Wprowadzone przez Katarzyna Krzyszkowska - Sut

Posiedzenie komisji z dnia 16.04

Temat : Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. Została przedstawiona prezentacja przez. p. Martę Osińską na temat działalności Kolejki Wąskotorowej. Zostały omówione zasoby jakimi dysponuje Kolejka (wagony, lokomotywy) oraz cała trasa turystyczna. P.Daniel Putkiewicz przedstawił aktualny stan formalno – prawny (porozumienie gmin oraz umowa dzierżawy przez PTKW) Omówiony został dalszy rozwój PKTK projekt linii kolejowej wraz z […]

Katarzyna Krzyszkowska-Sut                                                                                                                     Józefosław 15.04.2015r. Radna Rady Miejskiej w Piasecznie Okręg Józefosław Sz.P. Zdzisław Lis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Interpelacja Szanowny Pani Burmistrzu, zwracam się do pana z następującą sprawą: Chodzi o uzupełnienie infrastruktury ul. Wilanowskiej w Józefosławiu o latarnię pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Tenisową i z ul XXI wieku. W miejscu tym na jednym ze […]

Posiedzenie komisji z dnia 25.02.2014

Tematy na tej komisji to kontynuacja utworzenia toru dirtowego oraz kolejka wąskotorowa. Komisja poparła opracowaną koncepcję Parku Zalesie i zawnioskowała o wydzielenie części działki w Żabieńcu w celu dzierżawy od Instytutu Rybactwa Śródlądowego z zamiarem budowy toru dirtowego. Kolejnym tematem było omówienie Porozumienia Gmin w sprawie kolejki wąskotorowej, informacje o planach na sezon 2015 przedstawili […]

Posiedzenie komisji z dnia 1.02.2015

Na komisji została omówiona potencjalna lokalizacja pod utworzenie toru dirtowego (wskazane zostały dwie lokalizacje działka w Jazgarzewie oraz działka w Żabieńcu). Rozpatrzono również możliwości zagospodarowania ścieżek wzdłuż rzeki Jeziorki oraz wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Kolejnym tematem było kształtowanie przestrzeni w centrum miasta Piaseczno (pl.Piłsudskiego; Skwer Kisiela- omówienie rewitalizacji i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ten […]

Szkoła w Józefosławiu – początki

Wmurowanie kamienia Węgielnego W szybkim tempie trwa postęp prac przy budowie Zespołu Szkół w Józefosławiu. W środę odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w ścianę powstającego budynku. Zgodnie z planem już we wrześniu 2007 roku usłyszymy pierwszy dzwonek w szkole. W tym roku jesteśmy świadkami prawdziwego boomu inwestycyjnego w oświacie. We wrześniu oddana została do […]

Posiedzenie komisji z dnia 29.12.2014

Omówienie projektu budżetu Biura Promocji i Informacji GP. Na trzecim posiedzeniu komisji naczelnik Biura Promocji omówił zadania zrealizowane w roku 2014 oraz finansowanie na 2015 rok. Omówiliśmy wydawanie Gazety Piaseczyńskiej, współpracy międzynarodowej, organizacje eventów, pikników i festynów. Naczelnik Ł. Wyleziński wymienił również kilkadziesiąt drobnych działań podlegających bezpośrednio pod BPiI wspierających imprezy lokalne (np. zakup statuetek, […]

Pierwsze i drugie posiedzenie komisji promocji

W dniu 5.12.2014 dokonano wyboru przewodniczącego komisji. Następnie 19.12.2014 pierwszym tematem była analiza budżetu Biblioteki Publicznej w Piasecznie na 2015 oraz Centrum Kultury  na rok 2015. Dyrektor biblioteki p. Magdalena Gawrych przedstawiła informacje na temat powstania nowej filii w Józefosławiu oraz gromadzenia księgozbioru do tej placówki, na temat wdrożenia we wszystkich placówkach elektronicznego systemu, oraz […]