Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska w Piasecznie rozpoczynają wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i przestrzegania prawa oraz integracji mieszkańców i funkcjonariuszy wokół wspólnej sprawy, jaką jest bezpieczeństwo publiczne.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski podjął decyzję o skoordynowaniu szeregu działań prewencyjnych.  Celem tych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w ruchu drogowym. Na początek takie skoordynowanie działania będą przeprowadzone na terenie miejscowości Józefosław – z czego się bardzo cieszę.

Ważnym elementem projektu ma być podniesienie świadomości społecznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Służyć ma temu prowadzona równocześnie akcja informacyjna wśród mieszkańców Józefosławia.

Skoordynowane patrole pojawią się na ulicach Józefosławia w grudniu:

  • 4-9 grudnia – działania prewencyjne Policji i Straży Miejskiej
  • 11-16 grudnia – policyjne kontrole prowadzone przez wydział ruchu drogowego

Kolejne działania będą uwzględniały informacje o miejscach niebezpiecznych, uwagi i spostrzeżenia pochodzące od mieszkańców. Mogą oni już teraz zgłaszać swoje propozycje miejsc, wymagające uwagi funkcjonariuszy Policji i służb miejskich, przy pomocy:

  • aplikacji internetowa Policji: „Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa” –  służącej do zgłaszania wszelkich incydentów według kategorii zdefiniowanych przez Policję (https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html)
  • aplikacja mobilna Policji: „Moja Komenda” – służącej do lokalizacji posterunków policji i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za swoje rejony, umożliwiającej użytkownikom bezpośredni telefoniczny i mailowy kontakt z właściwym funkcjonariuszem Policji (http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/moja-komenda/33012,Aplikacja-mobilna-quotMoja-Komendaquot.html)
  • aplikacja mobilna UMiG Piaseczno: „Zgłoś COŚ” (Mobile Alert) – służąca do zgłaszania wszelkich incydentów, takich jak uszkodzone znaki drogowe, ubytki w jezdni, śmieci na ulicy itp. Aplikacja będzie miała dodatkową zakładkę poświęconą akcji, z kategoriami zgłoszeń odpowiadających Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa, które trafią bezpośrednio do Policji (http://piaseczno.eu/category/mobile-alert/)

Na podstawie analizy wszystkich zgłoszeń powstanie mapa zagrożeń, która pozwoli funkcjonariuszom Policji i strażnikom ze Straży Miejskiej realizować swoje działania w miejscach, które według mieszkańców wymagają szczególnej uwagi.

W ramach akcji informacyjnej, dzięki spotkaniom z funkcjonariuszami i specjalistami z zakresu bezpieczeństwa,  mieszkańcy będą mogli dowiedzieć o metodach zabezpieczenia mienia, skuteczności sąsiedzkiego współdziałania i o zagrożeniach wynikających z cyber-przestępczości. Pierwsze takie spotkanie zaplanowano w lutym przyszłego roku.

Zarówno policja jak i straż miejska na bieżąco realizują swoje zadania, ale istotą tego projektu jest koordynacja tych działań oraz udział w nim mieszkańców, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem mogą pomagać w skutecznej prewencji i poprawie bezpieczeństwa swojej okolicy. W najbliższym czasie będę informował Państwa o podejmowanych działaniach i już proszę o aktywny udział w zgłaszaniu niebezpiecznych miejsc, uwag, spostrzeżeń i pomysłów – zarówno poprzez wskazane aplikacje jak i komentarze do wpisu.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

22.11.2017 r.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *