Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

 

Józefosław, 14 czerwca 2016

 

INTERPELACJA

w sprawie uzgodnienia z Gminą Konstancin-Jeziorna sposobu poprawy układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Działkowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

W budżecie gminy Piaseczno na 2016 r. znalazła się kwota 50 tys. złotych jako dotacja do gminy Konstancin-Jeziorna na wykonanie projektu ul. Działkowej. Brak jest informacji o uruchomieniu tego zadania przez Gminę Konstancin-Jeziorna. W świetle obowiązujących przepisów i zasad dotyczących odszkodowań za przejmowane grunty, wykonanie projektu ZRID dla ul. Działkowej wiązałoby się z ogromnymi kosztami wykupu nieruchomości zarówno przez Gminę K-J jak i przez gminę Piaseczno. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość realizacji tego zadania projektowego i odsuwa w czasie jakiekolwiek zmiany na ulicy Działkowej.

Dzisiaj ulica Działkowa jest równie intensywnie wykorzystywana przez kierowców co ul. Jagielska, nie tylko przez kierowców Kierszka czy Józefosławia. Natomiast stan tej ulicy jest katastrofalny, zarówno jeśli chodzi o jej parametry (szerokość) jak i jakość. Jednocześnie na ulicy Działkowej w okolicach ul. Kombatantów, Spacerowej, Wilanowskiej, Ogrodowej i Osiedlowej odbywa się wzmożony ruch pieszych i rowerzystów, ze względu spacery i przejażdżki okolicznych mieszkańców w kierunku Lasu Kabackiego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców musi stanowić priorytet do podejmowanych działań a rozwiązania nie mogą być odsuwane w nieokreśloną przyszłość.

W związku z tym, uprzejmie proszę Pana Burmistrza o sprawdzenie i uzgodnienie z Gminą Konstancin – Jeziorna innego wariantu zmian w infrastrukturze drogowej tego rejonu gminy Piaseczno i gminy Konstancin – Jeziorna.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie projektuje obecnie ulicę Cyraneczki – na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Śniadeckich. Według informacji ze Starostwa Powiatowego, planowany termin wykonania tej ulicy to lata 2017/2018.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kierszek w Gminie Konstancin – Jeziorna, wzdłuż torów poprowadzona jest droga gminna 10KDD, która łączy ul. Działkową z ul. Cyraneczki. Dalej wzdłuż torów, już w planie zagospodarowania przestrzennego Julianowa oznaczona jest jako 4KDD, która dochodzi do ul. Julianowskiej.

Połączenie ul. Cyraneczki z ul. Działkową poprzez 10KDD w Gminie Konstancin – Jeziorna zmniejszyłoby radykalnie ruch na ul. Działkowej, wiązałoby się z mniejszymi kosztami zarówno wykupu nieruchomości jak i budowy (ze względu na brak istniejącej zabudowy). Biorąc pod uwagę docelowe połączenie ul. Cyraneczki z ul. Puławską, jako drogi powiatowej, ul. Działkowa straciłaby dzisiejszy charakter drogi dojazdowej do Puławskiej (na zachód) oraz do ul. Powsińskiej (na wschód). Dzięki temu można byłoby zmienić parametry tej drogi, co ograniczyłoby zakresu przejmowanych gruntów i koszt budowy. A przede wszystkich umożliwiłoby radykalną poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez zmianę obsługi ruchu samochodowego w tym rejonie w przewidywalnym czasie (2-3 lata).

Dodatkowo, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia, istnieje równoległa do ul. Działkowej droga gminna oznaczona symbolem 4KDD. Plan tego obszaru podlega obecnie zmianie, a droga 4KDD ma zostać przedłużona na wschód do granic Józefosławia.

Wnioskuję o uzgodnienie z Gminą Konstancin – Jeziorna przedłużenia tej drogi aż do połączenia z drogą 10KDD, co wymaga odpowiednich zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obu gminach. Dołożenie lokalnej ulicy równoległej do ul. Działkowej, o przejezdności od ul. Wilanowskiej/Spacerowej do 10KDD jeszcze bardziej uspokoi ruch na ul. Działkowej.

Istniejące wydzielenia pasa drogowego w okolicach ul. Osiedlowej, Wilanowskiej, Spacerowej i Kombatantów można wykorzystać na projektowanie pojedynczych, najbardziej newralgicznych jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów odcinków, co pozwoli na etapowe i ekonomiczne podejście do zmian na samej ulicy Działkowej.

Należy też podkreślić, że poprawa tego układu komunikacyjnego w przeważającej mierze dotyczy mieszkańców gminy Piaseczno (nie tylko Józefosławia). Można zrozumieć więc, że przy ograniczonych możliwościach budżetów samorządowych, zarówno burmistrz jak i radni Rady Miejskiej w Konstancinie – Jeziornej mogą mieć wątpliwości co do zasadności inwestycji w tym rejonie. Udział finansowy Gminy Piaseczno w realizacji 10KDD oraz ul. Działkowej jest jak najbardziej zasadny i powinien stanowić impuls dla Gminy Konstancin Jeziorna aby rozwiązać problem bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców w tej części gminy.

Z poważaniem,

 

Robert Widz

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.