Do 13 lutego 2017 r. można było składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonego do publicznego wglądu 21 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno rozstrzygnął te uwagi i są one dostępne na BIP urzędu:

http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/3287/obwieszczenie-uia-zp-6721-40-2016-apa-mpzp-jozefoslaw-oraz-mpzp-jozefoslaw-iii-wraz-z-rozpatrzeniem-uwag

Zgłoszono ponad 12 tys. uwag. Według informacji z Wydziału Urbanistyki i Architektury, do rozstrzygnięcia było ponad 500 niepowtarzających się uwag, które dotyczyły 130 miejsc problemowych.

Efektem rozstrzygnięcia tych uwag ma być nowy projekt planu, który zostanie wyłożony 1 sierpnia 2017 r. Dyskusja publiczna na nowym projektem planu odbędzie się 18 sierpnia br., w ZSP przy ul. Kameralnej w Józefosławiu, o godz. 19.00.

Na analizę nowego planu dla Józefosławia jest czas do 22 września, kiedy to upływa kolejny termin składania uwag.

 

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

28.07.2017 r.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.