• OGRÓD SPOŁECZNY

  Zakladamy nasz ogród 2021

 • KLUB KULTURY

  Mamy nowy skwer 2021

 • Ul. Kameralna i ul. Spacerowa

  Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej!

 • AKCJA

  MURAL NA OGRODOWEJ 2018

 • Ul. Geodetów 2020 r.

 • Mural I love Jó 2021

  Warsztaty dla młodzieży

 • AKCJA

  DZIEŃ ZIEMI NA WENUS 2018

 • AKCJA

  Malujemy artystyczne przejście – 2018

 • AKCJA

  Witaj w Józefosławiu! 2018

 • NASZE ULICE

  Nowa ul. Wilanowska

 • TAK JEST!

 • TAK BYŁO...

 • AKCJA

  SPRZATAM PO SWOIM PSIE 2015

BĄDŹ NA BIEŻĄCO – O TYM CO DZIEJE SIĘ W NASZEJ OKOLICY

Zgłoś interwencję do Urzędu Miasta i Gminy

Zajrzyj do galerii i zobacz co się ostatnio wydarzyło!

DROGI W BUDOWIE W JÓZEFOSŁAWIU I OKOLICACH – AKTUALNIE

1: BUDOWA UL. Jutrzenki

Ul. Jutrzenki jest zakończona. W tej chwili jest uzupełniana zieleń- mianowicie jest realizowany park kieszonkowy. Na drzewa wzdłuż ulicy trzeba jeszcze poczekać, część nasadzeń powstanie po budowie muru oporowego w miejscu skąd wycięto najwięcej drzew.

Trzymajmy kciuki!

2. Budowa ul. Geodetów i ul. Energetycznej zakończona!

Przebudowa ul. Geodetów wraz przebudową ulic Energetycznej, Rubinowej i Granitowej to największa inwestycja drogowa ostatnich lat w naszej gminie. Ulica Energetyczna stała się drogą dwupasmową na całym odcinku od ul. Puławskiej do ronda Praw Kobiet. W ramach obecnej inwestycji zyskała m.in. rondo na skrzyżowaniu z ul. Rubinową, ścieżkę rowerową i chodnik po stronie północnej, nowe nasadzenia oraz oświetlenie. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 39 mln zł.

 

Szczegóły i wszelkie informacje o naszych ulicach znajdziesz w sekcji ULICE.

W JÓZEFOSŁAWIU

 
 

#ZMIENIAMYJOZEFOSLAW

zobacz, co udało się zrealizować w kadencji 2014-2018

ZAJRZYJ DO NASZEJ GALERII

NASZA PRACA W RADZIE MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

W Radzie Miejskiej w Piasecznie jest 23 radnych. W wyborach 2018 r. Józefosław znajdował się w okręgu nr 3. Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna zdobyła w tym okręgu 4 mandaty (na 5 możliwych do zdobycia). Radnymi Rady Miejskiej zostali Hanna Kułakowska-Michalak, Adam Marciniak, Katarzyna Krzyszkowska-Sut i Robert Widz. Hanna Kułakowska-Michalak otrzymała i przyjęła nominację na I Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, co oznacza wygaszenie mandatu radnego. Mandat przejęła Maja Szwedzińska-Sikorska, mieszkanka Józefosławia. W niedługim czasie nominację otrzymał na II Zastępcę Burmistrza Robert Widz. Mandat Radnego przejął pan Piotr Jakubowski.

W Radzie Miejskiej w Piasecznie funkcjonują tzw. komisje problemowe, na przykład komisja oświaty i kultury, komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego. To na komisjach analizuje się projekty uchwał, przygotowywane przez burmistrza, opiniuje się te projekty, składa się wnioski do burmistrza. Zgodnie ze statutem, komisje liczą maks. 11 członków.

Praca w Radzie Miejskiej jest pracą społeczną, radni otrzymują diety. W gminie Piaseczno diety przysługują za udział w sesji Rady Miejskiej oraz w komisjach stałych. Obowiązuje ograniczenie wszystkich wypłacanych diet do kwoty 2013,10 zł miesięcznie (w gminie Piaseczno).

Katarzyna Krzyszkowska-Sut jest przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji.

Ponadto jest członkiem Komisji Oświaty i Kultury oraz członkiem Komisji Inwestycji i Finansów.

Robert Widz został powołany na II Zastępcę Burmistrza i jest odpowiedzialny za pracę wydziałów/referatów: Urbanistyki i Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Polityki Mobilności i Transportu, Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Funduszy Zewnętrznych, Polityki Gospodarczej, Polityki Energetycznej, Innowacji Miejskich, Infrastruktury Technicznej i Transportu Publicznego.

Komisja Promocji w Radzie Miejskiej Piaseczna zajmuje się zagadnieniami związanymi bezpośrednio z kulturą, historią i zabytkami oraz promocją miasta i gminy Piaseczno. Obejmuje kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej poprzez stworzenie atrakcyjnego wizerunku miasta. Często zagadnienia poruszane na komisji promocji zahaczają o planowanie przestrzenne oraz dziedziny mające bezpośredni wpływ na obraz Piaseczna. Na komisji promocji opiniujemy również przed każdą sesją projekty uchwał przygotowywane przez burmistrza.

Budżet gminy to najważniejszy dokument, uchwalany przez Radę Miejską. Są tam wpisane wszystkie wydatki i zadania remontowe oraz  inwestycyjne, które będą realizowane w danymi roku. Załącznikiem do budżetu jest również Wieloletnia Prognoza Finansowa, która pokazuje inwestycje gminy rozłożone na lata przyszłe.

Budżet w ciągu roku się zmienia, praktycznie na każdej sesji Rady Miejskiej (które w Piasecznie odbywają się raz w miesiącu). Dochodzą nowe zadania a inne zostają przesunięte w czasie. Wszystko zależy od przychodów gminy i bieżących potrzeb.

Budżety gminy w poszczególnych latach dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy: http://bip.piaseczno.eu/artykul/201/3301/budzet-gminy-na-rok-2017

W budżecie gminy Piaseczno zapisane są zadania dla naszej miejscowości. W PLIKU PDF  można znaleźć informacje jak kształtował się budżet dla zadań realizowanych na terenie naszej miejscowości. Widać jak z roku na rok zmieniają się zadania i kwoty, chociażby ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę lub innych czynników. To największa bolączka budżetu. Nawet jeśli na początku roku w budżecie zapisanych jest wiele pozycji, nie oznacza to wcale, że na pewno będą one zrealizowane. Niektóre z inwestycji pojawiły się już bardzo dawno.

Jednym z naszych największych wyzwań jest ciągłe monitorowanie stanu realizacji naszych zadań i reagowanie na ewentualne opóźnienia poprzez składanie stosownych wniosków do burmistrza.

PUNKT WIDZENIA

Z założenia, radny jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a gminą, reprezentuje mieszkańców danego okręgu wyborczego. Wielokrotnie słyszymy od mieszkańców żądania, aby radny stanął po “ich stronie”, tzn. reprezentował punkt widzenia tych mieszkańców, którzy zwracają się do niego z określonym problemem.  Jednak można łatwo wyobrazić sobie sytuację, że w tej samej kwestii inni mieszkańcy mają inną opinię. Dlatego rolą radnego jest raczej umożliwienie mieszkańcom prezentacji ich opinii wobec burmistrza, który jest organem wykonawczym – niż stawanie po czyjejś stronie. Na końcu, to burmistrz lub cała rada miejska (w zależności od sprawy) podejmuje decyzję.

Oczywiście my też mamy swój punkt widzenia i mamy do tego prawo. Ten punkt widzenia przekłada się na sposób głosowania nad projektami uchwał, przygotowywanych przez burmistrza. Do podjęcia uchwały wymagana jest większość kwalifikowana, więc pojedyncze zdanie radnego wciąż nie jest wystarczające do przeforsowania czegokolwiek.

Obok prezentujemy artykuły, które są mniej informacyjne a bardziej oddają nasze odczucia, wrażenia, czy poglądy. To ważny element komunikacji z mieszkańcami – mamy swoje poglądy i emocje, nie boimy się ich prezentować.

Niezależnie od naszego punktu widzenia, pomożemy dotrzeć do właściwych osób w gminie każdemu mieszkańcowi – aby mógł on przedstawić SWÓJ punkt widzenia w jakiejś sprawie.

PRZEDSTAW SWOJE ZDANIE KOMENTUJĄC ARTYKUŁY LUB KOMENTARZE INNYCH OSÓB – ARCHIWUM

NAJNOWSZE KOMENTARZE

KONTAKT

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Jeśli ktoś z Państwa chciałby się spotkać, porozmawiać, zapytać czy sprawdzić co się dzieje w naszej okolicy, można się z nami umówić po wcześniejszym umówieniu. Możemy być dostępni w godz. 19.00-20.00. Prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

FACEBOOK
INSTAGRAM

Masz pomysł? W Stowarzyszeniu PNJ spróbujemy go wspólnie zrealizować!

ZAPRASZAMY!