Już wkrótce wyłożenie nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia, na który czekamy już kilka miesięcy. Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ogłosił, że ponowne wyłożenie projektu planu do publicznej wiadomości odbędzie się 1 sierpnia 2017. Nowy projekt będzie jednocześnie odpowiedzią na uwagi interesariuszy zgłoszone w pierwszym wyłożeniu. Długo czekamy na rozstrzygnięcia uwag przez burmistrza, który tłumaczy to ogromną ilością uwag. W sumie do urzędu spłynęło ponad 12 tys. uwag, z których każda musi być rozstrzygnięta.
Publiczne wysłuchanie (niezbędny etap procedury wyłożenia planu) odbędzie się 18 sierpnia br., w godz. 19-21 w szkole na ul. Kameralnej. Urząd zapowiada dyżury urzędników i projektantów w urzędzie miasta. Formalny okres wyłożenia kończy się 1 września br., natomiast zapoznawanie się z projektem planu będzie możliwe do dnia 22 września br., który został wyznaczony jako ostateczny termin składania uwag do projektu planu przez zainteresowane strony. W wrześniu zapowiadane są dodatkowe dyżury urzędników na terenie Józefosławia.

Plan zagospodarowania przestrzennego to prawo miejscowe, fundamentalne z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju miejscowości. Z niecierpliwością czekamy na nowy projekt, licząc że będzie odpowiedzią gminy na potrzeby i problemy mieszkańców Józefosławia.
Będziemy na bieżąco śledzić i informować Państwa o działaniach urzędu. We wrześniu zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami dotyczące zarówno projektu planu jak i bieżących oraz planowanych zadaniach na terenie Józefosławia. Wstępna data to 14.09.2017, o szczegółach będziemy informować.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

26.07.2017 r

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.