Szanowni mieszkańcy,

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że w terminie od 18 maja do 16 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Piaseczno w sprawie statutu sołectw. Jako, że jesteśmy wsią i mamy swojego sołtysa warto się zapoznać z projektem statutu sołectw (poniżej w pdf). Z uwagi na pandemię konsultacje polegają na złożeniu przez Państwa ewentualnych uwag do statutu pisemnie. 

Pisemne uwagi, wnioski i opinie mieszkańców do projektu statutu sołectw, można składać w terminie od 18 maja do 16 czerwca 2020 r.:

– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – do specjalnej skrzynki ustawionej przy recepcji, bądź przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
– drogą elektroniczną na adres: urzad@piaseczno.eu

Projekt statutu sołectwa stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 495/XXII/2020 z dnia 18 marca 2020 r. i został umieszczony poniżej (plik pdf), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno.

Niebawem, prawdopodobnie na jesieni odbędą się wybory sołtysów w gminie Piaseczno, w tym również w naszej wsi Józefosław.

fot. Marcin Szymański

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.