Szanowni mieszkańcy,

Spodziewałam się, że prędzej czy później ten dzień nadejdzie. Były zakład produkcyjny Technikolor (obecna Vantiva) będzie chciał zamknąć w niedalekiej przyszłości swoje podwoje. Jak szybko to może nastąpić tego nie wie nikt. Nie da się ukryć, że cały ten teren, to bardzo łakomy kąsek dla przyszłych inwestorów.

Skąd ta informacja?

Właściciele fabryki w związku z uchyleniem przez sąd planu mpzp, wystąpili do firmy zewnętrznej o przygotowanie dla tego terenu “planu/szkicu” jak mogłoby wyglądać to miejsce bez fabryki. Czyli inaczej jak mogłoby być zagospodarowane. Razem z tym “planem/szkicem” przyszli do gminy podzielić się tą wiedzą, oraz tą, że będą wygaszać sukcesywnie działalność firmy.  Sukcesywnie to nie znaczy, ani dziś, ani jutro. To może trwać i kilka lat. W miejscu gdzie nie ma planu, można po sprzedaży działek, budować na zasadzie dobrego sąsiedztwa. A że w sąsiedztwie są bloki, to można się spodziewać bloków. Temat był poruszany na komisji ochrony środowiska i planowania przestrzennego przed podjęciem uchwały w sierpniu tego roku.

Dlatego Gmina Piaseczno przystępuje do uchwalenia planów mpzp dla tego terenu.

Dlatego tak ważne jest składanie wniosków do planu mpzp! Podejrzewam, że wszyscy jesteśmy zainteresowani jak centralna część naszej miejscowości mogłaby wyglądać. 

Zapraszam na zebranie wiejskie 18.października na godz. 19.00 tak aby przybliżyć państwu skomplikowane procedury i jak złożyć prawidłowo wniosek. (Miejsce podam wkrótce).

W roku 2018 został uchwalony plan dla tego terenu, niestety sąd go w tym roku uchylił. Tak więc plan na chwilę przestał obowiązywać. Ale…

W dniu 30 sierpnia tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr. 1397/LXXIV/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Julianowskiej, która mówi: Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Piasecznie podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej mpzp). Granica przystąpienia do sporządzenia mpzp obejmuje dz. nr ewid.: 103/10, 104/2, 98, 99/1, 96/32, 96/33, 96/31, 95/4, 97/2, 96/30, 99/3, 103/7, 103/3, 103/5, 103/9, 106/2, 105/4, 105/1, 105/3, 106/1, 104/1, 96/17, 103/8, 105/5 o łacznej powierzchni ok. 11 ha. Powodem przystąpienia do sporządzenia mpzp jest stwierdzenie przez Sąd nieważności mpzp dla tego terenu. Przystąpienie do sporządzenia mpzp rozpoczyna procedurę planistyczną zgodną z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Kolejnym krokiem będzie podjęcie w dniu 18.10 na sesji Rady Miasta kolejnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego i to będzie właściwy moment do składania wniosków w tematach, które nas interesują. Warto się do tego przygotować.

Dziś zostało mi przekazane obwieszczenie:

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenu produkcyjnego przy ulicy Julianowskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z granicą obszaru objętego planem, zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Procedura planistyczna MPZP.

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2023  r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

CAŁOŚĆ OBWIESZCZENIA

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

 

Szanowni Państwo,

Przekazuję kilka informacji zbiorczych.

W przestrzeni wirtualnej, pojawia się wiele pytań o place zabaw dla dzieci i młodzieży oraz przestrzenie sportowe. W Józefosławiu znajdują się trzy place zabaw: w parku przy ul. Ogrodowej, przy ul. Tenisowej i mini plac przy Klubie Kultury (przy ul. Julianowskiej) oraz boiska do siatkówki i koszykówki w parku przy ul. Ogrodowej. Jak wszyscy wiemy są to miejsca, które nie zaspokają w pełni potrzeb dużej ilości dzieci zamieszkujących naszą miejscowość.

Chciałabym przypomnieć, że Józefosław jest wsią i głównie znajdowały się tu prywatne działki, które mieszkańcy odsprzedawali pod budowy domów i osiedli. Plan z 1998 roku pozwalał na wiele, co jakiś czas w kolejnych latach następowały zmiany (na wnioski mieszkańców lub firm), potem, w 2010 roku został uchwalony miejscowy plan. Niestety nie myślano wtedy, by zabezpieczać miejsca pod tereny publiczne. W 2006 roku ul. Wilanowska kończyła się przy ul. Cyraneczki, a dalej do lasu była droga szutrowa. Sama ulica Cyraneczki stanowiła fragment drogi od ul. Wilanowskiej do ul. Julianowskiej. Wielu dzisiejszych ulic po prostu nie było.

W 2014 roku wraz z obecnym wiceburmistrzem Robertem Widzem wystartowaliśmy w wyborach do Rady Miejskiej i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to był przełom dla naszej wsi. Rozpoczęliśmy żmudną pracę od podstaw. Po kolei zabieraliśmy się za każdą drogę, tworzyliśmy nowe. Można powiedzieć, że odetkaliśmy Józefosław i Julianów. Działaliśmy (i działamy nadal)  społecznie w Stowarzyszeniu Pomysł na Józefosław, organizując życie społeczno-kulturalne dla mieszkańców. Zadbaliśmy o budynek pod klub kultury i bibliotekę, rozbudowana została szkoła o nową część (wtedy dla gimnazjum). Ja pracowałam nad zielenią organizując akcje sadzenia drzew i przekształcania każdego dostępnego fragmentu gminnego w tzw. pocket parks (parki kieszonkowe). Przy tym wszystkim trzeba pamiętać, że zgłaszaliśmy do budżetu o wiele więcej, ale nie wszystko udało się sfinansować. Mimo to wśród Radnych powstało wrażenie, że Józefosław jest najbardziej dofinansowaną miejscowością w całej gminie.

Od 2018 roku wraz ze zmianą planu mpzp, który miał na celu zabezpieczenie terenów zielonych, placów, boisk itp., Gmina Piaseczno wypłaca odszkodowania mieszkańcom, których tereny zostały przeznaczone pod tereny publiczne (tzw. ZP). Niektórzy mieszkańcy lub przedsiębiorcy, odwołują się do sądów. Zdarzają się sytuacje, kiedy sądy uchylają uchwalone plany, przedkładając dobro przedsiębiorców nad dobro społeczności lokalnej. I nie mamy na to wpływu. Przedsiębiorca z ul. Julianowskiej odwołał się, Sąd przychylił się do jego prośby i pod znakiem zapytania stoi teren ZP u zbiegu ul. Jutrzenki i XXI wieku. Jedyną szansą było podjęcie uchwały przez Radnych o wniesienie o zmianę tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stało się tak na sesji Rady Miasta w czerwcu br.

Kolejny plan uchylony przez sąd, to tereny przeznaczone pod obiekty sportowe na terenie Technikoloru. Mam nadzieję, że Gmina będzie prowadzić rozmowy z właścicielami, by jednak zabezpieczyć ten teren lub szukać innego w pobliżu.

Zabezpieczony teren ZP przy ul. Wenus utknął w martwym punkcie. Wraz ze zbiornikiem retencyjnym, który ma tam docelowo się znaleźć. Po jego wykonaniu gmina miała, na zasadzie porozumienia/wykupu, pozyskać ten teren dla mieszkańców, zgodnie z planem mpzp. Deweloper – właściciel tych działek, ma plan budowania kolejnych bloków, dokładnie w miejscu, gdzie przez lata wyrosły sobie z samosiejek duże drzewa. Także nie zdziwmy się, jeśli znikną z naszego krajobrazu. Narzędzia urzędnicze w Polsce do wyegzekwowania pozostawienia części z nich są praktycznie żadne. Niestety na osiedlach tego dewelopera, zieleni praktycznie brak, a jeśli jest to w postaci trawników i mikrych krzewinek. Pozostaje żałować, że nowi mieszkańcy nie znajdą choćby cienia, gdy wyjdą na spacer.

Co do zadrzewienia ulicy Wenus, przypomnę, że przy budowie tej ulicy ani drogowcy, ani urzędnicy nie zabezpieczyli miejsc pod drzewa, prowadząc wzdłuż fragmentów zielonych infrastrukturę podziemną czyli wszelkie media. Moje pomysły zadrzewienia tej ulicy niestety upadły właśnie z tej przyczyny.

Po konsultacjach w sprawie skate parku w Julianowie miałam nadzieję, że jak najszybciej będzie realizowana budowa, jednak trudności, głównie finansowe (wzrost cen energii, mniejsze dochody podatkowe) uniemożliwiają całościową realizację i projekt został podzielony na etapy. Pierwszym będzie budowa retencji (ogrody deszczowe) tak by zabezpieczyć odpływ wody opadowej. Na ten cel zostały pozyskane środki z programu Województwa Samorządu Mazowieckiego – Błękitno-Zielonej infrastruktury w kwocie 200 tyś. Całość przeznaczonych środków na ten cel to 550 tys.

Od stycznia 2023 r. przyglądam się uważnie świeżo pozyskanym terenom ZP w Józefosławiu, które stały się własnością gminy rozmyślając, jakie są szanse na przystosowanie ich do realizacji ogólnodostępnego placu zabaw. Jednym z potencjalnych mieksc jest teren tuż przy ul. Ogrodowej i ul. Cyraneczki, drugi to działka przy kanałku Jeziorki w bliskiej odległości od klubu kultury. Udało mi się przekonać i burmistrzów i radnych, by zaadoptować ten teren pod plac zabaw. Na sesji czerwcowej br. zostało takie zadanie wprowadzone do budżetu, w wysokości 35 tyś zł na projektowanie tego terenu. Procedura wyburzania domu pozostającego na tej działce już jest w toku, ale to potrwać może ok. 4 m-cy. Zależy mi, by teren był wypełniony urządzeniami rekreacyjnymi – również tymi, które zostały zakupione z funduszu sołeckiego, bez zieleńców pomiędzy, za to z drzewami zacieniającymi. Zieleń przy kanałku Jeziorki (mikro lasek) zostanie zachowany. Złożyłam również w tym celu projekt do Budżetu Obywatelskiego, wnosząc o doposażenie placu zabaw, bo zdaję sobie sprawę jakie to mogą być koszty. Tu liczę na państwa głosy.

4.07 zostanie rozstrzygnięty projekt na zagospodarowanie działki gminnej przy kanałku Jeziorki – pod park kieszonkowy. Robocza nazwa to “Park kieszonkowy pod wierzbą”. Na zdj. koncepcja.  rysunek placu

Zostało rozstrzygnięte tzw. zapytanie o wykonanie skarpy wraz z nasadzeniami, przy ul. Jutrzenki za kwotę ponad 127 tys.. Zadanie zostało zgłoszone przeze mnie do Budżetu Obywatelskiego. Także kolejne drzewa w Józefosławiu się pojawią. Podpisanie umowy jest w toku.

Wraz z Radą Sołecką zaproponowaliśmy doświetlenie ul. Rekreacyjnej podsuwając różne rozwiązania, ostatecznie urzędnicy zdecydowali na doświetlenie części ulicy, tam gdzie zakręca. Mam nadzieję, że jesienią będzie już jaśniej i bezpieczniej w tej części Józefosławia. Na docelowe wykonanie tej ulicy z pełną infrastrukturą przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Co do sprzątania ulic, pielenia i przycinania monitujemy i zgłaszamy do wydziału Utrzymania Terenów Publicznych te sprawy nieustająco. Firmy, które mają podpisane umowy z Gminą non stop wzywane są do poprawek. Susza i brak opadów nie poprawiają tej sytuacji. Wymiana maili między sołectwem i gminą w tej kwestii jest imponująca. Poza tym trzeba jednak przyznać, że Józefosław jest bardzo zielony, głównie wynika to z nasadzeń wykonanych przez samych mieszkańców w swoich ogrodach i warto by było, aby mieszkańcy wspólnot na osiedlach również wzięli sprawy w swoje ręce.

Już na koniec warto pamiętać, że przed Gminą stoi budowa szkoły w Julianowie. Ta inwestycja jest priorytetowa i pochłonie ogromne środki z budżetu gminy. Także kompromisy jeszcze przed nami.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska wsi Józefosław

 

 

 

 

 

Jesteś kreatywną mieszkanką lub mieszkańcem Józefosławia? 

Masz pomysły, które mogą przyczynić się do rozwoju naszej wsi, ale nie wiesz skąd pozyskać środki finansowe? Koniecznie zaangażuj się w ideę BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

MASZ GŁOS – UŻYJ GO!!! 

Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej, zastanów się i przeanalizuj swój pomysł z odpowiednim wydziałem gminnym.

Ja również służę pomocą, w razie pytań jestem do Państwa dyspozycji podczas Dni Józefosławia 2023 

Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

plakat

 

Czekamy z niecierpliwością na postępy naszych Józefosławsko-Julianowskich remontów i wydaje się, że w niektórych przypadkach jesteśmy na finiszu!

Ul. Cyraneczki/10 KDL – czekamy na odbiór drogi poprzez PINB (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko i pod koniec przyszłego tygodnia zostaną zdjęte wszystkie blokady i droga zostanie oddana do użytku. Chwilę jeszcze będziemy musieli poczekać na oświetlenie na drodze 10 KDL z uwagi na montaż skrzynki licznikowej przez PGE – to ma się zdarzyć w najbliższych dniach.

Ul. Lidii Wysockiej – jest praktycznie na ukończeniu. Mieszkańcy mieli dużo szczęścia, że tak szybko ta ulica została wprowadzona do budżetu. Zostanie niebawem włączona do ruchu. Na połączenie z ul. Sybiraków trzeba będzie jeszcze poczekać z uwagi na konieczność przebudowy wodociągu.

Ul. Jutrzenki – Jest w trakcie budowy, termin końcowy to maj, więc jeszcze przyjdzie nam poczekać na koniec.

Ul. Krótka – kto by się spodziewał, że tak szybko zostanie zrealizowana? Cieszy mnie to ogromnie, bo kolejny kawałeczek Józefosławia zyska estetyczny wygląd i będzie bezpieczny.

Ul. Geodetów – na niektórych odcinkach został wylany asfalt, także można się przemieszczać prawie suchą nogą. W tej chwili roboty trwają od ul. Mieczyków do ul. Ogrodowej. Skrzyżowanie z ul. Ogrodową jest przejezdne, po nowym roku prawdopodobnie będzie wyłączone na kilka dni z ruchu. Na tej ulicy tempo prac zależy od warunków pogodowych, jeśli mróz nie będzie trzymał i nie będzie dużych opadów, robotnicy będą sukcesywnie posuwać prace do przodu.

Ul. Energetyczna – trwają w tej chwili prace związane z przekładaniem kabli energetycznych, potem będą prace związane z kanalizacją deszczową, obecna ulica będzie cały czas przejezdna, dopóki druga nitka jezdni nie będzie wykonana i oddana do ruchu.

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Radna Rady miejskiej w Piasecznie

 

 

Szanowni Państwo,

Na początek informacja dotycząca krótkiego remontu ul. Kuropatwy, która będzie zamknięta przez 3 dni, od 4 do 6 października. Gmina Lesznowola będzie naprawiać nawierzchnię ulicy na wysokości adresu 33. Objazdy zostały wyznaczone ulicami Bażancią i Geodetów.

Gminie Piaseczno udało się dojść do porozumienia z Gminą Lesznowola w kwestii udrożnienia wąskiego gardła na ul. Kuropatwy w gminie Lesznowola. Zostanie uruchomiona procedura zamówień publicznych tak by wyłonić projektanta, z którym zostanie podpisana umowa. Następnie zostaną podjęte konsultacje z mieszkańcami dotyczące określenia ostatecznej koncepcji drogowej dla tej ulicy.

Mam nadzieję, że nie będzie się to ciągnęło w nieskończoność. Jednak na pewno zajmie to sporo czasu, by uzgodnić finansowanie i zabezpieczyć środki na ten cel.

W końcu jest realna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa na tej ulicy, na co wszyscy czekamy.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

 

Zmieniaj Mazowsze!

Spotkanie informacyjne Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w Piasecznie

Kiedy: ŚRODA 5 LUTEGO, godz. 17.00-20.00

Gdzie: Centrum Biznesu w Piasecznie, ul. Puławska 38

Już od marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty do pierwszego w historii województwa budżetu obywatelskiego. W puli jest 25 mln zł! Przyjdź na spotkanie w Piasecznie i dowiedz się JAKIE projekty będzie można składać, KIEDY rusza nabór i JAK złożyć projekt? Serdecznie zapraszamy!

Więcej o BOM-ie na bom.mazovia.pl

Składamy serdeczne życzenia odpoczynku, rodzinnej atmosfery, zwolnienia tempa i przetrwania remontów w Józefosławiu.

Będzie tylko lepiej!

Pozdrawiamy!

Katarzyna Krzyszkowska Sut i Robert Widz

Józefosław 2.0

Szanowni mieszkańcy,

firma Wod-Kan-Bruk informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. nastąpi zamknięcie ul. Ogrodowej w Józefosławiu na odcinku od ul. Cyraneczki – do ul. Krótkiej.

Objazd poprowadzony będzie ul. Krótką, Osiedlową, Geodetów i Ogrodową.

Planowany czas zamknięcia około 4 miesiące.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

KULTURALNI DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

13 stycznia (niedziela), godz. 10.00 – 18.00
Ekspozycja makiety kolejowej – Piaseczyńsko – Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
Piaseczno, pl. Piłsudskiego 9 ( Przystanek Kultura)

13 stycznia (niedziela), godz. 17.30

KONCERT FINAŁOWY WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W PIASECZNIE
Kolorofonia, Martin Rosa, CLEO, Światełko do Nieba
Piaseczno, Parking Miejski przy ul. Sierakowskiego
godz. 20.15 – Fajershow – Teatr Ognia Etnimus i Kamil Malecki.
Loteria fantowa
Piaseczno, ul. Kościuszki (Skwer Kisiela)
SPEKTAKLE12 stycznia ( sobota ), godz. 16.00
„Śpiąca Królewna” przedstawienie w wykonaniu dzieci z Teatru „ Horrorek ‘’
Po spektaklu licytacja cennych fantów
Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury).12 stycznia (sobota ) godz.19.00
„Na początku był chaos” – Teatr „Etna ‘’
Na motywach „Teatrzyku Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskiego.
Po spektaklu licytacja cennych fantów.
Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury).13 stycznia (niedziela) , godz. 12.00
“Wierszykarnia”- teatry „Teatraluszki’’ i „Patataj’’
Scenariusz, reżyseria – Ewa Kłujszo ,opracowanie muzyczne – Ziemowit Kłujszo
Po spektaklu licytacja cennych fantów
Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury).13 stycznia (niedziela), godz. 13.00
„ Mój Azyl „- Teatr „ChaCHaHiHiHeHe’’
Scenariusz, reżyseria – Ewa Kłujszo , muzyka – Tomasz Kłujszo
Po spektaklu licytacja cennych fantów
Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury).
13 stycznia (niedziela), godz. 13.00
,,Mały Książę” – Teatr „… i spółka” . Instruktor – Maja Borkowska– Złoch.
Józefosław, ul. Urocza 14 ( Klub Kultury).

13 stycznia (niedziela) godz. 13.00
Przedstawienie dla dzieci , koncert kolęd oraz poczęstunek
Grochowa, ul. Pawlaka 26 (Klub Kultury).

13 stycznia (niedziela) godz. 13.00
“Przygody kuleczki czyli o wielkiej sile marzeń” – Teatr „Ptasie Melodie ‘’
Złotokłos , ul. Traugutta 10 (Szkoła Podstawowa).

13 stycznia (niedziela), godz. 15.00
Pokaz magika Konrada Modzelewskiego
Godz. 16.00 – aukcja plac plastycznych przygotowanych przez uczestników zajęć K K w Józefosławiu
Józefosław, ul. Urocza 14 (Klub Kultury w Józefosławiu).

13 stycznia (niedziela) godz. 16.00
“Bajki Dla Dorosłych” – „Teatr po 20-tej ‘’
Scenariusz – Ewa Kłujszo na podstawie bajek autorstwa E. Wilińskiej, A. Nowickiego, F. Dereckiego . Reżyseria -Ewa Kłujszo, opracowanie muzyczne – Ziemowit Kłujszo
Po spektaklu licytacja cennych fantów.
Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury).

13 stycznia (niedziela ) godz. 20.30
Teatr improwizacji Akt VIII – scena którą zarządza Alma Mater.
Piaseczno, ul. Sienkiewicza 11 ( Restauracja Szara Eminencja).

WARSZTATY/ SPOTKANIA

12 stycznia (sobota ) godz. 11.30
“Światełko dla WOŚP”- rodzinne zajęcia plastyczne
Piaseczno, pl. Piłsudskiego 9 (Przystanek Kultura).

12 stycznia (sobota) , godz. 12.00
Bajki wyświetlane z retro rzutnika. Konkurs z nagrodami.
Józefosław, ul. Urocza 14 (Klub Kultury).

13 stycznia (niedziela,) godz. 14.00
Rodzinne warsztaty florystyczne “Las w słoiku”
Wola Gołkowska , ul .Jemioły 11 ( Klub Kultury ).

13 stycznia (niedziela) – godz. 16.00
POPOŁUDNIE Z EDITH PIAF
Projekcja filmu „Niczego nie żałuję”(2007) reż. Oliver Dahan
Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 3 ( Klub Kultury).

Podczas wszystkich wydarzeń będzie prowadzona zbiórka na rzecz 27 FINAŁU WOŚP

Lista wydarzeń kulturalnych: https://www.kulturalni.pl/kalendarz/category/54-wosp-2019