Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 11.05.2017 r.

 

Poruszone zostały 2 tematy:

  1. Systemy informatyczne w Urzędzie Miasta i Gminy

 

Na pytania radnych odpowiadał p. Arkadiusz Czapski, sekretarz miasta oraz Robert Ludwicki z referatu informatyki. Dyskutowaliśmy o systemie elektronicznego zarządzaniu dokumentami, którego wciąż w urzędzie nie ma. Radni uzyskali informację, że do września br. mają być prowadzone szkolenia dla pracowników urzędu i wtedy ma nastąpić wybór systemu i jego wdrożenie dla jednego/kilku wybranych wydziałów.

System elektronicznego zarządzania dokumentami powinien usprawnić pracę urzędników, co pozwoli na lepszą obsługę obywatela. Rozmawialiśmy również o wykorzystaniu cyfrowej platformy e-PUAP, przez którą obywatele mogą się komunikować z urzędem. Niestety ten sposób jest wykorzystywany marginalne, do tego nie ma integracji z systemami dziedzinowymi (np. w wydziale geodezji i gospodarki gruntami czy wydziale urbanistyki i architektury). Urząd nie może poświadczać też profilu zaufanego w e-PUAP, choć można to dzisiaj zrobić praktycznie w każdym banku. Jest wiele do zrobienia do popularyzacji wykorzystania cyfrowej platformy, która nie tylko usprawniłaby szereg procesów na styku obywatela z urzędem, ale również pozwoliłaby uniknąć niepotrzebnych wizyt w urzędzie.

Rozmawialiśmy również o wysyłaniu decyzji podatkowych do mieszkańów gminy, co odbywa się co roku za pośrednictwem Poczty Polskiej. Chyba każdy mieszkaniec odczuwa to na “własnej skórze”, gdy dostaje awizo z poczty i musi odstać w kolejce kilkanaście a czasem kilkadziesiąt minut, by odebrać decyzję podatkową. A już dzisiaj można bez problemu zgłosić w urzędzie chęć otrzymywania zawiadomień podatkowych właśnie przez platformę e-PUAP. W skali roku urząd wysyła ok. 80 tys. zawiadomień, co nie tylko kosztuje (list polecony), ale zabiera mieszkańcom mnóstwo czasu. Komisja sformułowała wniosek do burmistrza o uruchomienie projektu, który miałby spopularyzować wykorzystanie platformy cyfrowej do wysyłania decyzji podatkowych w 2018 r. Nawet kilka tysięcy zawiadomień wysyłanych drogą elektroniczną to kilka tysięcy osób mniej na poczcie.

 

  1. Remont skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego – aktualizacja stanu prac przez pracownika Wydziału Infrastruktury i Transportu, p. Bogdana Krawczyka.

Na komisji 6.04 br. zapoznawaliśmy się ze statusem prac nad koncepcją skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego oraz ustaleń z GDDKiA. Minęło kolejnych kilka tygodni i dzisiaj są nowe, raczej dobre wiadomości.

Przebudowa odcinka ul. Puławskiej od ul. Energetycznej do ul. Okulickiego wraz ze skrzyżowaniem została podzielona na 3 etapy.

I etap to remont samego skrzyżowania. Okazuje się, że remont według koncepcji przygotowywanej przez Urząd Miasta i Gminy będzie można przeprowadzić jeszcze w tym roku i mówi się o wakacjach. Obecna koncepcja różni się od tej przedstawianej wcześniej. Brak jest niezależnego prawo skrętu z ul. Armii Krajowej w ul. Okulickiego, w kierunku Konstancina. Niemożliwe jest również wykonanie zmian przy wjeździe do Laminy, a to dlatego, że koncepcja remontu musi uwzględniać docelowy kształt skrzyżowania z wiaduktem. Nie mniej jednak remont, który zdarzy się wcześniej niż pierwotnie myśleliśmy zmieni radykalnie przepustowość tego skrzyżowania. Ostateczna koncepcja remontu, kt óra będzie podstawą do ogłoszenia przetargu przez GDDKiA na wyłonienie wykonawcy remontu, ma pojawić się w połowie czerwca br.

II etap to przebudowa odcinka ul. Puławskiej od ul. Energetycznej do ul. Syrenki. Tutaj rozbudowa jezdni do 3 pasów ruchu w obu kierunkach wymaga wykonania pełnego projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, poprzedzonego uzyskaniem decyzji środowiskowej. To wiadomość nie najlepsza, bo odsuwa w czasie tę przebudową. Jednak warunkiem tej zmiany jest przebudowa wiaduktu bocznicy kolejowej nad ulicą Puławską, a ta zaplanowana jest przez PGNIG na I połowę 2019 r. Prace na wiadukcie mają się więc zbiec w czasie z przebudową ul. Puławskiej. To rok później niż pierwotnie zaplanowano, ale też zakres przebudowy będzie większy. Będzie zdecydowanie bezpieczniej dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

III etap to realizacja wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Okulickiego. Po analizie zakresu remontu, specjaliści z GDDKiA doszli do wniosku, że taki wiadukt trzeba również wybudować. Wtedy też wykonany zostanie tzw. by-pass, łączący ul. Puławską z ul. Wojska Polskiego. Według optymistycznych założeń, budowa wiaduktu mogłaby nastąpić za ok. 4-5 lat.

Czy to dobre czy złe wiadomości? Z jednej strony mamy mieć szybciej remont skrzyżowania, ale też później wykonane zostanie poszerzenie ul. Puławskiej. No i pojawia się perspektywa wiaduktu o czym w ogóle nie było mowy wcześniej. W sumie to jednak dobre wiadomości. Im szybciej zostanie wykonany remont skrzyżowania tym lepiej.

 

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej

12.05.2017

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *