Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

 

Józefosław, 4 lipca 2018

 

INTERPELACJA

w sprawie partycypacji deweloperów w budowie lub przebudowie infrastruktury drogowej w miejscowości Józefosław i Julianów

Szanowny Panie Burmistrzu,

W Józefosławiu i Julianowie prowadzonych jest obecnie kilka inwestycji mieszkaniowych w miejscach, gdzie brak jest infrastruktury drogowej niezbędnej do obsługi tych inwestycji po zamieszkaniu ich przez nabywców nieruchomości lub infrastruktura ta jest niewystarczająca.

Są to takie inwestycje jak m.in.: os. Antonówka I, II, II realizowane przez firmę AMPAR BIS, Leśny Kwiat I-VI firmy MDM, Kuropatwy IX firmy Makdom, inwestycje przy ul. Lidii Wysockiej. To tylko niektóre z inwestycji, które aktualnie toczą się na terenie wymienionych miejscowości.

Przyszli mieszkańcy tych osiedli zapewne nie są informowani o zapisach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i najczęściej nie znają planów inwestycyjnych gminy. Po zamieszkaniu są zadziwieni, że dróg dojazdowych nie ma albo ich stan jest katastrofalny – np. ul. Działkowa.

Uprzejmie proszę Pan Burmistrza o:

 • podanie informacji jakie są ustalenia gminy z inwestorami na terenie Józefosławia i Julianowa dotyczące wjazdów z ich inwestycji mieszkaniowych na drogi publiczne,
 • podanie informacji jaki jest udział tych inwestorów w budowie dróg gminnych zgodnie z zapisem art. 16. Budowa lub przebudowa dróg publicznych ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • podjęcie negocjacji z inwestorami dotyczącymi ich partycypacji w budowie lub przebudowie dróg publicznych jaką daje art. 16 ustawy o drogach publicznych
 • podjęcie skutecznych działań informacyjnych przez gminę, które będą informować przyszłych mieszkańców o planach inwestycyjnych gminy w zakresie budowy dróg gminnych w okolicy a także partycypacji danego inwestora w budowie lub przebudowie dróg publicznych

 

Z poważaniem,

 

Robert Widz

20 komentarzy:
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   Jakie znaczenie dla treści interpelacji ma to, kogo znam a kogo nie znam? Za budowę infrastruktury drogowej w gminie odpowiada burmistrz, do niego kierowana jest interpelacja.

   Odpowiedz
 1. Bartłomiej Skonieczny
  Bartłomiej Skonieczny says:

  Dzień dobry. Jako mieszkaniec Julianowa chciałbym wyrazić swoje zadowolenie oraz podziękować za to, że rozmowy odbywające się na Zebraniu Rady Soleckiej mają swoją kontynuację w działaniach. Pytania zadane w interpelacji do Pana Burmistrza są bardzo trafne. Jestem ciekaw udzielonych odpowiedzi.
  Bartłomiej Skonieczny

  Odpowiedz
 2. ALeśniak
  ALeśniak says:

  Robercie,
  dołączam do podziękowań za złożenie interpelacji. Proponuję, abyś złożył ten sam zestaw pytań do Burmistrza Konstancina-Jeziorny (w związku z ul. Działkową) oraz Burmistrza Ursynowa (ul. Działkowa/Jagielska)

  Odpowiedz
  • jemiola
   jemiola says:

   Niestety, na temat Działkowej mamy inne zdanie i odrębne interpelacje w Gminie Konstancin-Jeziorna. Niepotrzebna jest nikomu trasa przelotowa w Kierszku obok rezerwatu. Jeśli mieszkańcy Józefosławia nie mają którędy jeżdzić, to niech się zwracają do Gminy Piaseczno i niech gmina przed wydawaniem tysięcy zezwoleń na budowę szeregowców zadba o drogi w Józefosławiu. Zresztą już się buduje Cyraneczki, a Konstancin projektuje drogę przy torach, więc o co chodzi.. Będziecie mieli gdzie jeździć. Natomiast szacun dla pana radnego Widza, który rzeczywiście robi co może, by budowa dróg posuwała się do przodu.

   Odpowiedz
   • Masztal
    Masztal says:

    Ok, że Działkowa nie będzie trasą przelotową, ale jej aktualny stan jest katastrofalny. Niech ona będzie po prostu bezpieczna i przejezdna dla 2 aut i rowerzysty.

    Odpowiedz
 3. ALeśniak
  ALeśniak says:

  Można rozszerzyć interpelację, składając dodatkowe pytanie dot. budowy prowadzonej przez Ancona Development (https://cichalaka.pl/deweloper/), która wg informacji zamieszonej na swojej stronie usytuowana jest w Józefosławiu! Nie słyszałem, aby sołtys i rada sołecka w Józefosławiu wystąpiła o rozszerzenie wsi Józefosław kosztem Piaseczna, ale może nie jestem na bieżąco! Ta inwestycja jest w Piasecznie z dojazdem od ul. Urbanistów. Może kolejnym tematem wartym poruszenia jest pytanie, jakie kroki podjęła gmina, by sprostować te mylące informacje podane przez dewelopera. Został on omówiony przez uczestników ostatniego zebrania wiejskiego w Julianowie. Konsekwencją braku sprostowania tego błędu może być sytuacja, w której rodzice wprowadzający się do tej inwestycji mogą nie wiedzieć, że rejonem szkolnym dla tej inwestycji nie jest SP w Józefosławiu, tylko SP w Chylicach. Oczywiście do czasu budowy nowej szkoły przy ul. Zimowej. Inwestycja “Cicha łąka” jest znana w gminie, ponieważ na ostatniej sesji Rady Miejskiej (4.07) została podjęta uchwała, która pozwoli na wymianę działek z tym deweloperem.

  Odpowiedz
 4. ALeśniak
  ALeśniak says:

  w uzupełnieniu wcześniejszej odpowiedzi, dobrym źródłem informacji o działkach jest strona http://piaseczno.e-mapa.net/. Ancona Development prowadzi swoją inwestycję w obrębie 11 (Piaseczno). Jeśli jest ktoś zainteresowany uzyskaniem informacji o granicach wsi Józefosław lub Julianów, stanowią one odrębne obręby.
  Nagranie z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 4 lipca 2018 r. jest dostępne w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=yLvKlmusSQs
  Projekty uchwał są omawiane w komisjach problemowych, ale na razie przebieg komisji nie jest nagrywany. Protokoły z komisji nie są udostępniane w internecie, aby uzyskać do nich dostęp należy się zwrócić do Biura Obsługi Rady Miejskiej.

  Odpowiedz
  • ALeśniak
   ALeśniak says:

   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

   Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
   ………
   Zamiany

   nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 11 miasta Piaseczno przy ul. Kwitnącej Gruszy, oznaczona jako działki nr ew. 5/21 o powierzchni 771 m2, nr ew. 6/12
   o powierzchni 119 m2 i nr ew. 6/14 o powierzchni 766 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
   nr WA1I/00018429/2; działki posiadają dość regularny kształt, są nieogrodzone i nieurządzone, teren płaski

   Cena nieruchomości – 529.245,00 zł + 23% VAT

   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Piaseczno nieruchomość oznaczona jako działki ewid nr. 5/21, 6/12 i 6/14 znajdują się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol 3MW); z uwagi na swoją wielkość i kształt nie stanowią samodzielnych działek budowlanych, wydzielone na dołączenie do nieruchomości sąsiedniej nr 6/6.
   Zbycie następuje w formie zamiany na prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 5/16 o pow. 291 m2 i nr ew. 5/17 o pow. 1248 m2, uregulowane w księdze wieczystej nr WA5M/00432349/7, położone przy ul. Kwitnącej Gruszy w obrębie 11 miasta Piaseczno, przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna (symbol 3MW), zostały wydzielone pod drogi wewnętrzne i zieleń osiedlową.

   Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami takich osób mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. W razie nie złożenia wniosku w terminie, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.
   Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu oraz prasie lokalnej.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godzinach od 8 –16, tel. 22 70-17-523.

   Piaseczno, 2018-08-08

   Odpowiedz
   • Aldona
    Aldona says:

    Oprócz granic administracyjnych warto wyznaczyć też granice dla układów i układzików. Rejon Urbanistów już wielokrotnie był wskazywany przez mieszkańców jako szczególnie zaniedbany, na którym się uprawia wolną developerską amerykankę. Były głosy ze strony radnych, że to tereny prywatne i nic się nie da zrobić. Nie takie prywatne jak widać. Józefosław się kisi od zabudowy a tereny gminne zamiast zabezpieczyć pod przestrzeń publiczną (tak, właśnie te zarośnięte krzakami pola wzdłuż Urbanistów) odsprzedaję się kolejnym pseudo inwestorom. Na wizualizacji projektów nie ma ani jednego placu zabaw, żadnego boiska, zero przestrzeni dla dzieciaków, które mają do dyspozycji drogę bez chodników i zabawę na zakręcie. Za to kolejne tysiące mieszkań w drodze. Bez dojazdu, bez chodników, bez transportu. Fajnie, że będzie szkoła na Zimowej, kiedyś. Może w końcu “ktoś” pomyśli o przestrzeni wokół tej szkoły żeby uniknąć cyrku jak na Kameralnej. To jest naprawdę chore.

    Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   Fascynują mnie takie komentarze. Niby takie proste pytanie, ale jaki “ciekawy” podprogowy przekaz! Moje pytanie było do burmistrza, to on odpowiada za infrastrukturę w gminie.

   Odpowiedz
  • Kasia Krzyszkowska - Sut
   Kasia Krzyszkowska - Sut says:

   Pani/Pan Kwiat zachęcam do przeczytania dyskusji powyżej, wynika z niej, że ul. Działkowa nie mieści się w granicach gminy Piaseczno.

   Odpowiedz
   • Tu było zielono
    Tu było zielono says:

    ulica Działkowa tak, nalezy do innej gminy, z którą jednak włodarze gm. Piaseczno (i może Pan Radny R. Widz także) prowadzą rozmowy nt. rozładowania ruchu na tej drodze …
    Stan tej drogi m.in. jest tak zły, bowiem przetacza się przez nią cały ciężki transport do budowy juz 6 (sic!) osiedli realizowanych przez MDM. Natomiast ul. Działkowa jest drogą dojazdową – jedyną – dla zdecydowanej większości mieszkańców Józefosławia niz Kierszka (ma dziury o glęb. ok. 50 cm). Stąd pewnie prośba do Państwa o wstawiennictwo w tej sprawie.

    Odpowiedz
 5. Tu było zielono
  Tu było zielono says:

  Szanowny Panie Radny,
  dziekuję Panu za zidentyfikowanie tego problemu i podniesienie tematu w formie interpelacji do Burmistra MiG Piaseczno.
  Martwi mnie jednak brak odpowiedzi na Pana interpelację na stronach BIP UMiG Piaseczno (http://bip.piaseczno.eu/artykul/92/5129/interpelacje-radnych-gminy-piaseczno-zlozone-na-sesji-w-dniu-29-08-2018r-i-miedzy-sesjami). Na wszystkie inne interpelacje i skargi zgłoszone w tym okresie są odpowiedzi, a na tę o strategicznym podejściu do inwestorów realizujacych budowy dużych osiedli mieszkaniowych na terenie JiJ – nie ma. Czy rzeczywiście nie otrzymał Pan odpowiedzi, czy to niedopatrzenie urzędnicze?

  Odpowiedz
  • Robert Widz
   Robert Widz says:

   burmistrz Lis nie odpowiedział. Myślę, że nowy burmistrz Putkiewicz nie tylko odpowie, ale i podejmie działania aby taki proceder inwestycyjny uporządkować pod kątem infrastruktury gminnej.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.