Szanowni mieszkańcy,

Gmina, jako zarządca publicznych terenów zieleni, walczy z suszą również poprzez właściwe zarządzanie zakresem i częstotliwością koszenia. – Na chwilę obecną skosiliśmy tylko trawnik przy Urzędzie Miasta oraz na Rondzie Mazowieckiego, aby odsłonić kwietniki. Ponadto skosiliśmy trawę na skwerze Kisiela ze względu na to, że jest tam nawodnienie kropelkowe i trawa szybciej rośnie, po za tym koszenie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania systemu – informuje Wydział Utrzymania Terenów Publicznych.

Tak więc – w okresie suszy gmina nie będzie kosić trawy. Jeśli są miejsca, gdzie trawa znacznie urosła, rozważone zostanie wykoszenie tylko tych terenów. W umowie na utrzymanie zieleni gmina ma zaplanowane 4 koszenia, ale prace zlecane są w zależności od potrzeb i aktualnych warunków pogodowych. Na terenie miasta daje się zauważyć koszenie trawników realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe, dlatego władze Gminy Piaseczno pragną zaapelować do zarządców wspólnot o rozsądne i proekologiczne działania w tym zakresie.

Należy również pamiętać, że dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprawy widoczności na ulicach, obrzeża trawników w pasach drogowych powinny być koszone w odległości ok. 1 m od pasa jezdni. Regularnego koszenia wymagają też trawniki reprezentacyjne (tzw. gazonowe), stosowane np. wokół rabat kwiatowych.

Rozpoczęte zostało także odchwaszczanie krzewów i żywopłotów. Dbanie o to, co zostało już posadzone, stanowi jedną z priorytetowych spraw w polityce dot. utrzymania miejskiej zieleni.

Gmina rozpoczęła też prace związane z przygotowaniem terenu do założenia łąk kwietnych. Takie łąki powstaną m.in. w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego, Okulickiego, Kościuszki (przy Biedronce) oraz w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki.

Zakładanie łąk kwietnych, jak i rzadsze koszenie, prowadzi do polepszenia warunków na miejskich terenach gęsto zabudowanych, gdzie występuje deficyt wilgoci. Wyższa trawa zatrzymuje wodę zaś nisko koszona trawa odsłania glebę, a ta narażona bezpośrednio na promienie słoneczne szybko ulega wysuszeniu, co następnie może zwiększać obecność pyłu w powietrzu. Powstrzymywanie się przed częstym koszeniem sprawia, że na terenie pojawiają się nowe gatunki, pożyteczne dla zapylaczy, zwiększa się też różnorodność biologiczna owadów, które mają lepsze warunki do życia, schronienie i pokarm.

Tak więc w tym roku trawa będzie wyższa, niż zazwyczaj. Wydział zieleni Gminy Piaseczno również zamontował worki nawadniające młode drzewka posadzone w zeszłym roku przy ul. Spacerowej w Józefosławiu. Zastosowanie takich worków do podlewania drzew pozwala racjonalnie gospodarować wodą, jest to metoda bardziej oszczędzająca wodę niż tradycyjne podlewanie i jest bardziej efektywna.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.