Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

 

Józefosław, 14 kwietnia 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

 

INTERPELACJA

w sprawie działań gminy dot. reklam wolnostojących i innych reklam niezgodnych z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Józefosławiu

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań przez gminę stosownie do kompetencji, w zakresie przestrzegania zapisów obowiązującego MPZP dot. reklam wolnostojących oraz reklam na budynkach i małej architekturze.

Obowiązujący MPZG Józefosław II z 2007 (par. 16) zakazuje na całym terenie wolnostojących reklam oraz dopuszcza na całym terenie możliwość umieszczania reklam na ogrodzeniach, budynkach i małej architekturze o pow. nieprzekraczającej 3 m2

Natomiast obowiązujący MPZG Józefosław I z 2006 (par. 15) przewiduje możliwość umieszczania wolnostojących reklam i znaków informacyjnych tylko na terenie oznaczonym P1 (czyli teren Technikoloru) oraz wzdłuż dróg KDZ (czyli Cyraneczki i Geodetów) oraz na całym terenie możliwość umieszczania reklam na ogrodzeniach, budynkach i małej architekturze o pow. nieprzekraczającej 3 m2

Tymczasem wiele reklam znajdujących się na terenie Józefosławia jest niezgodnych z zapisami planów (np. ul. Wilanowska, Ogrodowa – reklamy wolnostojące oraz reklamy-banery przekraczające 3 m2 występujące na całym terenie).

O sprawie informowała Gminę w zeszłym roku Rada Sołecka, która wykonała dokumentację zdjęciową reklam wolnostojących na terenie Józefosławia (w załączeniu).

 

Z poważaniem

Robert Widz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.