Historia sięga 2014 r, kiedy rozpoczęła się dyskusja o budowie Krótkiej, zarówno na zebraniach wiejskich jak i w gminie. Plan miejscowy określił tę ulicę jako drogę dojazdową o szerokości 10m.
Właściciele 4 nieruchomości nie chcieli zgodzić się taką szerokość drogi, skutkującą wywłaszczeniami fragmentów ich nieruchomości. W 2015 r. rozpoczęło się projektowanie ul. Krótkiej, Olchowej i Ogrodowej. Było to wspólne zadanie, ze względu na to, że odwodnienie zarówno Olchowej jak i Krótkiej odbywa się poprzez kanał w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki. Taki projekt wymaga uzyskania decyzji środowiskowej – ok. 8 miesięcy, potem pozwolenia wodno-prawnego – kolejne 8 miesięcy. Burmistrz podjął decyzję o wykonaniu projektu drogi o szerokości 8 m, przychylając się do głosu mieszkańców.

Projekt uzgadnia się z gestorami sieci (gaz, energetyka itp), potem wykonywane są mapy podziałowe i wniosek z gotowym projektem trafia do właściwego ministerstwa o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. Po ok. 8 miesiącach z ministerstwa przychodzi decyzja odmowna. We wrześniu 2017 r. zapada decyzja, aby wydzielić odrębne zadania: ul. Olchowa i ul. Krótka. Podjęte są stosowne uchwały budżetowe. Dla wykonawcy jest to dodatkowa praca, więc trzeba wynegocjować wynagrodzenie, podpisać aneks, zabezpieczyć środki w budżecie. Mijają kolejne 2 miesiące. W końcu aneks podpisany – koniec 2017 r.

Wykonawca podzielił dokumentację, gmina złożyła wniosek o ZRID dla ul. Olchowej a dla ul. Krótkiej przygotowany jest nowy projekt, uzgodniony następnie z gestorami sieci, wykonane są nowe mapy podziałowe dla wywłaszczeń.

W październiku 2018 r. dokumentacja projektowa jest gotowa i gmina składa wniosek o ZRID na budowę ul. Krótkiej. Wcześniej, w sierpniu 2018 r. gmina uzyskała ZRID na ul. Olchową.

W tym przypadku zasadniczym powodem opóźnienia w uzyskaniu decyzji ZRID dla ul. Krótkiej (a w konsekwencji jej budowy), jest przychylenie się burmistrza do wniosku mieszkańców o zwężenie drogi na fragmencie, który przechodzi po ich działkach.

Z punktu widzenia tych mieszkańców było to słuszne – wyczerpano formalną ścieżkę, która mogła umożliwić zmniejszenie wywłaszczenia ich nieruchomości. Niestety ta ścieżka się nie powiodła, 14 dodatkowych miesięcy upłynęło a wywłaszczenia będą zgodne z parametrami drogi określonymi w planie miejscowym.

Zapewne ogół mieszkańców korzystających z ul. Krótkiej widzi to inaczej – gmina nie potrafi wybudować 200 m ulicy…

Czy w tym przypadku burmistrz podjął dobrą decyzję? Nie ma dobrej odpowiedzi, wszystko zależy od punktu widzenia, a ten może być dwojaki.

Decyzja ZRID na ul. Krótką spodziewana jest na przełomie roku, zapewne zostanie oprotestowana do wojewody.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie
17.10.2018

6 komentarzy:
 1. PB
  PB says:

  W takim razie trzeba tam postawic na Krotkiej 2 lub 3 budynki 30 pietrowe. Zagesci sie ruch, beda wieksze korki, przyjedzie telewizja bo nowi mieszkancy sie zbuntuja i od razu znajda sie wszystkie pozwolenia.

  Odpowiedz
   • Robert Widz
    Robert Widz says:

    Od każdej decyzji administracyjnej strona, której decyzja dotyczy może złożyć odwołaniu do organu II instancji. Decyzja ZRID wydawana jest przez Starostę, właściciele wywłaszczanych nieruchomości są stronami w postępowaniu administracyjnym. Jak będzie wydana decyzja ZRID na ul. Krótką, to strony mogą wnieść odwołanie od tej decyzji do Wojewody Mazowieckiego.

    Odpowiedz
    • Beata
     Beata says:

     Dziękuję za odpowiedź.
     Z tego wynika niestety, że mieszkańcy ul.Krótkiej znowu, tj.poprzednio mogą wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego i termin rozpoczęcia prac zostanie odłożony, sytuacja patowa.

     Odpowiedz
    • Rodowity
     Rodowity says:

     Tak samo było na Powstańców Śląskich w Warszawie. Oporny właściciel działki sparaliżował ruch dla całego Bemowa jadącego do pracy. I teraz nie ma paraliżu a miasto i tak osiągnęło cel gdzie ogół i jego dobro jest zawsze ponad kilkoma metrami nie używanego gruntu. Na węźle Marsa także był Pan który myślał że zbije majątek stawiając opór dla inwestycji. Nie ma teraz ani biznesu a kasy się nie nachapał. Myślę że tu także dobro ogółu będzie wystarczającym argumentem do zamknięcia sprawy.

     Odpowiedz
     • Beata
      Beata says:

      Okaże się w grudniu, czy dobro ogółu będzie priorytetem albo czy jednak wciąż mieszkańcy ul.Krótkiej będą protestować przeciwko poszerzeniu tej ulicy.
      Oby w końcu doszło do przebudowy, bo na ul.Krótkiej jest niebezpieczny przejazd dla wszystkich…!

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *