Wprowadzone przez Katarzyna Krzyszkowska - Sut

Posiedzenie komisji z dnia 29.12.2014

Omówienie projektu budżetu Biura Promocji i Informacji GP. Na trzecim posiedzeniu komisji naczelnik Biura Promocji omówił zadania zrealizowane w roku 2014 oraz finansowanie na 2015 rok. Omówiliśmy wydawanie Gazety Piaseczyńskiej, współpracy międzynarodowej, organizacje eventów, pikników i festynów. Naczelnik Ł. Wyleziński wymienił również kilkadziesiąt drobnych działań podlegających bezpośrednio pod BPiI wspierających imprezy lokalne (np. zakup statuetek, […]

Pierwsze i drugie posiedzenie komisji promocji

W dniu 5.12.2014 dokonano wyboru przewodniczącego komisji. Następnie 19.12.2014 pierwszym tematem była analiza budżetu Biblioteki Publicznej w Piasecznie na 2015 oraz Centrum Kultury  na rok 2015. Dyrektor biblioteki p. Magdalena Gawrych przedstawiła informacje na temat powstania nowej filii w Józefosławiu oraz gromadzenia księgozbioru do tej placówki, na temat wdrożenia we wszystkich placówkach elektronicznego systemu, oraz […]