześniejszych inwestycji
    – poza tym przewidywanie kosztów, na podstawie wcześniejszych budów chyba można jakieś modele, założenia kosztów robić, a nie rezerwować środki niż faktycznie koszty robót….

    Odpowiedz
    • Robert Widz
     Robert Widz says:

     elementem każdego projektu jest kosztorys inwestorski – jeśli Pan wie co to znaczy. Innymi słowy jest to wyliczenie kosztów poszczególnych prac na podstawie projektu technicznego i zestandaryzowanych tabel kosztowych. Czyli jest tak, jak Pan sugeruje że powinno być. Najczęściej rezerwuje się środki w budżecie zanim pełny projekt i kosztorys jest dostępny, a dopiero pełny projekt techniczny i kosztorys daje wyobrażenie o skali prac do wykonania i możliwym koszcie. Więc założenia do budżetu powstają właśnie na podstawie wcześniejszych przetargów, relacji ofert do kosztorysów. A oferty zależą od sytuacji na rynku, terminów realizacji, jakości projektu i pewnie wielu jeszcze czynników. Wychodzi na to, że bronię urzędników, choć sam się też zżymam na różne sprawy i tempo. Jednak często wydaje się nam jak powinno być, szczególnie jeśli nie wiemy jak jest. Ale jeśli ma Pan jakieś pomysły jak można lepiej dogadywać się z gazownikami, pwikiem, pge, wodami polskim to ja chętnie pomogę przekazać te pomysły właściwym pracownikom urzędu – bo też mi zależy.

     Odpowiedz
 2. Krzysztof
  Krzysztof says:

  Pani Robercie, już drugi termin oddania skrzyżowania Julianowska/Okulickiego pozostał niedotrzymany. Oficjalnego przejazdu nie ma, nie kursuje komunikacja ZTM, a dziś 18/06 nie było nawet busika wyjeżdżającego od przystanku STRUMYKOWA o 6,40. Nie muszę chyba powtarzać, jak mieszkańcy są wściekli z tego powodu (remont trwa dwa m-ce!). Kiedy konkretnie otworzą ten przejazd i Julianowską ruszy 739 i L-39

  Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   Za dotrzymanie terminu otwarcia skrzyżowania odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Według informacji, które dzisiaj otrzymałem, kontrakt na linię zastępczą na ul. Julianowskiej był zawarty do 15 czerwca. Firma która ten kontrakt realizowała nie chciała go przedłużyć, nie mając taboru. Skrzyżowanie wraz z północną jezdnią Okulickiego ma być otwarte jeszcze w tym tygodniu (może nawet w środę). ZTM ma od razu uruchomić stałe trasy obu naszych linii.

   Odpowiedz
 3. Paweł
  Paweł says:

  Witam.
  Bardzo ciekawy artykuł gratuluje!!!. Widzę że jest Pan super zorientowany w temacie inwestycji drogowych, dlatego chciałem zadać pytanie dotyczące zakończonego odcinka Kuropatwy od Puławskiej. Czy w ramach tej inwestycji została może położona nowa linia telekomunikacyjna np. jakiś światłowód? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   Nowy fragment ul. Kuropatwy od ul. Puławskiej to inwestycja gminy Lesznowola i nie mam wiedzy, czy jest tam jakiś światłowód czy inne kable teletechniczne. Gmina takiej infrastruktury nie układa. Przed rozpoczęciem projektowania ulicy gmina powiadamia wszystkich gestorów sieci technicznych. Jeśli pojawi się inwestor, który jest zainteresowany, aby w ulicy był kanał teletechniczny, wtedy projektuje się taki kanał ale koszty wybudowania tego kanału ponosi firma telekomunikacyjna albo energetyczna. Najlepiej takie pytanie zadać wprost do gminy Lesznowola. Jeśli na chodniku widać studzienki teletechniczne, to oznacza że taki kanał został tam wybudowany.

   Odpowiedz
 4. Artur
  Artur says:

  Dzień dobry,
  czy można prosić o informację na jakim etapie są kwestie formalne dot. inwestycji przedłużenia Cyraneczki, na której od kilku miesięcy nic się nie dzieje? Z góry dziękuję

  Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   gmina oczekuje na decyzję wojewody w sprawie odwołania od decyzji ZRID. Wykonawca wykonał wszystkie prace, które mogły być wykonane. Budowa obu skrzyżowań i ul. Kuropatwy wymagała zmiany projektu technicznego. Jednak nie można złożyć wniosku o zmianę projektu do momentu zakończenia przez wojewodę postępowania odwoławczego. Dlatego na tej budowie nic się nie dzieje i taki stan rzeczy potrwa aż wojewoda wyda decyzję i gmina uzyska nowe pozwolenie w oparciu o zmieniony projekt techniczny.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.