Sierpień/wrzesień to tradycyjnie czas składania wniosków do budżetu gminy na kolejny rok. Radni Rady Miejskiej składają wnioski do burmistrza o remonty dróg gminnych, wykonanie oświetlenia, odwodnienia, urządzanie terenów publicznych itp. Sami mieszkańcy mogą również takie wnioski składać.

W naszej gminie nie ma oficjalnie tzw. budżetu obywatelskiego, czyli wydzielenia fragmentu budżetu, o którym bezpośrednio decydują mieszkańcy. Są natomiast fundusze sołeckie, które są rodzajem budżetu obywatelskiego. Tu mieszkańcy sami składają do sołtysa wnioski o finansowanie proponowanych przez nich zadań z funduszu sołeckiego. Potem na zebraniu wiejskim we wrześniu następuje głosowanie i zadania, które uzyskują najwięcej głosów są przeznaczone do realizacji przez gminę. Są oczywiście zasady, które z zadań mogą być finansowane z funduszu sołeckiego. Józefosław ma status sołectwa i w związku z tym mamy fundusz sołecki. Zachęcamy Państwa do składania wniosków do sołtysa o finansowanie zadań z funduszu sołeckiego i aktywny udział w podziale tych środków. To blisko 40 tysięcy złotych, więc można coś za te pieniądze zrobić.

Wnioski do burmistrza składają również organizacje pozarządowe, proponując zadania, które gmina mogłaby finansować w formie dotacji.  To ważny moment dla organizacji pozarządowych – trzeba zgłaszać się z pomysłami teraz, aby takie zadanie znalazło się na liście projektów do realizacji w przyszłym roku. Umieszczenie zadania w wykazie projektów nie gwarantuje uzyskania dotacji, gdyż na realizację zadań ogłasza się konkursy. Wtedy każda organizacja pozarządowa może złożyć swoją ofertę, wygrać konkurs i zrealizować zadanie i uzyskać dotację.

Na podstawie wniosków (ale też na podstawie realizacji bieżącego budżetu, wieloletniego planu inwestycyjnego i finansowego) burmistrz sporządza projekt budżetu gminy na kolejny rok a radni Rady Miejskiej na komisjach problemowych dyskutują i decydują o tym, które zadania znajdą się w budżecie. Na końcu następuje głosowanie budżetu na sesji Rady Miejskiej.

Niezależnie od funduszu sołeckiego, zachęcamy Państwa do wysyłania do nas Waszych propozycji zadań, które mogłyby się znaleźć w przyszłorocznym budżecie gminy. Chodzi o remonty ulic, oświetlenie, tereny publiczne. Warto wcześniej sprawdzić, jakie pozycje są już zapisane w budżecie – zarówno tegorocznym jak i te zapisane w Wieloletnim Programie Finansowym. Cały budżet jest dostępny na stronach www urzędu.

Nie obiecujemy, że wszystkie propozycje znajdą się w budżecie – ponieważ pieniędzy jest zawsze mniej niż potrzeb, ale Państwa propozycje pozwolą nam lepiej zorientować w tych potrzebach i sukcesywnie wnioskować do burmistrza o ich realizację.

Będąc dwójką radnych z Józefosławia, nad propozycjami do budżetu pracujemy wspólnie, przedkładając burmistrzowi jedną listę zadań dla naszej miejscowości. Razem potem przekonujemy pozostałych radnych i burmistrza, że takie zadania powinny się w budżecie znaleźć.

Czekamy zatem na Wasze propozycje – prosimy o ich wysyłanie e-mailem: k.krzyszkowska@piaseczno.eu; robert.widz@piaseczno.eu

 

23.08.2016

Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *