Komisja z dnia 13.03.2017

Zaproszeni: Łukasz Wyleziński Biuro Promocji i Informacji GP oraz Konrad Wysokiński.

Tematem komisji było omówienie propozycji identyfikacji wizualnej dla miasta i gminy Piaseczno. Radni podczas prezentacji zapoznali się jak w innych miastach identyfikacja wizualna się udała (Słupsk, Gdańsk, Kraków) i jak można by pracować na wprowadzeniem identyfikacji w Piasecznie. Obecnie w Piasecznie herb miasta jest równocześnie logotypem, wykorzystywanym w różnych obszarach. Stworzenie osobnego logotypu miasta mogłoby służyć do promowania Piaseczna i różnych jego przedsięwzięć. Komisja na koniec zarekomendowała stworzenie identyfikacji wizualnej dla Miasta i Gminy Piaseczno.

Na komisji rozpatrzono bieżące wnioski i zaopiniowano uchwały na bieżącą sesję.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.