Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się ze aktualnym stanem realizacji zadań remontowo inwestycyjnych dotyczących dróg, zapisanych w budżecie gminy Piaseczno na 2017 r.
Naczelnik wydziału IT, p. Włodzimierz Rasiński przedstawił status dla 9 największych zadań inwestycyjnych. 3 zadania nie mają zagrożeń, są w trakcie realizacji. Kolejne 2 są w toku, ale występują jakieś perturbacje, dla 4 kolejnych zadań trzeba dokonywać zmian bądź uzupełnień w dokumentacji, co albo opóźni rozpoczęcie budowy albo przedłuży samą budowę (np. przebudowa skweru Kisiela).
Radni i urzędnicy dyskutowali nad procesem wydawania pozwoleń wodno-prawnych przez starostwo powiatowe oraz o stanowisku wojewody w sprawie wydawania decyzji ZRID. Temat ten ma być kontynuowany na kolejnym posiedzeniu komisji.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.