Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 23.05.2017 r.

O centrum miasta rozmawiamy na komisji od stycznia 2017 r. Wstępem do dyskusji w dniu 23.05 i złożenia wniosków była prezentacja przewodniczącego komisji, która nawiązywała do wcześniejszych posiedzeń komisji w tej sprawie a także zawierała wyniki pomiarów zajętości miejsc parkingowych w ścisłym centrum Piaseczna.

Przebudowa skweru Kisiela jest dobrym momentem do przeprowadzenia kolejnego kroku w tworzeniu przyjaznej przestrzenie miejskiej w okolicach placu Piłsudskiego i ul. Kościuszki. Szczegóły znajdują się w prezentacji dostępnej tutaj.

Po burzliwej (jak zwykle) dyskusji, zgłosiłem 2 wnioski komisji:

o zmniejszenie szerokości jezdni do jednego pasa, wprowadzeniu ścieżki rowerowej i zastąpienie miejsc parkingowych na ul. Kościuszki wzdłuż skweru Kisiela na zieleń

o wykonanie nawierzchni jezdni z granitu zamiast asfaltu (nawiązanie do placu Piłsudskiego)

Oba wnioski uzyskały większość (choć nie jednogłośnie) i zostały skierowane do burmistrza. W toku dyskusji burmistrz przychylił się do pierwszego wniosku – stwierdzając, że wyda urzędnikom stosowne polecenia. Decyzja co do drugiego wniosku zapadnie zapewne na posiedzeniu kierownictwa urzędu.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej

25.05.2017

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.