Wprowadzone przez Katarzyna Krzyszkowska - Sut

Katarzyna Krzyszkowska-Sut                                                                                                                     Józefosław 15.04.2015r. Radna Rady Miejskiej w Piasecznie Okręg Józefosław Sz.P. Zdzisław Lis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Interpelacja Szanowny Pani Burmistrzu, zwracam się do pana z następującą sprawą: Chodzi o uzupełnienie infrastruktury ul. Wilanowskiej w Józefosławiu o latarnię pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Tenisową i z ul XXI wieku. W miejscu tym na jednym ze […]

Posiedzenie komisji z dnia 25.02.2014

Tematy na tej komisji to kontynuacja utworzenia toru dirtowego oraz kolejka wąskotorowa. Komisja poparła opracowaną koncepcję Parku Zalesie i zawnioskowała o wydzielenie części działki w Żabieńcu w celu dzierżawy od Instytutu Rybactwa Śródlądowego z zamiarem budowy toru dirtowego. Kolejnym tematem było omówienie Porozumienia Gmin w sprawie kolejki wąskotorowej, informacje o planach na sezon 2015 przedstawili […]

Posiedzenie komisji z dnia 1.02.2015

Na komisji została omówiona potencjalna lokalizacja pod utworzenie toru dirtowego (wskazane zostały dwie lokalizacje działka w Jazgarzewie oraz działka w Żabieńcu). Rozpatrzono również możliwości zagospodarowania ścieżek wzdłuż rzeki Jeziorki oraz wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Kolejnym tematem było kształtowanie przestrzeni w centrum miasta Piaseczno (pl.Piłsudskiego; Skwer Kisiela- omówienie rewitalizacji i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ten […]

Szkoła w Józefosławiu – początki

Wmurowanie kamienia Węgielnego W szybkim tempie trwa postęp prac przy budowie Zespołu Szkół w Józefosławiu. W środę odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w ścianę powstającego budynku. Zgodnie z planem już we wrześniu 2007 roku usłyszymy pierwszy dzwonek w szkole. W tym roku jesteśmy świadkami prawdziwego boomu inwestycyjnego w oświacie. We wrześniu oddana została do […]

Posiedzenie komisji z dnia 29.12.2014

Omówienie projektu budżetu Biura Promocji i Informacji GP. Na trzecim posiedzeniu komisji naczelnik Biura Promocji omówił zadania zrealizowane w roku 2014 oraz finansowanie na 2015 rok. Omówiliśmy wydawanie Gazety Piaseczyńskiej, współpracy międzynarodowej, organizacje eventów, pikników i festynów. Naczelnik Ł. Wyleziński wymienił również kilkadziesiąt drobnych działań podlegających bezpośrednio pod BPiI wspierających imprezy lokalne (np. zakup statuetek, […]

Pierwsze i drugie posiedzenie komisji promocji

W dniu 5.12.2014 dokonano wyboru przewodniczącego komisji. Następnie 19.12.2014 pierwszym tematem była analiza budżetu Biblioteki Publicznej w Piasecznie na 2015 oraz Centrum Kultury  na rok 2015. Dyrektor biblioteki p. Magdalena Gawrych przedstawiła informacje na temat powstania nowej filii w Józefosławiu oraz gromadzenia księgozbioru do tej placówki, na temat wdrożenia we wszystkich placówkach elektronicznego systemu, oraz […]