Dziwna sprawa. Od jakiegoś czasu na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej z ul. Bażancią pojawiły się nowe znaki drogowe. Zadzwonił do mnie jeden z mieszkańców z zapytaniem, co to za dziwna organizacja ruchu? Po sprawdzeniu okazało się, że jest to całkowita samowola – urząd gminy nie miał z tym nic wspólnego. Najwyraźniej ktoś, kto miał problemy ze zrozumieniem zasad organizacji ruchu w strefie zamieszkania, wziął sprawy “w swoje ręce”. I zadał sobie dużo trudu, trzeba przecież było wkopać i zabetonować słupki, zakupić znaki i je ustawić.

Poprosiłem jeszcze pracownika wydziału IT, żeby może przeanalizował sytuację na tym skrzyżowaniu, skoro ktoś zadał sobie tyle trudu. Jednak konkluzja była prosta: trzeba przywrócić poprawną organizację ruchu, zgodną z dokumentacją zatwierdzoną w Starostwie Powiatowym. I jak zauważyłem, dzisiaj tę organizację przywrócono. W strefie zamieszkania wszystkie skrzyżowania są równorzędne, dopuszcza się jedynie znak STOP przy ograniczownej widoczności – ale bez znaków pierwszeństwa przejazdu na pozostałych wlotach skrzyżowania. O zasadach poruszania się w strefie zamieszkania pisałem w grudniowym magazynie Sąsiedzi, artykuł zamieszczam poniżej.

Warto zwrócić uwagę na konsekwencję tej samowoli. Gdyby na takim skrzyżowaniu doszło do wypadku, jak organizacja ruchu byłaby rozstrzygająca? Dokumentacja jest jednoznaczna, a że ktoś sobie znak postawił? No cóż, jak widać Polak potrafi. Gdyby ktoś zrobił zdjęcie tej ulicy wczoraj, znaków by i tak nie zauważył – oba znaki pierwszeństwa przejazdu były całkowicie przesłonięte zielenią (zapewne nie jedna osoba pomyślała sobie: dlaczego gmina nie usuwa zieleni przesłaniającej znaki drogowe???).

Każda zmiana organizacji ruchu – czyli zmiana oznakowania poziomego i pionowego czy zmiana faz sygnalizacji świetlnej wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji przez zarządcę drogi i zatwierdzenia jej w Starostwie Powiatowym. Dopiero wtedy można nowe oznakowanie ustawić. Podobnie rzecz się ma z tymczasową organizacją ruchu.

Pamiętajmy więc, że na ulicy Osiedlowej, w strefie zamieszkania, skrzyżowania ul. Osiedlowej z ul. Krótką i ul. Osiedlowej z ul. Bażancią są skrzyżowaniami RÓWNORZĘDNYMI. Czujność trzeba zachować zawsze, bo może ktoś zapamiętał sobie znak, którego już tam nie ma. I oczywiście trzeba pamiętać, że w strefie zamieszkania obowiązują też inne zasady poruszania się dla uczestników ruchu, o czym więcej w artykule poniżej.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

20.06.2018